De gymnasiale uddannelser den 13. marts 2019

Danmarks Læringsfestival byder på to dage med oplæg rettet mod alle, der arbejder med og på de gymnasiale uddannelser. Læringsfestivalen har i 2019 temaet: Teknologiforståelse.

Den første dag på Danmarks Læringsfestival 2019 stiller konferencesporet for de gymnasiale uddannelser skarpt på digital dannelse og uddannelse særligt indenfor det humanistiske og samfundsvidenskabelige område ved at fokusere på nyeste viden inden for en digitalt understøttet faglighed og almendannelse i et digitalt perspektiv, nettets vildveje, unges kritiske adfærd på nettet og teknologiforståelse i de humanistiske fag. Der vil være ny viden fra en række netop afsluttede projekter, og det er muligt at finde konkret inspiration til ens egen undervisning lige til at tage med hjem og bruge.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for de gymnasiale uddannelser den 13. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Computationel Thinking.

10.00-10.45

Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E

ved Camilla Mehlsen og Anders Moe

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse (DUFA)

ved Jesper Tække, Michael Paulsen, Anne Lise Bennedsen og Allan Jensen

14.15-15.00

Fake news – so what is new?

ved Lars-Martin Sørensen og Chris Holmsted Larsen

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg: Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E

Opmærksomhedsøkonomi, shitstorme, billeddeling, fake news og ansigtsløs kommunikation. Det er nogle af de temaer, den digitale udvikling har sat på dagsordenen – sammen med begrebet digital dannelse. Men hvad er digital dannelse i gymnasiet, og hvordan underviser man i digital dannelse i fagene?

I denne session får du indsigt i aktuelle digitale temaer, der berører gymnasieelevers liv og læring, og samtidig værktøjer til at arbejde med digital dannelse i praksis. Oplægsholderne vil præsentere et helt nyt undervisningsmateriale rettet mod gymnasier og udskoling.

Oplægget tager udgangspunkt i projektet Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E  ved Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet, støttet af TrygFonden. I projektet lærer unge at kunne identificere og forstå strukturerne bag en række socialpsykologiske og digitale fænomener som fx flertalsmisforståelser, lemmingeeffekt og shitstorme.

Målgruppen er udskolingslærere i grundskolen, lærere, ledere, konsulenter og studerende på gymnasieområdet.

Læs mere om D.U.D.E  her.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Camilla Mehlsen er cand.mag., foredragsholder og rådgiver i Mehlsen Media med speciale i digital kultur og uddannelse.

Hun er didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse – D.U.D.E  ved Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet. Hun er forfatter til bl.a. ‘Teknologiens testpiloter’ (2016) og ‘Hvordan bliver vi digitalt dannede?’ (2018) sammen med Vincent F. Hendricks (2018).

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Anders Moe har en kandidatuddannelse i historie og socialvidenskab.

Han har arbejdet som gymnasielærer i 12 år og har indgået i flere udviklingsprojekter omkring brug af IT i undervisningen. De seneste år har Anders beskæftiget sig med digital dannelse og i den forbindelse etableret en samarbejdsaftale med D.U.D.E. og Roskilde Gymnasium, hvor han til dagligt underviser.

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

Kom og hør, når radiovært og digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø interviewer undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers d. 13. marts kl. 11.00-11.30.

De to ministre vil blandt andet drøfte, hvilken betydning teknologien har for fremtidens samfund og arbejdsmarked, og hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer til at håndtere den udfordring. Der vil også være opmærksomhed på den nye faglighed teknologiforståelse i hele uddannelseskæden, dataetiske udfordringer og i det hele taget, hvordan vi sikrer en klog og sikker brug af data i et stadig mere digitaliseret samfund og uddannelsessystem.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Merete Riisager (LA) er undervisningsminister. 

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Tommy Ahlers (V) er uddannelses- og forskningsminister.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Paneldebat med folketingsordførere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor

Hvad vil vi med digitalisering i det danske uddannelsessystem? Hvordan kan vi udnytte teknologiens muligheder, hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge klogere og dygtigere? Og hvordan finder vi den rette balance mellem, hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke gør?

Der er brug for en mere strategisk tilgang til, hvordan vi anvender it og teknologi i uddannelsessystemet. Efter en årrække med mere og mere brug af it handler det nu om at bruge it rigtigt og med omtanke. Derfor vil undervisningsministeren i 2019 komme med en national strategi for digitalisering, der skal sætte rammerne for den digitale udvikling i undervisningssystemet i de kommende år. Som optakt til strategien inviteres undervisningsordførerne til debat, om hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor fremadrettet. 

Indledningsvist vil undervisningsminister Merete Riisager præsentere en statuspublikation, som baserer sig på status for eksisterende viden på området og med oplæg til debat.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Jens Henrik Thulesen Dahl, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Undervisningsordfører samt næstformand for undervisningsudvalget.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Innovationsordfører 

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Rasmus Edelberg 
Landformand for Skole og Forældre

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Charlotte Rønhof 
Formand for Rådet for Børns Læring

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse (DUFA)

I denne session stilles der skarpt på, hvad faglighed og almendannelse er i et digitalt perspektiv, og på hvordan disse størrelser positivt kan understøttes i praksis under iagttagelse af de risici digitale medier indvarsler. Oplægsholderne bidrager med viden om, hvordan man som underviser kan forholde sig til de mange muligheder, som de digitale medier giver for bedre undervisning og for at danne eleverne til livet i en mere og mere digitalt understøttet verden. DUFA afsluttes med udgangen af 2018, så sessionen kommer med nyeste viden inden for faglighed og almendannelse i et digitalt perspektiv på de gymnasiale uddannelser.

Målgruppen er lærere, ledere og konsulenter på ungdomsuddannelserne, men alle der beskæftiger sig med uddannelse vil kunne drage nytte af oplægget.

Læs mere om DUFA her.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Jesper Tække er lektor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur.

Jespers erkendelsesinteresse angår hovedsageligt systemteori og samspillet mellem det sociale og medier, hvilket i disse år mest giver sig udtryk i analyser af, hvordan sociale medier påvirker undervisningssystemet, herunder eksempelvis emner som opmærksomhed, skriftlig interaktion, magt og kontakt ind og ud af klasserummet. Hertil kommer andre emner ift. sociale medier som identitet, organisation og samfund. Han har en lang række udgivelser og foredrag bag sig indenfor ovenstående områder. Se http://www.jespertaekke.dk.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Michael Paulsen er lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet, Institut for Kulturvidenskaber.

Michael har i en årrække beskæftiget sig med især de gymnasiale uddannelser. Hans særlige forskningsområde er dannelsesteori. Inden for de seneste år har Michael bidraget med artikler og bøger omhandlende medier, undervisning, dannelse, innovation og kulturelle regimer. Se www.michaelpaulsen.dk

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Anne Lise Bennedsen er lektor i samfundsfag og spansk ved Rødkilde Gymnasium, hvor hun har været tovholder for DUFA-projektet.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Allan Jensen er lektor i matematik og filosofi ved Silkeborg Gymnasium, hvor han har været tovholder for DUFA-projektet.

Humanistisk teknologipraksis: Om teknologiforståelse og Computational Thinking i de humanistiske fag

Oplægget giver et bud på, hvordan vi kan tænke og integrere teknologipraksis og teknologiforståelse i de humanistiske fag i de gymnasiale uddannelser. Hvilke begreber, tilgange og praksisformer kan siges at være centrale eller indeholder et særligt potentiale, når vi skal indtænke eller integrere nye initiativer som ’teknologiforståelse’ ’computational thinking’ ’innovation’ eller ’programmering’ i de humanistiske fag på en relevant og værdifuld måde? Har vi brug for alternative forståelsesrammer, tankemønstre, undervisningsaktiviteter og didaktiske visioner og praksisser, hvis vi vil tage vare på det særligt humanistiske i de gymnasiale uddannelser? Og hvad kan værdien og udbyttet være, hvis vi lykkes med det?             

Disse spørgsmål og udfordringer forsøger oplægget at adressere og give nogle svar på gennem præsentation af såvel begrebslige rammeværk som eksempler på best practice.

Målgruppen er lærere, ledere og andre med en interesse i humanistisk teknologipraksis i primært de gymnasiale uddannelser.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Rikke Toft Nørgård er lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet.

Fake news – so what is new?

Medierådet for Børn og Unge har sammen med PET, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme lavet et inspirations- og debatmateriale ”Nettets vildveje” om løgn, manipulation og propaganda online. Oplægget vil komme ind på risici og faldgruber i forbindelse med unges færden online, og hvordan det er muligt at støtte de unge i tryg og kritisk adfærd på nettet. I sessionen vil oplægsholderne desuden præsentere et nyt undervisningsmateriale baseret på primært 1930’ernes propagandafilm, heriblandt det danske nazistpartis film. Undervisningsmaterialet vil være anvendeligt i dansk, samfundsfag, historie og mediefag på gymnasieniveau.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Lars-Martin Sørensen, ph.d., forskningsleder ved Det Danske Filminstitut.

Forsker i dansk filmhistorie, propaganda og besættelsestidens film. Redaktør for filmtidsskriftet Kosmorama.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Chris Holmsted Larsen, ph.d., postdoc ved Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme og CREX, Oslo Universitet.

Forsker i politisk ekstremisme, forebyggelse og radikalisering.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

De gymnasiale uddannelser den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for gymnasiale uddannelser den 13. og 14. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival