Ordblindenetværket

Danmarks Læringsfestival danner rammen om en række særarrangementer, hvor it og læring behandles.

Bemærk: Deltagere i særarrangementerne har ikke mulighed for at deltage i de øvrige spor for konferencen uden konferencebillet. Særarrangementbilletterne giver fuld forplejning (morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage og kaffe/te/vand hele dagen) og I kan samtidig deltage under oplæg af keynotes.

Hvad er ordblindenetværket?
Ordblindenetværket er et netværk for alle, som interesserer sig for ordblindhed. Alle konferencedeltagere er velkomne til at deltage i netværkets sessioner.

Ordblindenetværket er et gratis netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Læs mere om ordblindenetværket her: www.ordblindenetvaerket.dk

Oplæggene i dette spor er åbent for alle med konferencebillet.

Se beskrivelser af oplæg under skemaet.

Program for ordblindenetværket 13. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Computationel Thinking.

10.15-11.00

Talegenkendelse i praksis

ved Martin Richardt

12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg - Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

Ordblindenetværket den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Talegenkendelse i praksis

Talegenkendelse på smartphones og i Google har gjort skrivning hurtigere. I oplægget demonstrerer Martin Richardt teknikker og virtuelle koblinger mellem enheder, så dikteret tekst overføres til andre platforme, og han giver praktiske tricks til optimal talegenkendelse. Men hvis talegenkendelse for langt de fleste ords vedkommende gør stavning overflødig, hvilke udfordringer har man så i stedet at gøre med? Hvilke krav sætter det til en underviser? Skal vi til at flytte fokus til i højere grad at vægte undervisning i andre aspekter af skriftsproget?

Ordblindenetværket den 13. marts

Martin Richardt er IT- og ordblindekonsulent på VUC Roskilde.

Martin er uddannet ingeniør med specialisering i biokemi og neurofysiologi og har derudover en diplomuddannelse inden for ordblindhed, ordblindeundervisning og academic writing.

Strategisk læsning med læseteknologi – otte strategier til en mere strategisk læsning af digitale fagtekster

I oplægget præsenterer Signe Elmstrøm to kvalitative undersøgelser om ordblinde elevers anvendelse af læseteknologiske strategier ved læsning af digitale fagtekster. Signe giver en introduktion til materialet Læs strategisk med læseteknologi, som omfatter en eksplicit og stilladserende tilgang til undervisning og otte læseteknologiske strategier, der bidrager til en mere strategisk læsning med læseteknologi.

Ordblindenetværket den 13. marts

Signe Elmstrøm er cand. pæd. i didaktik (dansk) og adjunktvikar ved UC Syd, tidligere lærer og læsevejleder i folkeskolen.

Signe har mange års erfaring med elever med læse- og skrivevanskeligheder og er særligt optaget af didaktiske perspektiver omkring implementering og elevers anvendelse af læse- og skriveteknologi i den daglige undervisning i grundskolen samt vejledning af lærere, elever og forældre mhp. en inkluderende praksis.

Teknologiforståelse som forudsætning for deltagelse i læringsfællesskaber

I oplægget præsenterer Gitte Skipper arbejdet med at udvikle teknologiforståelse hos unge mennesker med ordblindhed. Oplægget sætter fokus på planlægning, systematik og strategier med LST som forudsætning for deltagelse i skolens læringsfællesskab. Oplægget lægger vægt på medvindsfaktorer og modvindsfaktorer for udvikling af en teknologiforståelse. Oplægget inddrager synspunkter og betragtninger fra Jakob Skriver, en ung mand med ordblindhed.

Ordblindenetværket den 13. marts

Gitte Skipper er konsulent ved Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

Gitte har mange års erfaringer i arbejdet med ordblinde børn og unge og inkluderende læringsmiljøer. Hun vejleder lærere, læsevejledere og skoleledelser i, hvordan de bedst muligt kan tilrettelægge en skolehverdag med fokus på deltagelse gennem LST i undervisningen. Gitte er uddannet folkeskolelærer, læsevejleder og har en Master i Pædagogisk udviklingsarbejde med fokus på ordblindhed i et livsperspektiv. 

Personaliseret og adaptiv tekstsimplificering med Lexi

Tekstsimplificering er et forskningsområde indenfor sprogteknologi, der gør tekster nemmere at læse for folk med begrænsede læsefærdigheder, som inkluderer ordblinde, men også fremmedsprogslærende eller begynderlæsere. Teknologien leverer dog oftest meget generelle simplificeringer, som ikke tager hensyn til de individuelle behov og færdigheder, vi ser i virkeligheden. I oplægget præsenterer Joachim Bingel Lexi, et tekstsimplificeringsprogram som anvender maskinlæring til at lære brugeren bedre at kende gennem brugerens feedback og brugsmønstre. På den måde tilpasser Lexi sig brugerens helt unikke behov og leverer lige de simplificeringer i teksten, som kræves.

Oplægget henvender sig til konsulenter, lærere og andre fagfolk med interesse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Ordblindenetværket den 13. marts

Joachim Bingel er ph.d. i datalogi og forsker indenfor sprogteknologi.

Joachim har særlig fokus på teknologier, der bruger kunstig intelligens til at øge tilgængelighed i den daglige brug af teknologi, fx gennem automatisk simplificering af tekst på nettet eller gennem chatbots, der kan forstå naturligt sprog og eksempelvis hjælpe brugere med deres henvendelser til kundeservicer.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

Ordblindenetværket den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Ordblindenetværket den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

Ordblindenetværket den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

Ordblindenetværket den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Ordblindenetværket den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival