Gymnasiale uddannelser 14. marts 2019

Danmarks Læringsfestival byder på to dage med oplæg rettet mod alle, der arbejder med og på de gymnasiale uddannelser. Læringsfestivalen har i 2019 temaet: Teknologiforståelse.

D. 14. marts står konferencesporet for de gymnasiale uddannelser i naturvidenskabens og informatikkens tegn. Regeringens nationale naturvidenskabsstrategi fra marts 2018 er ude over rampen, og den har affødt en række nye projekter bl.a. Naturvidenskabens ABC som professor og museumsdirektør Peter C. Kjærgaard vil fortælle om. Bagefter kan du høre om èt af de konkrete projekter i stratgien nemlig anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de naturvidenskabelige fag.

De to sidste oplæg kredser om byggesten i konferencens særlige fokus på teknologiforståelse som i de gymnasiale uddannelser bl.a. ligger i faget Informatik. Fagkonsulent Kathrine Madsen vil sammen med konferencens keynote Leigh Ann Delyser fortælle om Informatik og erfaringer med CS for All i USA, og afslutningsvis kan du høre om Danske Science Gymnasiers projekt om Computational Thinking. 

Se beskrivelser af oplæggene under skemaet.

Program for de gymnasiale uddannelser den 14. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

9.00-9.45

11.00-11.45

12.15-13.00

Erfaringer ved anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de naturvidenskabelige fag

ved Søren Lillelund Bech, Guido Makransky, Pia Dolberg Myler og Mikkel Marfelt

13.15-14.00

14.15-15.00

Computational Thinking i de gymnasiale uddannelser

ved Kai Thor Hansen, Adam Etches og Frode Peulicke

15.15-16.00

Keynote: Nikolaj Sonne

16.15-17.00

Gratis oplæg: Humor

ved Karen-Marie Lillelund

Christiane Vejlø

Dataetik

Er du interesseret i ansvarlig brug og håndtering af data og tech? Så skal du høre digital trendanalytiker og Elektronista-vært Christiane Vejlø på Danmarks Læringsfestival d. 14. marts 2019. Hun er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik, og hun vil bl.a. fortælle om de mange muligheder i data, hvis de bliver brugt målrettet og fornuftigt. 

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Sæt de store naturvidenskabelige fortællinger i spil i din undervisning

Hvad skal der til for, at eleverne over tid får den dybe forståelse for naturfagene? Hvad er det for en grundlæggende naturfaglig viden, som eleverne skal kende, og hvilke kernefaglige nedslagspunkter er uomgåelige i den gode naturfagsundervisning? Og hvordan får eleverne sat deres viden ind i de større naturvidenskabelige fortællinger? De spørgsmål beskæftiger en ekspertgruppe nedsat af undervisningsministeren sig med. En gruppe forskere udarbejder en "Naturvidenskabens ABC", hvor de giver et bud på sammensætningen af det faglige indhold i naturfagene på de forskellige uddannelsestrin. Professor, museumsdirektør og medlem af Ekspertgruppen for Naturvidenskabens ABC, Peter C. Kjærgaard giver i dette oplæg et bud på store naturvidenskabelige fortællinger, der skal sættes i spil i undervisningen. Der bliver mulighed for at drøfte konturerne af den kommende ABC, så eksperter, didaktikere og lærere sammen sikrer, at den bliver inspiration til undervisere i tilrettelæggelsen af undervisning og materialevalg. Målgruppen er lærere, naturfagskoordinatorer, skoleledere i grundskolen samt gymnasielærere og rektorer.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Peter C. Kjærgaard er professor og direktør for Statens Naturhistoriske Museum. Han har i hele sin forskningskarriere arbejdet tværvidenskabeligt og med et stærkt fokus på at integrere forskning, formidling og undervisning. Han er en internatonal anerkendt ekspert i evolutionshistorie og menneskets udvikling og er kendt i offentligheden som en levende og aktiv formidler.

Forud for sin ansættelse som direktør på Statens Naturhistoriske Museum sad Peter C. Kjærgaard i en stilling som professor i evolutionstudier og leder af Center for Biokulturel Historie ved Aarhus Universitet. Tidligere har han bl.a. arbejdet på University of Cambridge og Harvard University.

Peter C. Kjærgaard har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet og sidder bl.a. i bestyrelsen hos GeoCenter.

Dr. Leigh Ann Delyser

Developing the Computational Creator in Every Child

Computational creators are the product of their environment. They use design thinking to problem solve, and apply informatics skills to create new things that change the digital and physical world. The environment that will nurture these creators must be prepared with this goal in mind in order to reach all students. Teachers, administrators, and community all play a key role in constructing this environment, yet many of them are learning about computational creation for the first time themselves. Listen to Dr. Leigh Ann DeLyser talk about teacher development and transforming schools in NYC and the broader United States to implement informatics education for all students.

Oplægget er på engelsk.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

As co-founder and managing partner of CSforALL, Dr. Leigh Ann DeLyser build communities and works for systems-level change focused on bringing computer science (CS) education to all students. She oversees CSforALL's programs and strategic plan, and amplifies research to build support for high quality CS education at all levels.

A background as a computer science educator has given Leigh Ann direct insight into the challenges faced by teachers, administrators, and students interested in accessing reliably high-quality computer science resources. Her advocacy work, including the influential "Running on Empty" report, is guided by policies and research that make high-quality program implementation easier for all parties. Leigh Ann was previously Director of Research and Education at CSNYC, and holds a PhD in Computer Science and Cognitive Psychology, with a focus on CS education, from Carnegie Mellon University.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Leigh Ann DeLyser.

Erfaringer ved anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de naturvidenskabelige fag

Interaktive laboratorier vinder mere og mere frem og nu også i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Oplægsholderne vil fortælle om, hvordan interaktive laboratoriesimulationer i den naturvidenskabelige undervisning kan bidrage til at fremme elevernes læring og motivation for naturvidenskabelige fag. Deltagerne vil få mulighed for at høre resultaterne fra en større kortlægning foretaget af konsulenthuset Implement Consulting Group, der viser skolernes nuværende erfaringer ift. til anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i de naturvidenskabelige fag i henholdsvis grundskolens udskoling og på ungdomsuddannelserne. Derudover vil deltagerne få mulighed for at høre om erfaringer fra en forsker, en leverandør og en lærers perspektiv.

Målgruppen for oplægget er alle, der har interesse for teknologianvendelse indenfor de naturvidenskabelige fag i primært grundskolens udskoling og ungdomsuddannelserne.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Søren Lillelund Bech er partner i Implement Consulting Group, hvor han arbejder med strategi og analyseopgaver inden for den offentlige sektor.

Søren er en del af Implements team med fokus på Uddannelses-og forskningssektoren og har udført opgaver for både ministerier, styrelser og uddannelsesinstitutioner. Søren har været ansvarlig for gennemførsel af undersøgelsen om skolers anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Guido Makransky er professor på Københavns Universitet og er en af Danmarks førende forskere inden for VR og anvendelse af simulationer i undervisningen.

Han har igennem de sidste seks år gennemført en række større forskningsprojekter med fokus på virtuelle læringsmiljøer, herunder virtuelle laboratoriesimulationer, hvor han har arbejdet med både folkeskoler, gymnasier og universiteter. Guido har publiceret adskillige artikler og internationale anerkendte tidsskrifter specifikt om brug af virtuelle laboratoriesimulationer i undervisningen.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Pia Dolberg Myler er Lektor på Køge Gymnasium i biologi og idræt på alle niveauer og har været underviser siden 1997.

Hun har anvendt digitale platforme igennem mange år, og hun har opnået gode resultater med anvendelse af interaktive laboratoriesimulationer i biologiundervisningen både i forhold til at understøtte elevernes læring og motivation for de naturvidenskabelige fag.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Mikkel Marfelt er direktør for forskningspartnerskaber i Labster - en virksomhed udsprunget af DTU med stort fokus på læringsforskning med universiteter på tværs af kloden med det mål at udvikle verdens førende digitale undervisningsmateriale.

Udover forskningspartnerskaber arbejder Mikkel med den overordnede forretningsudvikling af Labster.

Introducing informatics in upper secondary: Challenges and opportunities

The world is expanding informatics education at every level. Similar challenges of teacher education, course requirements, and student and parent engagement with the subject exist in school systems in Denmark and beyond.

Dr. Leigh Ann DeLyser will provide a case study in addressing these challenges in the largest school system in the US - New York City - working to provide teacher education for over 5,000 teachers to serve 1 million students with informatics education over the last 5 years.

Målgruppen er lærere, ledere og øvrige med interesse i informatik.

Oplægget er på engelsk.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Dr. Leigh Ann DeLyser has spent her career building the K-12 computer science (CS) field. As a managing partner of CSforALL (csforall.org), she oversees programs and strategic planning and supervises research to build support for high quality CS education at all levels. A former high school and university CS educator, Leigh Ann understands challenges faced by teachers, administrators, and students developing their competency in the field and accessing high-quality learning opportunities and resources. Her influential "Running on Empty" report guides policies and research that support high-quality program implementation. Previously, Leigh Ann was Director of Research and Education at CSNYC, which built a foundation for CS in New York City public schools. She received a PhD in Computer Science and Cognitive Psychology, with a focus on CS education, from Carnegie Mellon University.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Leigh Ann DeLyser.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Kathrine Madsen er fagkonsulent i it-fagene herunder informatik, og hun er lektor på Borupgaard Gymnasium i informatik og matematik.

Computational Thinking i de gymnasiale uddannelser

Danske Science Gymnasier (DASG) har taget initiativ til at gennemføre et udviklingsprojekt om Computational Thinking i samarbejde med Center for Computational Thinking and Design (CCTD) ved Aarhus Universitet. I øjeblikket arbejder de 28 deltagere med Computational Thinking i matematik og de naturvidenskabelige fag, og målet er, at de i de kommende to skoleår kan medvirke som kollegavejledere i et landsdækkende udbud af udviklingsprojekter om Computational Thinking. 

I dette oplæg præsenteres de foreløbige erfaringer fra projektet. Oplægsholderne vil skitsere de bærende elementer i projektet, herunder CMC-modellen (Content/Modeling/Coding) og arbejdsformen Use-Modify-Create, og en af deltagerne i projektet vil fremlægge en Computational Thinking aktivitet fra sin egen undervisning.

Målgruppen er undervisere og ledere på de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om projektet her

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Kai Thor Hansen er projektleder hos Danske Science Gymnasier (DASG).

Han er uddannet cand. scient. i fysik og matematik og har bl.a arbejdet på Hasseris Gymnasium og Rosborg Gymnasium.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Adam Etches er akademisk medarbejder ved CCTD og lektor i fysik og matematik ved Egaa Gymnasium.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Frode Peulicke er lektor i matematik og fysik ved Gefion Gymnasium.

Nikolaj Sonne

Hop med ind i digi-land

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assistenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, billigere, bedre - sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til.

Nikolaj Sonne tager os i sit oplæg med på en til tider finurlig rejse rundt i digi-lands både mørke og lyse sider. Alt er forbundet og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder nok tættere på, end du tror.

De gymnasiale uddannelser den 14. marts

Nikolaj Sonne - Journalist, DR-vært og tænkehat.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Nikolaj Sonne.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Humor

Humor som værktøj til arbejdsglæde ved Karen-Marie Lillelund.

Humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os medarbejdere med humor, kolleger med humor, kærester med humor og det gør da heller ikke noget, hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humoristisk overskud.

Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Torsdag d. 14. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for gymnasiale uddannelser den 13. og 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival