Ledelse den 13. marts 2019

Ledelsessporet henvender sig til ledere fra både grundskole, ungdomsuddannelser, dagtilbud samt voksen- og efteruddannelser.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for ledelse den 13. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Computationel Thinking.

10.00-10.45

Fra teori til praksis – Rejsen mod en velfungerende Læringsplatform

ved Anne Kristine Raaholt, Jesper Tejstø og Lone Nielsen

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

Internet of Things (IoT) - projektet

ved Claus Hjortdal og deltagende skoler.

13.15-14.00

Digitale kompetencer og digital skolekultur (DIDAK)

ved Christian Dalsgaard, Mette Brinck Thomsen og skoleledere.

14.15-15.00

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg: Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

Ledelse den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Fra teori til praksis – Rejsen mod en velfungerende Læringsplatform

Debatten om læringsplatformene har fyldt meget de seneste år. Skal man bruge dem? Hvornår og hvordan? Dagens første session på ledelsessporet giver eksempler på, hvordan en skoleledelse målrettet kan arbejde med at implementere læringsplatforme på en meningsfuld måde.

Oplægget præsenterer modeller og grundlæggende tanker, der kobler praksis, teori og det digitale i fælles retning mod ny lærings-og ledelsespraksis. Sorø Kommune præsenterer i sessionen deres arbejde med implementering af arbejde med feedback, data, mål og læringsplatformen og ser frem mod næste udvikling, der venter skolen.

Formålet med sessionen er at give deltagerne inspiration til, hvordan ledelsesarbejde med fokus på værdi og mening kan bidrage til at lykkes med praksisnære forandringsprojekter.

Målgruppe: Skoleledere, konsulenter og lærere der har interesse for skoleudvikling og deltager i forandringsprojekter.

Ledelse den 13. marts

Anne Kristine Raaholt er viceskoleleder ved Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune.

Anne er diplomuddannet leder og har gennem hele sit ledervirke været aktivt inddraget i kommunal udvikling på mange fronter - både ift. udvikling af det pædagogiske og det tekniske område. Anne har bl.a. holdt oplæg i flere sammenhænge om Rud Vedby Skoles erfaringer med at udvikle brugen af bl.a. læringsplatforme.

Ledelse den 13. marts

Lone Nielsen har haft ansvar for implementeringen af folkeskolereformen i Sorø Kommune og har en bred udviklingskonsulentbaggrund bag sig med erfaringer både inden for digitalisering af skoler og anden kommunal virksomhed.

Lone har også været projektleder for Elevcentreret Læring og Ledelsespraksis og har stor erfaring med at arbejde med kommunale forandringsprojekter.

Ledelse den 13. marts

Jesper Tejstø er projektleder for Brugerportalsinitiativet (Aula og Læringsplatform).

Han har deltaget i projektledelse omkring 1:1 projekter, Elevcentreret lærings- og ledelsespraksis. Jesper har en bred baggrund i skoleverdenen som både lærer og leder ved flere institutioner. Jesper sidder i KL`s referencegruppe for BPI samt i KL´s og SKI´s arbejdsgrupper for arbejdet med digitale læremidler.

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

Kom og hør, når radiovært og digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø interviewer undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers d. 13. marts kl. 11.00-11.30.

De to ministre vil blandt andet drøfte, hvilken betydning teknologien har for fremtidens samfund og arbejdsmarked, og hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer til at håndtere den udfordring. Der vil også være opmærksomhed på den nye faglighed teknologiforståelse i hele uddannelseskæden, dataetiske udfordringer og i det hele taget, hvordan vi sikrer en klog og sikker brug af data i et stadig mere digitaliseret samfund og uddannelsessystem.

Ledelse den 13. marts

Merete Riisager (LA) er undervisningsminister. 

Ledelse den 13. marts

Tommy Ahlers (V) er uddannelses- og forskningsminister.

Ledelse den 13. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Paneldebat med folketingsordførere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor

Hvad vil vi med digitalisering i det danske uddannelsessystem? Hvordan kan vi udnytte teknologiens muligheder, hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge klogere og dygtigere? Og hvordan finder vi den rette balance mellem, hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke gør?

Der er brug for en mere strategisk tilgang til, hvordan vi anvender it og teknologi i uddannelsessystemet. Efter en årrække med mere og mere brug af it handler det nu om at bruge it rigtigt og med omtanke. Derfor vil undervisningsministeren i 2019 komme med en national strategi for digitalisering, der skal sætte rammerne for den digitale udvikling i undervisningssystemet i de kommende år. Som optakt til strategien inviteres undervisningsordførerne til debat, om hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor fremadrettet. 

Indledningsvist vil undervisningsminister Merete Riisager præsentere en statuspublikation, som baserer sig på status for eksisterende viden på området og med oplæg til debat.

Ledelse den 13. marts

Jens Henrik Thulesen Dahl, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Undervisningsordfører samt næstformand for undervisningsudvalget.

Ledelse den 13. marts

Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører

Ledelse den 13. marts

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Innovationsordfører 

Ledelse den 13. marts

Rasmus Edelberg 
Landformand for Skole og Forældre

Ledelse den 13. marts

Charlotte Rønhof 
Formand for Rådet for Børns Læring

Internet of Things (IoT) - projektet

Internet of Things (IoT) – Teknologien er i rivende udvikling. Fra sensorer, der opsamler data om alt fra fysiske forhold og ændringer i bevægelsesmønstre til ”intelligentgørelse” af vores daglige hjælpemidler. IoT har også betydning for skolen, læring og ledelse.

Skolelederforeningen har i samarbejde med IT-branchen, CFU og Aarhus Kommune taget initiativ til at udvikle og gennemføre et pilotprojekt på udvalgte skoler i Aarhus på 15 syvendeklasser. Resultaterne og undervisningsforløbene forventes at blive opskaleret via skoleledernetværket til hele landet.

Claus Hjortdal vil fortælle om projektets tilblivelse, samarbejdet med IT-branchen og Aarhus Kommune fra idé til pilotprojekt samt de videre planer, muligheder og vilkår for øvrige skolers deltagelse, når projektet opskaleres. Kom og bliv inspireret, når der præsenteres konkrete eksempler på pilotprojektets undervisningsforløb.

Målgruppe: Ledere, undervisere og konsulenter med interesse for IoT og projektet.

Ledelse den 13. marts

Claus Hjortdal er formand for Skolelederforeningen.

Claus Hjortdal er læreruddannet fra Nørre Nissum Seminarium i 1986 og arbejdede som lærer i Sydthy Kommune 1986 - 1992. Claus Hjortdal var skoleleder på Skjoldborg skole, Tingstrup Skole og Øster Jølby Skole 1992 – 2007.  I 1998 – 2007 var han lønrådgiver og amtskredsformand i Danmarks Skolelederforening, og i 2007 blev han formand for foreningen under fusionen med Lederforeningen.

Digitale kompetencer og digital skolekultur (DIDAK)

Med den nye gymnasiereform har skolerne fået til opgave at indarbejde digitale kompetencer i fagene. Dette oplæg præsenterer foreløbige resultater fra DiDaK-projektet (Digital Dannelse og Kompetenceudvikling ), der gennemfører et aktionsforskningsprojekt i samarbejde med fem gymnasier. Projektet arbejder med, hvordan informationskompetencer, produktive kompetencer, deltagelseskompetencer og operationelle kompetencer implementeres i lærernes undervisningspraksis.

Præsentationen sætter fokus på, hvilke organisatoriske, kulturelle og ledelsesmæssige tiltag, der kan anvendes med henblik på at styrke elevernes digitale kompetencer og fremme en digital skolekultur.

Målgruppe: Primært skoleledere fra både grundskole og ungdomsuddannelse.

Ledelse den 13. marts

Mette Brinch Thomsen er udviklingskonsulent på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Hendes fokus er på at lærere og ledere i et tillidsfuldt og trygt samarbejde til stadighed anvender relevant forskningsbaseret viden om både digitale medier, pædagogik og didaktik i arbejdet med undervisningssektorens ofte komplekse problemstillinger.

Christian Dalsgaard er lektor i Digitale Medier og Læring på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Hans fokus inden for digitale medier ligger på internettet, hvor han forsker i de kommunikationsformer, der er unikke for internettet samt den kultur og de brugsscenarier, der udspiller sig på nettet. Med udgangspunkt heri undersøger han internettets potentialer til at understøtte læring, videnskonstruktion og vidensformidling. 

Hvad er adaptiv læring? Forstå principperne bag hypet

Adaptiv læring er blevet et utroligt hypet koncept og flere forskere og digitale platforme beskæftiger sig med det. Men hvad er adaptiv læring i virkeligheden? Hvad er de konkurrerende definitioner, og  hvad skal du være opmærksom på, hvis du overvejer at implementere et læringssystem baseret på adaptive principper?

Det sættes der fokus på i dette oplæg der er målrettet alle lærere og ledere med interesse for digital læring, adaptiv læring og medarbejderudvikling.

Målgruppe: Ledere, undervisere og konsulenter på tværs af uddannelsesområder. 

Ledelse den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

Ledelse den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Ledelse den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

Ledelse den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

Ledelse den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Ledelse den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for ledelse den 13. og 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival