Præsentationer for den 7. marts

På denne side kan du finde præsentationer fra oplæggene på Danmarks Læringsfestival den 7. marts.

Det er ikke alle oplæg, hvor præsentationerne er tilgængelige.

Keynotes og tværgående

Festivalopvarmning om videndeling v. Peter Holdt Christensen

Keynote: Who Owns the Learning v. Alan November

Debat: De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning

Keynote: Creativity & Computing or Principals of Play v. Linda Liukas Se præsentation her.

Grundskole

Ledelse

Gymnasium

Dagtilbud

Workshopsporet

10.15 - 11.00

Styr på din organisations digitale modenhed?

v. Jacob Brøndum Pedersen

Se præsentation her.

Gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi

v. Anne Katrine Kamstrup og Sarah Richardt Schoop

Se præsentation her.

Se mere om undersøgelsen her.

Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan

v. Christina Barfoed-Høj

Se præsentation her.

Effective Innovation: Bringing Startups and Teachers Together

v. Ran Magen og Guy Levi

11.15 - 12.00

Spil og læring i det 21. århundrede

v. Thorkild Hanghøj

Se præsentation her.

Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer

v. Ann-Thérèse Arstorp og Karianne Helland

Se præsentation her.

Digital trivsel på gymnasier

v. Morten Emmerik Wøldik, Katrine Andersen, Rasmus Pöckel og Trine Rølle

Se præsentation her.

Praksiskonsulenterne på dagtilbudsområdet

v. Sigrid Ingeborg Knap

Se præsentation her.

STEM Makers Platform

v. Ofer Tiber, Danny Zavaro og Anafa Cohen

13.15 - 14.00

Teknologiforståelse i praksis

v. Maria Damlund

Se præsentation her.

Get creative - get connnected - get coding

v. Gareth James

Se præsentation her.

Digital dannelse i et fagligt perspektiv?

v. Nikolaj Andreasen Kjær og Helene Brogaard

Grib digitaliseringsarbejdet

v. Jacob Brøndum Pedersen

Se præsentation her.

14.15 - 15.00

Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?

v. Ann-Thérèse Arstorp og Cecilie Aurvoll

Se præsentation her.

Vær digital – skolens digitale værdisæt

v. Naja Kinch Sohn som erstattede Dorthe Ploug Hansen

Se præsentation her.

Find materialet fra Red Barnet og øvrige materialer om digital dannelse her.

Sådan arbejder du med film og digital dannelse i praksis

v. Charlotte Giese og Mads Bo Petersen

Se præsentation her.

Søg på Danmarks Læringsfestival