Tværgående

I 2019 byder konferencen på et tværgående spor den 14. marts.

 

Program for tværgående den 14. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

9.00-9.45

10.00-10.45

11.00-11.45

12.15-13.00

En verden i digital transformation

ved Tim Frank Andersen

13.15-14.00

Master i IKT og Læring – Hvad ved vi nu?

ved master-dimittender fra IKT og Læring

14.15-15.00

Makerspace – Do’s and Dont’s

ved Furesø Kommune (Minimakerspace) og Silkeborg Kommune (Fablab)

15.15-16.00

Keynote: Nikolaj Sonne

16.15-17.00

Gratis oplæg: Humor

ved Karen-Marie Lillelund

Christiane Vejlø

Dataetik

Er du interesseret i ansvarlig brug og håndtering af data og tech? Så skal du høre digital trendanalytiker og Elektronista-vært Christiane Vejlø på Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik, og hun vil bl.a. fortælle om de mange muligheder i data, hvis de bliver brugt målrettet og fornuftigt. 

Tværgående den 14. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Designtænkning og spilredskaber i undervisningen

Det er et centralt aspekt af elevers teknologiforståelse at kunne håndtere komplekse designudfordringer. Men hvordan kan lærere udvikle elevers designkompetencer i den daglige undervisning? I dette oplæg gives der eksempler og inspiration til, hvordan man som underviser kan arbejde konkret med designtænkning i forskellige fag. Eksemplerne er taget fra GBL21 projektet , som gennemføres med over 40 deltagende grundskoler i samarbejde mellem universiteter, UC’er og virksomheder. Eksemplerne er hentet fra grundskolen, men grundtankerne er også meget relevante for ungdomsuddannelserne.

Målgruppe: Skoleledere, konsulenter og lærere fra grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Tværgående den 14. marts

Thorkild Hanghøj er lektor, ph.d., på Aalborg Universitet i København, hvor han forsker i spil, læring og didaktik.

Han er desuden medkoordinator af Center for Anvendt Spilforskning og leder af forskningsprojekterne GBL21 og Spiljournalist.dk.

Dr. Leigh Ann Delyser

Developing the Computational Creator in Every Child

Computational creators are the product of their environment. They use design thinking to problem solve, and apply informatics skills to create new things that change the digital and physical world. The environment that will nurture these creators must be prepared with this goal in mind in order to reach all students. Teachers, administrators, and community all play a key role in constructing this environment, yet many of them are learning about computational creation for the first time themselves. Listen to Dr. Leigh Ann DeLyser talk about teacher development and transforming schools in NYC and the broader United States to implement informatics education for all students.

Oplægget er på engelsk.

Tværgående den 14. marts

Dr. Leigh Ann DeLyser has spent her career building the K-12 computer science (CS) field. As a managing partner of CSforALL (csforall.org), she oversees programs and strategic planning and supervises research to build support for high quality CS education at all levels. A former high school and university CS educator, Leigh Ann understands challenges faced by teachers, administrators, and students developing their competency in the field and accessing high-quality learning opportunities and resources. Her influential "Running on Empty" report guides policies and research that support high-quality program implementation. Previously, Leigh Ann was Director of Research and Education at CSNYC, which built a foundation for CS in New York City public schools. She received a PhD in Computer Science and Cognitive Psychology, with a focus on CS education, from Carnegie Mellon University.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Leigh Ann DeLyser.

En verden i digital transformation

Vi har de sidste 10 år været vidne til en teknologisk udvikling uden sidestykke. Smartphones har revolutioneret måden vi kommunikerer, tilgår information og arbejder på. Og vi har i dag adgang til en infrastruktur, så effektiv og stabil, at vi i dag stort set ikke længere tænker over, at vi reelt altid er koblet op.

En række nye teknologiområder står nu overfor et kommercielt gennembrud, og vil medføre endnu større omvæltninger i løbet af de næste 10 år. Kombinationen af  robotteknologi og nye produktionsmetoder koblet med migreringen til cloudbaserede miljøer, vil tilsammen revolutionere det jobudbud vi kender i dag, så vi om 10 år vil beskæftige os med radikalt andre ting end vi gør i dag.

Dette foredrag vil gennem en række konkrete eksempler give deltagerne et indblik i de vigtigste teknologiområder, som vil bryde igennem i løbet af de næste 10 år. Vi vil kigge nærmere på, hvordan det kan forandre skolen, som vi kender den i dag, og hvad det har af konsekvenser for lærere og skoleledere, samt for de elever, der skal ud og begå sig i denne forandrede verden.

Målgruppe: Alle der interesserer sig for den digitale udvikling, men især skoleledere og lærere på tværs af uddannelsesområder.

Tværgående den 14. marts

Tim Frank Andersen er it-ekspert, foredragsholder og forfatter.

Han har arbejdet indenfor det digitale område i over 20 år. I dag som CDO i Charlie Tango, der er en digital udviklingsvirksomhed med over 200 ansatte. Han er en af Danmarks succesfulde iværksættere, og han har gennem årene stået bag en lang række stærke startups, ekspanderende virksomheder og exits.

Master i IKT og Læring – Hvad ved vi nu?

Kom og hør seks færdiguddannede mastere i IKT og Læring fortælle om de vigtigste og væsentligste fund i deres afsluttende masteropgave.

Bliv blandt andet klogere på didaktikkens rolle for gymnasieelevers digitale dannelse, hvorfor lokale evalueringer bidrager mere til udvikling af undervisningen end centralt styrede evalueringer, hvorfor eleverne skal programmere i folkeskolen og meget andet.

Anne Fonnesbech med projektet ” Making language students engage in every-day dialogue through an innovative ICT integrated design for learning?”

Anja Emilie Madsen med projektet “Hvorfor skal eleverne programmere i folkeskolen?”.

Sara Maria Brygger med projektet ”En stemme i digital lyrik. På vej mod multimodale perspektiver i faget dansk på stx”.

Line Palle Andersen med projektet ”Making quantitative evaluation data more useful to teachers”.

Anette Degn med projektet ”Rum for fælles refleksiv videnskabelse - en eksemplarisk udviklingsproces

Henriette Hjelm Hansen med projektet ”Hop ombord i makerspace”.

Makerspace – Do’s and Dont’s

Makerspaces fra børnehave til ungdomsuddannelse 

I de senere år har kommuner og skoler etableret Makerspaces, hvor nye læringsteknologier og -miljøer giver mulighed for digital fabrikation ved hjælp af fx 3D-printere og laserskærere mv. De nye teknologier rummer på samme tid udfordringer og potentialer for de didaktiske og pædagogiske tilgange og for skolens organisation. 

Hvordan bliver et Makerspace en integreret del af skolen, en kreativ læringszone, hvor der kan arbejdes kollaborativt med vidensproduktion, idéudvikling og designtænkning, og som kan bidrage til alle børns læring og ikke blot et sted for skolens ildsjæle?

Hvordan Makerpaces kan understøtte læring fra børnehave til ungdomsuddannelse. Hvordan kan det gøres i praksis? Hvilke fejl kan vi lære af? Og hvad kan vi lære af hinanden?

Skriv her dine inputs til aktuelle emner og udfordringer, som du ønsker skal tages op på workshoppen.

Hvad er din næste udfordring i arbejdet med Makerspaces?

Furesø kommune: Mød konsulenterne Tobias Smith og Nikolaj Bührmann, der fortæller om gode organisatoriske erfaringer, erkendelser og fornyede didaktiske og pædagogiske forståelser med etablering af makerspaces i dagtilbud, SFO og indskoling.

Silkeborg Kommune: Britt Kallestrup, lærer, Fårvang Skole, fortæller om Silkeborgs kommunes mangeårige erfaringer med at arbejde eksplicit med designtænkning i undervisningen og udnytte elevernes egen nysgerrighed og færdigheder - fra fablab til makerspace til fablab.

Guldastronaut: Martin Lilliendal Hansen, lærer og fra Innovationskollektivet Guldastronaut, fortæller om erfaringer med makerspaces i det gymnasiale område. Martin vil tale om fokus på de unges eget ejerskab, medansvar og skaberevner og om sine erfaringer med værdiskabende aktiviteter i spændingsfeltet mellem formel og uformel læring.

Nikolaj Sonne

Hop med ind i digi-land

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assistenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, billigere, bedre - sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til.

Nikolaj Sonne tager os i sit oplæg med på en til tider finurlig rejse rundt i digi-lands både mørke og lyse sider. Alt er forbundet og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder nok tættere på, end du tror.

Tværgående den 14. marts

Nikolaj Sonne - Journalist, DR-vært og tænkehat.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Nikolaj Sonne.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Humor som værktøj til arbejdsglæde ved Karen-Marie Lillelund.

Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med humor, kolleger med humor, kærester med humor og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud.

Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Torsdag d. 14. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for Tværgående den 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival