Grundskolen den 13. marts 2019

Igen i år byder Danmarks Læringsfestival 2019 på to konferencedage rettet mod alle, der interesserer sig for grundskoleområdet. Læringsfestivalen har i 2019 temaet teknologiforståelse.

Se beskrivelser af oplæggene for grundskolen under oversigten.

Program for grundskolen den 13. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century.

10.00-10.45

Teknologiforståelse – en ny faglighed i folkeskolen

ved Birgitte Hansen, Stefan Hermann, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

Aula - på vej mod en god anvendelsesstrategi

ved Christina Thenning Hansen og Camilla Hoffmann

13.15-14.00

ProfessionsKapacitet – nationalt kapacitetsløft i tæt samarbejde mellem kommuner og professionshøjskoler           

ved Søren Bøgh Knudsen, Tobias Heiberg og skolepædagoger fra Kulsbjerg Skolen

14.15-15.00

Create  - learn – inspire

ved Hywel Roberts

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg: Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

Grundskole den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Teknologiforståelse – en ny faglighed i folkeskolen

Hvad er teknologiforståelse i folkeskolen? Hvad rummer Undervisningsministeriets nye forsøgsprogram?

Det vil direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Birgitte Hansen og rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann fortælle om i dette oplæg.  Formandskabet for ekspertskrivegruppen, som har udviklet teknologiforståelse som faglighed, professor Ole Sejer Iversen og direktør for It-Vest Michael E. Caspersen vil også være på scenen for at give indblik i fagligheden

Hør også mere om, hvordan interesserede skoler kan følge forsøget.

Læs mere om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning her

Målgruppen er kommunale repræsentanter, ressourcepersoner, pædagogisk personale. 

Grundskole den 13. marts

Birgitte Hansen er direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Birgitte Hansen har tidligere blandt andet været strategidirektør i World Council on City Data i Canada, administrerende direktør for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune samt direktør og stifter for konsulentvirksomheden Slotsholm A/S. 

Grundskole den 13. marts

Stefan Hermann er rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium. Han har tidligere været vicedirektør på kunstmuseet Arken.

Stefan Hermann er derudover forfatter til en række artikler og bøger om skole, pædagogik og uddannelse, ivrig debattør og bestrider en række tillidsposter. 

Grundskole den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet. Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Grundskole den 13. marts

Michael E. Caspersen er direktør for IT-Vest (et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet) samt æresprofessor på Aarhus Universitet. Michael E. Caspersen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Michael E. Caspersen har tidligere stiftet og været leder af Center for Computational Thinking og har i mange år arbejdet som underviser, forsker, leder og udvikler af it-undervisning.

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

Kom og hør, når radiovært og digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø interviewer undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers d. 13. marts kl. 11.00-11.30.

De to ministre vil blandt andet drøfte, hvilken betydning teknologien har for fremtidens samfund og arbejdsmarked, og hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer til at håndtere den udfordring. Der vil også være opmærksomhed på den nye faglighed teknologiforståelse i hele uddannelseskæden, dataetiske udfordringer og i det hele taget, hvordan vi sikrer en klog og sikker brug af data i et stadig mere digitaliseret samfund og uddannelsessystem.

Grundskole den 13. marts

Merete Riisager (LA) er undervisningsminister. 

Grundskole den 13. marts

Tommy Ahlers (V) er uddannelses- og forskningsminister.

Grundskole den 13. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Paneldebat med folketingsordførere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor

Hvad vil vi med digitalisering i det danske uddannelsessystem? Hvordan kan vi udnytte teknologiens muligheder, hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge klogere og dygtigere? Og hvordan finder vi den rette balance mellem, hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke gør?

Der er brug for en mere strategisk tilgang til, hvordan vi anvender it og teknologi i uddannelsessystemet. Efter en årrække med mere og mere brug af it handler det nu om at bruge it rigtigt og med omtanke. Derfor vil undervisningsministeren i 2019 komme med en national strategi for digitalisering, der skal sætte rammerne for den digitale udvikling i undervisningssystemet i de kommende år. Som optakt til strategien inviteres undervisningsordførerne til debat, om hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor fremadrettet. 

Indledningsvist vil undervisningsminister Merete Riisager præsentere en statuspublikation, som baserer sig på status for eksisterende viden på området og med oplæg til debat.

Grundskole den 13. marts

Jens Henrik Thulesen Dahl, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Undervisningsordfører samt næstformand for undervisningsudvalget.

Grundskole den 13. marts

Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører

Grundskole den 13. marts

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Innovationsordfører 

Grundskole den 13. marts

Rasmus Edelberg 
Landformand for Skole og Forældre

Grundskole den 13. marts

Charlotte Rønhof 
Formand for Rådet for Børns Læring

Aula - på vej mod en god anvendelsesstrategi

Christina Thenning Hansen vil fortælle om indhold i Aula og den kommende implementering af Aula på alle folkeskoler, så det kan gå i luften i august 2019. Hun vil sætte spot på, hvilke dialoger og processer en skole skal igennem frem mod Aula-opstart i det nye skoleår.

Camilla Hoffmann vil som leder af Gladsaxe Skole skitsere, hvordan skolen i en pilotperiode har arbejdet med at inddrage skolens interessenter. Hun vil komme ind på, hvordan skolelederen står i spidsen for at facilitere en ny platform Aula, samt hvordan skolelederen står på mål for en strategi, der skal føre til en ny måde at kommunikere på.

Grundskole den 13. marts

Christina Thenning Hansen er chefkonsulent hos Kombit med ansvar for implementering af Aula.

Her har hun i samarbejde med Netcompany ansvaret for at Aula kommer helt ud i klasseværelserne, når det i august 2019 rammer den danske folkeskole. Christina har en fortid som skoleleder.

Grundskole den 13. marts

Camilla Hoffmann er skoleleder på Gladsaxe Skole med 12 års erfaring som skoleleder.

Hun har fokus på skoleudvikling med udgangspunkt i det enkelte barns læring og læringsmiljø. Gladsaxe Skole er pilotskole for Aula og har derfor arbejdet i Aula siden den 7. januar2019.

Camilla har en diplomuddannelse i ledelse. Hun har desuden bidraget til flere bøger med indlæg om skolekultur og skoleudvikling.

ProfessionsKapacitet – nationalt kapacitetsløft i tæt samarbejde mellem kommuner og professionshøjskoler

Kom og få indblik i erfaringer med kapacitetsopbygning i national skala og bliv inspireret til, hvilke modeller der fungerer bedst, når der skal opbygges kompetence til at håndtere teknologi og til at skabe pædagogisk merværdi for eleverne.

Projektet ProfessionsKapacitet har opbygget kapacitet ift. it-didaktik og teknologiforståelse over hele landet i 2017-2018. Kapacitetsopbygningen er foregået i nære samarbejder mellem kommuner og samtlige af landets professionshøjskoler.

Oplægget dykker blandt andet ned i konkrete erfaringer fra samarbejdet mellem Vordingborg kommune og Professionshøjskolen Absalon.

ProfessionsKapacitet har arbejdet med en model som havde til formål at: 

·         Udvikle skolepædagogernes teknologiske kunnen i forhold til programmering og robotteknologier 

·         Udvikle skolepædagogernes didaktiske/pædagogiske kunnen i forhold til inddragelse af disse teknologier i den understøttende undervisning 

·         Udvikle primært skolepædagogernes og sekundært lærernes forståelse for sammenhænge mellem understøttende undervisning og fagfaglige forløb 

EVA har foretaget en gennemgribende evaluering af ProfessionsKapacitet. Rapporten kan læses her, når den ligger klar i januar 2019 [Link følger]

Målgruppen for dette oplæg er lærere og andet pædagogisk personale, skoleledere og kommunale konsulenter.

Grundskole den 13. marts

Søren Bøgh Knudsen er pædagogisk konsulent ved CFU Absalon siden 2016 for teknologi og didaktisk design. Søren beskæftiger sig med projekter, kurser vejledning, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning indenfor it og teknologi. Han har forud for CFU været lærer i syv år.

Grundskole den 13. marts

Tobias Heiberg er national projektleder for ProfessionsKapacitet og chefkonsulent v/ Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole.

Tobias har gennem en årrække arbejdet med udvikling af dansk uddannelseskultur i såvel grundskole som højere uddannelse med afsæt i blandt andet lærerfaglig teknologiforståelse og uddannelsesstrategisk kapacitetsopbygning. Tobias er i øvrigt Head of Implementation i Playful Learning Programme, som er et landsdækkende samarbejde mellem LEGO Fonden og alle landets professionshøjskoler.

Create - learn – inspire

Hywel Roberts er for nylig beskrevet som ”A world leader in enthusiasm” og hans bog ”Oops! Getting Children to learn Accidentally” har vundet priser og er pensum på flere læreruddannelser verden over. Hywel leverer et humoristisk oplæg som gennem anekdoter og praksisnære eksempler giver indblik i, hvordan man kan få børn og unge til at lære – helt uden at de opdager det.

Målgruppen for dette oplæg er lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Hywel vil give deltagerne konkrete redskaber til, hvordan undervisningen kan tage udgangspunkt i kreativitet, engagement, og det som Hywel selv kalder Imageneering.

Oplægget er på engelsk. 

Grundskole den 13. marts

Hywel has been a teacher for over twenty-five years. His reputation has grown hugely since he stepped out of the full-time classroom in 2009.

He has found an incredible and innovative niche in the world of model teaching contributing to and advising curriculum designers and innovators from Barnsley to Brussels, from Cairo to Cleethorpes. Hywel is as at home in front of hundreds of Headteachers on the conference circuit as he is when working with EAL children on the carpets of their classrooms. Hywel contributes to the national conversation around education at school and university level.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

Grundskole den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Grundskole den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

Grundskole den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Grundskole den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

Grundskole den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for grundskole den 13. og 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival