Voksenuddannelser 14. marts 2019

Se beskrivelser af oplæggene under skemaet.

Program for voksenuddannelser 14. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

9.00-9.45

10.00-10.45

Fremtidens efteruddannelse og kompetencer

ved Stina Vrang Elias, DEA, og Martin Liebing Madsen, FH

11.00-11.45

13.15-14.00

Bliv inspireret! Høst gode erfaringer og kom videre med digital voksen- og efteruddannelse

ved repræsentanter fra flere erhvervs-, voksen- og efteruddannelser

14.15-15.00

15.15-16.00

Keynote: Nikolaj Sonne

16.15-17.00

Gratis oplæg: Humor

ved Karen-Marie Lillelund

Christiane Vejlø

Dataetik

Er du interesseret i ansvarlig brug og håndtering af data og tech? Så skal du høre digital trendanalytiker og Elektronista-vært Christiane Vejlø på Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik, og hun vil bl.a. fortælle om de mange muligheder i data, hvis de bliver brugt målrettet og fornuftigt. 

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Fremtidens efteruddannelse og kompetencer

Nye teknologier spreder sig på hele arbejdsmarkedet og i samfundet. Banebrydende teknologier som kunstig intelligens, sociale medier, big data og selvkørende biler forventes at skabe store forandringer både i samfundet og på arbejdsmarkedet. Som konsekvens heraf vil der i fremtiden være stigende behov for, at alle kompetenceudvikler sig gennem hele livet. I denne session sætter de to oplægsholdere fokus på fremtidens efteruddannelse og kompetencer.

Stina Vrang Elias fortæller om, hvorfor uddannelse gennem hele livet er centralt, hvilke dogmer og tendenser der ses på arbejdsmarkedet og i samfundet, og slutteligt hvilke opmærksomhedspunkter der er særlige i fremtidens efteruddannelse. Martin Liebing Madsen, vil give FH's bud på, hvilke ændringer vi forventer i efterspørgslen efter kompetencer på arbejdsmarkedet og hvordan vi  skal forstå teknologiforståelse og digital dannelse på fremtidens arbejdsmarked?

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Stina Vrang Elias er adm. direktør i Tænketanken DEA, som arbejder for at styrke værdiskabelse og vækst ved at forbedre evidensgrundlaget for design og prioritering af tidlig indsats, uddannelse, forskning og innovation.

Herudover er Stina Vrang Elias formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og var formand for VEU-ekspertgruppen og medlem af Disruptionrådet. 

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Martin Liebing Madsen er uddannelsespolitisk konsulent i FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er en sammenlægning af LO og FTF.

Han har tidligere som chefanalytiker i konsulentfirmaet New Insight A/S arbejdet med analyser af uddannelsesområdet og stået bag en række analyser af kompetencekrav og samspillet mellem arbejdsmarked og uddannelse for ministerier, arbejdsmarkedets parter mv.  Martin er uddannet sociolog fra Københavns Universitet.

Dr. Leigh Ann Delyser

Developing the Computational Creator in Every Child

Computational creators are the product of their environment. They use design thinking to problem solve, and apply informatics skills to create new things that change the digital and physical world. The environment that will nurture these creators must be prepared with this goal in mind in order to reach all students. Teachers, administrators, and community all play a key role in constructing this environment, yet many of them are learning about computational creation for the first time themselves. Listen to Dr. Leigh Ann DeLyser talk about teacher development and transforming schools in NYC and the broader United States to implement informatics education for all students.

Oplægget er på engelsk.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Dr. Leigh Ann DeLyser has spent her career building the K-12 computer science (CS) field. As a managing partner of CSforALL (csforall.org), she oversees programs and strategic planning and supervises research to build support for high quality CS education at all levels. A former high school and university CS educator, Leigh Ann understands challenges faced by teachers, administrators, and students developing their competency in the field and accessing high-quality learning opportunities and resources. Her influential "Running on Empty" report guides policies and research that support high-quality program implementation. Previously, Leigh Ann was Director of Research and Education at CSNYC, which built a foundation for CS in New York City public schools. She received a PhD in Computer Science and Cognitive Psychology, with a focus on CS education, from Carnegie Mellon University.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Leigh Ann DeLyser.

National strategisk indsats for digitalisering af VEU - de første resultater og de næste skridt

En af trepartsaftalens hovedmål er et mere fleksibelt VEU. Dette mål forsøges bl.a. indfriet gennem en række initiativer, der skal styrke brugen af digitale teknologier og e-læring i VEU. Initiativerne gennemføres som en samlet national strategisk indsats for digitalisering af VEU. Det første år er nu gået, og der gives en status på arbejdet, og der kigges frem mod 2021.

Deltagerne får et indblik i baggrunden for initiativerne, hvad der igangsættes i 2019-2021, og så præsenteres resultaterne af de analyser, som løber i 2018 og starten af 2019. Sessionen henvender sig til alle, der arbejder med voksenuddannelser.

Målgruppe: undervisere, konsulenter og ledere som arbejder med eller interesserer sig for voksen- og efteruddannelse og trepartsinitiativerne.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Lisbeth Halmø Nørholm er uddannet cand.scient.pol i 2015.

Fra 2015 til 2018 ansat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og siden april 2018 i Styrelsen for It og Læring. Lisbeth arbejder bredt med digitalisering af undervisning, herunder med særligt fokus på EUD og VEU. Projektleder for den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU i regi af Trepart III.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Michael Andersen er chefkonsulent på EVA, hvor han har arbejdet med voksen-, efter- og videreuddannelse igennem de seneste 20 år.

Michael har været projektleder på et meget stort antal analyser og evalueringer på VEU-området og været en hoveddrivkraft i opbygningen af EVA’s VEU-faglige miljø. Michael er cand. mag. i samfundsfag, geografi og erhvervsøkonomi samt master i organisation og ledelse inden for det pædagogiske felt.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Christian Vestergaard Sloth (Epinion) er leder af afdelingen uddannelse og forskning i Epinion, hvor han har arbejdet de seneste 10 år.

Han er beskæftiget sig med problemstillingen inden for alle niveauer på uddannelsesområdet, herunder VEU. Christian er uddannet fra Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Bliv inspireret! Høst gode erfaringer og kom videre med digital voksen- og efteruddannelse

Denne session har samlet en lang række af de gode erfaringer, projekter og koncepter som findes i VEU-landskabet og præsenterer dem i en bazar-inspireret session, hvor du som deltager har mulighed for at høste de gode erfaringer og blive inspireret til din/jeres egen praksis. Kom og oplev, hvordan teknologien kan give flere muligheder for at tage en uddannelse, hvordan der arbejdes med bl.a. flipped learning, konceptualisering, computational thinking, virtual reality, design thinking og meget mere i voksenuddannelsessektorens brede landskab. Sessionen har til formål at fremme netværk, videndeling og fremtidige samarbejde mellem deltagerne.

Målgruppe: ledere, konsulenter og undervisere der arbejder med ungdoms- eller voksenuddannelse.

I denne session kan du blandt andet høre om:

  • Læring og uddannelse i det digitale rum ved Lisbeth Koertz og Mikkel Nestor fra Tietgen Business
  • Faglig udvikling gennem fælles forberedelse og konceptualiserede materialer ved Linda Buhl Krog fra Aarhus Business College
  • VR i detailundervisningen ved Bo Størup og Alex Porsborg, Viden Djurs
  • SIM-forløb via det digitale læringsrum ved Michael Juul Nielsen og Anni Pilgaard Christiansen fra HF&VUC Fyn, Søndersø
  • Forløbsdeling med afsæt i Flipped Learning ved Per Nordby Jensen, SOSU
  • Computational thinking i en SOSU-kontekst ved Andreas Kubsch, SOSU Fyn
  • Co-creating teknologiforståelse med Design Thinking ved Anne Mette Lundstrøm

3 fluer med et smæk – Teknologiforståelse i voksenuddannelsen gennem e-læring

Mere og mere erhvervs- og voksenundervisning foregår som e-læring, men hvordan kan man som underviser sikre didaktiske og pædagogiske sammenhænge i undervisningen, når e-læring i stigende grad udgør en del af undervisningen?

eVidenCenter og 18 erhvervsskoler har i efteråret 2018 pilottestet og videreudviklet en certificeringsordning for e-læringsforløb. I dette oplæg præsenteres baggrunden for forsøget og de vigtigste fund fra projektets følgeforskning. Endvidere stilles der skarpt på koblingen mellem undervisernes teknologiforståelse, og den måde man anvender teknologien i undervisningen på. Oplægget henvender sig til personer, der skal udvikle eller kvalitetssikre efteruddannelse i form af e-læring for unge eller voksne.

Målgruppe: Undervisere, ledere eller konsulenter som arbejder med ungdoms- eller voksenuddannelse.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Michael Lund-Larsen er Centerchef for eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, der også er udviklingsafdeling på Aarhus Business College.

Michael har i 20 år beskæftiget sig med pædagogisk innovation med it og har fungeret som projektleder, innovatør og netværksfacilitator i et utal af projekter med henblik på udnyttelse af det pædagogiske potentiale af it i undervisningen på både folkeskole-, ungdoms- samt efter- og videreuddannelsesområdet.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Bent B. Andresen er forsker på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet.

Han har skrevet og holdt mange oplæg om: 1) Menneskers læring i forskellige faser af livet, 2) Udvikling af undervisernes kompetencer samt 3) Anvendelse af it som vilkår for læring.

Læs mere her

Nikolaj Sonne

Hop med ind i digi-land

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assistenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, billigere, bedre - sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til.

Nikolaj Sonne tager os i sit oplæg med på en til tider finurlig rejse rundt i digi-lands både mørke og lyse sider. Alt er forbundet og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder nok tættere på, end du tror.

Voksen- og efteruddannelser den 14. marts

Nikolaj Sonne - Journalist, DR-vært og tænkehat.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Nikolaj Sonne.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Humor som værktøj til arbejdsglæde ved Karen-Marie Lillelund.

Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med humor, kolleger med humor, kærester med humor og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud.

Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Torsdag d. 14. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

PDF af programmet for Voksenuddannelser den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival