Ledelse den 14. marts 2019

Ledelsessporet henvender sig til ledere fra både grundskole, ungdomsuddannelser, dagtilbud samt voksen- og efteruddannelser.

Se beskrivelser af oplæggene under skemaet.

Program for ledelse den 14. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

9.00-9.45

10.00-10.45

eTwinning som skoleudviklingsværktøj

ved Jan Wittrup, Lisbeth Kodal og Claus Berg

11.00-11.45

12.15-13.00

Relationsskabende faglig visionsledelse

ved Lotte Bøgh Andersen.

13.15-14.00

It i raketfart eller i nedsmeltning?

ved CRAFT's Advisory Board

14.15-15.00

Dataetiske dilemmaer

ved Helene Ratner og Anne Mette Thorhauge.

15.15-16.00

Keynote: Nikolaj Sonne

16.15-17.00

Gratis oplæg: Humor

ved Karen-Marie Lillelund

Christiane Vejlø

Dataetik

Er du interesseret i ansvarlig brug og håndtering af data og tech? Så skal du høre digital trendanalytiker og Elektronista-vært Christiane Vejlø på Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik, og hun vil bl.a. fortælle om de mange muligheder i data, hvis de bliver brugt målrettet og fornuftigt. 

Ledelse den 14. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

eTwinning som skoleudviklingsværktøj

Hør en skoleleder fra en af de mest aktive danske skoler i eTwinning, der bevidst bruger portalen og netværket til skoleudvikling og ser nordisk CRAFT-engagement som vej til øget teknologiforståelse. Mød en engageret lærer og mangeårig lærerambassadør, der understreger synergien mellem eTwinning og partnerskabsprojekter under Erasmus+, som en vej til internationalisering i skolen.

Som leder får du her gode idéer til at få din egen skole godt i gang i verdens største skolenetværk.

eTwinning er et eur. netværk for skoler og institutioner – fra dagtilbud t.o.m. ungdomsuddannelser.

Målgruppen er både pædagogisk personale og ledelsen. Fokus er fagligt internetsamarbejde og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.

Se kort video som optakt

Ledelse den 14. marts

Jan Wittrup, pædagogisk leder på Sønderrisskolen Aura i Esbjerg siden marts 2017. Tidligere overbygningslærer på samme skole i 8 år.

Har arbejdet med eTwinning gennem de sidste 5 år.

Ledelse den 14. marts

Lisbeth Kodal, lærer ved Sønderrisskolen Aura i Esbjerg, desuden international vejleder i Varde Kommune og lærerambassadør i Region Syddanmark.

Kort præsentationsvideo.

Ledelse den 14. marts

Claus Berg, koordinator for eTwinning i Danmark siden projektets start i 2005.

Claus arbejder i Kontor for Pædagogisk It i Styrelsen for It og Læring.

Dr. Leigh Ann Delyser

Developing the Computational Creator in Every Child

Computational creators are the product of their environment. They use design thinking to problem solve, and apply informatics skills to create new things that change the digital and physical world. The environment that will nurture these creators must be prepared with this goal in mind in order to reach all students. Teachers, administrators, and community all play a key role in constructing this environment, yet many of them are learning about computational creation for the first time themselves. Listen to Dr. Leigh Ann DeLyser talk about teacher development and transforming schools in NYC and the broader United States to implement informatics education for all students.

Oplægget er på engelsk.

Ledelse den 14. marts

Dr. Leigh Ann DeLyser has spent her career building the K-12 computer science (CS) field. As a managing partner of CSforALL (csforall.org), she oversees programs and strategic planning and supervises research to build support for high quality CS education at all levels. A former high school and university CS educator, Leigh Ann understands challenges faced by teachers, administrators, and students developing their competency in the field and accessing high-quality learning opportunities and resources. Her influential "Running on Empty" report guides policies and research that support high-quality program implementation. Previously, Leigh Ann was Director of Research and Education at CSNYC, which built a foundation for CS in New York City public schools. She received a PhD in Computer Science and Cognitive Psychology, with a focus on CS education, from Carnegie Mellon University.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Leigh Ann DeLyser.

Relationsskabende faglig visionsledelse

Oplægget sætter fokus på faglig ledelse og kombinationen af relationsskabende ledelse og visionsledelse. Det handler bl.a. om balancen mellem lederidentitet og faglig identitet. Deltagerne kommer for det første til at koble ny forskningsbaseret viden om brugen af hhv. faglig og relationsskabende viden til deres eget ledelsesmæssige arbejde med at skabe størst mulig læring hos eleverne/brugerne. For det andet får de inspiration til deres egen ledelsesudvikling via flere interaktive elementer. Oplægget henvender sig til alle, der har ansvar for ledelse af læring og/eller arbejder med at understøtte andre, der har dette.

Målgruppe: Ledere og andre der arbejder med ledelse fra alle uddannelsesområder. 

Ledelse den 14. marts

Lotte Bøgh Andersen er professor i statskundskab ved Aarhus BSS og VIVE og forsker i ledelse, motivation og målopfyldelse i offentlige og private organisationer.

Hun fokuserer især på, hvordan styring og ledelse kan bidrage til at øge medarbejdernes motivation og trivsel og har bl.a. undersøgt betydningen af ledelsesspænd og brug af visioner i mange typer offentlige organisationer. Hun er medlem af bestyrelsen på Paderup Gymnasium og har lavet videnskabelige undersøgelser af bl.a. folkeskoler, privatskoler, dagtilbud, gymnasiale uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter. Hun var desuden med i regeringens ledelseskommission og er nu leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

It i raketfart eller i nedsmeltning?

Der er i de senere år sket en voldsom vækst i antallet af aktører lige fra fonde, virksomheder, brancheorganisationer, til offentlige tiltag som teknologipagt og DRs projekt ultrabit, som søsætter initiativer med fokus på teknologiforståelse, it og innovation og andre beslægtede emner. Faktisk er der gang i så mange projekter, at der er en vis fare for projektoverload på den enkelte skole og i klasseværelset. Det er en vigtig strategisk overvejelse,  hvorledes man som skole og kommune tager imod de mange tilbud, så de understøtter hinanden og skaber strategisk fremdrift frem for at overbelaste skolen og især dens ildsjæle.

Cecile Copeland fra Teknologipagten præsenterer et spritnyt tilbud til kommuner og skoler kaldet ”Teksperimentet” og går i dialog med CRAFTs advisory board af skolechefer samt deltagerne i sessionen om, hvordan man skaber sammenhæng: ” Hvorledes kan Teksperimentet og andre fondsinitiativer understøtte skolens og kommunens virkelighed og undgå at skabe projektitis?”

Målgruppe: Chefer og skoleledere samt skole- og kommunale ressourcepersoner.

Ledelse den 14. marts

Tina Lykkegaard Marker er skolechef i Rødovre Kommune. Tidligere udviklingschef i Gentofte Kommune og uddannet skolelærer.

Ledelse den 14. marts

Huno Kjærsgaard Jensen er skolechef i Silkeborg Kommune. Tidligere udviklingsleder i Silkeborg Kommune og uddannet skolelærer.

Ledelse den 14. marts

Søren Thorborg er skolechef i Køge Kommune. Tidligere skolechef i Hvidovre Kommune og uddannet skolelærer.

Ledelse den 14. marts

Cecilie Copeland Beksgaard, uddannelseskonsulent, er uddannet lærer og cand.pæd.it fra Aarhus Universitet.

Som tidligere underviser i folkeskolen og udviklingskonsulent har Cecilie haft særligt fokus på skoleudvikling, stilladsering af læring med teknologi samt kreative læreprocesser. I Teknologipagtens sekretariat har hun nu det primære ansvar for at sikre et øget fokus på kompetencer inden for teknologi, digitalisering og STEM i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Ved siden af Teknologipagten har hun en bestyrelsespost i Coding Pirates, ligesom hun er rollemodel i DigiPippi.

Dataetiske dilemmaer

I denne debat vil oplægsholderne sætte fokus på de dilemmaer, der knytter sig til indsamling af børns og unges data. Vi indsamler data for at sikre børn og unges sikkerhed, trivsel og udvikling, men risikerer også at krænke deres frihedsrettigheder og autonomi i processen. I oplægget vil Helene Ratner og Anne Mette Thorhauge indkredse og beskrive dilemmaerne og give et bud på et refleksivt beredskab, der sætter os i stand til at navigere i forhold til dem.

Målgruppen er ledere og kommunale konsulenter.

Ledelse den 14. marts

Helene Ratner (ph.d.) er lektor på Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet og har en baggrund som antropolog.

Hun forsker i, hvordan data og digitalisering skaber nye betingelser for styring, forvaltning og ledelse af uddannelsesinstitutioner.  Hun er leder af DPU’s Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner.

Ledelse den 14. marts

Anne Mette Thorhauge er lektor på Københavns Universitet ved institut for medier, erkendelse og formidling.

Hendes forskningsinteresser omfatter blandt andet, computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier, og smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivet.

Hun har været tilknyttet Medierådet for børn og unge gennem 12 år, senest som formand. Her har hun været med til at fastholde en stærk forankring i FN’s børnekonvention, der sætter fokus på børns krav på beskyttelse og frihedsrettigheder som demokratiske medborgere.

Nikolaj Sonne

Hop med ind i digi-land

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assistenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, billigere, bedre - sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til.

Nikolaj Sonne tager os i sit oplæg med på en til tider finurlig rejse rundt i digi-lands både mørke og lyse sider. Alt er forbundet og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder nok tættere på, end du tror.

Ledelse den 14. marts

Nikolaj Sonne - Journalist, DR-vært og tænkehat.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Nikolaj Sonne.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Humor som værktøj til arbejdsglæde ved Karen-Marie Lillelund.

Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med humor, kolleger med humor, kærester med humor og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud.

Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Torsdag d. 14. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for ledelse den 13. og 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival