Dagtilbud den 13. marts 2019

Som leder eller pædagogisk personale i dagtilbud får du ny viden og inspiration til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder refleksioner og didaktiske overvejelser om udfordringer, potentialer og muligheder i den digitale, pædagogiske praksis.

Konferencesporet for dagtilbud gennemføres i samarbejde med Børne- og Socialministeriet.

Folketinget vedtog i maj 2018 de nye regler om den styrkede pædagogiske læreplan som opfølgning på dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle skal med i fællesskabet’.

Leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb er grundlaget for arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I den styrkede pædagogiske læreplan er der også fokus på etablering af et pædagogisk læringsmiljø, børn i udsatte positioner og forældresamarbejde samt etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

Se beskrivelser af oplæggene for dagtilbud under oversigten.

 

Program for dagtilbud den 13. marts 2019

Tidspunkt

Oplæg

8.55-9.45

Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring, byder velkommen til Danmarks Læringsfestival 2019 &

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century.

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

Tid til besøg i udstillingen

14.15-15.00

15.15-16.00

16.15-17.00

Gratis oplæg: Ordet Fanger

ved Michael Ejstrup

Dr. Chris Stephenson

Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century

The global movement for more and better informatics education is being driven by complex changes effecting all aspects of society. This session will look at the driving forces behind this movement and explore the phenomenon of computational thinking and its cross disciplinary importance. It will also look at the requirements of systemic educational change and the research needed to support it.

Oplægget er på engelsk.

Dagtilbud den 13. marts

Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google.

Som optakt til læringsfestivalen kan du her se en hilsen fra Dr. Chris Stephenson.

Digitale dagtilbud – udfordringer for læringsmiljøet?

Det sidste årtis digitalisering er sket med en hastighed og en teknologibegejstring, som har medført, at skærme findes i alle dele af samfundet. Små børn møder ikke blot skærme hjemme, men også ude, bl.a. når de er i dagtilbud, hvor der de fleste steder på forskellig vis arbejdes med teknologiforståelse og digital dannelse. Men hvad er egentlig konsekvenserne af mødet mellem en urgammel hjerne og smart teknologi? Og hvad kalder det på af overvejelser i det pædagogiske arbejde, forældresamarbejdet etc., når teknologiforståelse og digital dannelse sættes på dagsordenen i dagtilbud?

Oplægget giver bl.a. indsigt i den lærende hjerne samt råd og konkrete anbefalinger til, hvordan man bl.a. i dagtilbud kan arbejde med at skabe et optimalt læringsrum og sunde digitale vaner.

Sessionen henvender sig til alle med interesse for emnet, dog særligt aktører på dagtilbudsområdet, både praktikere og beslutningstagere, der har indflydelse på, hvordan der arbejdes med teknologiforståelse og digital dannelse i dagtilbud.

Dagtilbud den 13. marts

Imran Rashid er oprindeligt uddannet læge. Udover at være speciallæge i almen medicin har han startet flere IT-selskaber, lanceret en række forskellige sundheds-apps samt haft egen praksis i Kastrup i 1,5 år. Imran har tidligere arbejdet som innovationschef på Aleris-Hamlet Privathospitaler, og været involveret i udviklingen af en række digitale sundhedsløsninger i hele Skandinavien. Han er forfatter til bøgerne 'SLUK - kunsten at overleve i en digital verden' (2017), som var med til at sætte diskussionen om de potentielt set skadelige effekter af digitale platforme og særligt sociale medier på dagsordenen, samt ‘Offline’ (2019), som afdækker, hvad vi i dag kan sige om de biologiske, psykologiske og sociale konsekvenser af brugen af smartphones og Sociale Medier. Han var i 2018 medlem af Opdragelsespanelet, som bl.a. har beskæftiget sig med det moderne forældreansvar og digitale medier. Derudover var han i 2018 medlem af Stresspanelet.

Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø

Kom og hør, når radiovært og digital trend- og fremtidsanalytiker Christiane Vejlø interviewer undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers d. 13. marts kl. 11.00-11.30.

De to ministre vil blandt andet drøfte, hvilken betydning teknologien har for fremtidens samfund og arbejdsmarked, og hvordan vi indretter vores uddannelsessystemer til at håndtere den udfordring. Der vil også være opmærksomhed på den nye faglighed teknologiforståelse i hele uddannelseskæden, dataetiske udfordringer og i det hele taget, hvordan vi sikrer en klog og sikker brug af data i et stadig mere digitaliseret samfund og uddannelsessystem.

Dagtilbud den 13. marts

Merete Riisager (LA) er undervisningsminister. 

Dagtilbud den 13. marts

Tommy Ahlers (V) er uddannelses- og forskningsminister.

Dagtilbud den 13. marts

Christiane Vejlø er en af Danmarks førende eksperter indenfor digital transformation og forholdet mellem teknologi og mennesker. Vejlø var i 2018 formand for regeringens ekspertgruppe for dataetik.

Paneldebat med folketingsordførere og eksperter om, hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor

Hvad vil vi med digitalisering i det danske uddannelsessystem? Hvordan kan vi udnytte teknologiens muligheder, hvor det giver mening i forhold til at gøre børn og unge klogere og dygtigere? Og hvordan finder vi den rette balance mellem, hvor vi bruger it og teknologi i undervisningen, og hvor vi ikke gør?

Der er brug for en mere strategisk tilgang til, hvordan vi anvender it og teknologi i uddannelsessystemet. Efter en årrække med mere og mere brug af it handler det nu om at bruge it rigtigt og med omtanke. Derfor vil undervisningsministeren i 2019 komme med en national strategi for digitalisering, der skal sætte rammerne for den digitale udvikling i undervisningssystemet i de kommende år. Som optakt til strategien inviteres undervisningsordførerne til debat, om hvordan vi bedst arbejder med it og brug af teknologi i den danske uddannelsessektor fremadrettet. 

Indledningsvist vil undervisningsminister Merete Riisager præsentere en statuspublikation, som baserer sig på status for eksisterende viden på området og med oplæg til debat.

Dagtilbud den 13. marts

Jens Henrik Thulesen Dahl, medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti
Undervisningsordfører samt næstformand for undervisningsudvalget.

Dagtilbud den 13. marts

Annette Lind, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet
Undervisningsordfører

Dagtilbud den 13. marts

Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti
Innovationsordfører 

Dagtilbud den 13. marts

Rasmus Edelberg 
Landformand for Skole og Forældre

Dagtilbud den 13. marts

Charlotte Rønhof 
Formand for Rådet for Børns Læring

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud

Det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer skaber grundlaget og sætter rammen for, hvordan læringsmiljøet styrker børns måder at begribe og handle på i en digitaliseret og global verden.

Børns digitale dannelse sker i samspil med pædagogisk personale og forældre, så hvordan kan vi sætte fokus på sammenhæng mellem læringsarenaerne i dagtilbud og hjem? Oplægget giver inspiration til, hvordan pædagogiske ledere og pædagogisk personale i dagtilbud kan arbejde med at realisere ambitionerne i den styrkede pædagogiske læreplan og med digital dannelse i dagtilbud og familier.

Dagtilbud den 13. marts

Britta Conny Carl er chefkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i det team, som samarbejder med ministerier, kommunale forvaltninger og dagtilbud om kvalitetsudvikling og -sikring i dagtilbud.

EVA har bl.a. udarbejdet inspirationsmaterialer om den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud.

Digitale dagtilbud – praksiserfaringer, fra Hjørring til Helsingør

I dette oplæg får du inspiration til, hvordan der kan arbejdes med digitale redskaber i dagtilbud.

I oplægget hører du om, hvordan digitalisering indgår som element i dagligdagen i to danske dagtilbud og i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder hvordan digitalisering ses som et fagligt pædagogisk redskab, som blandt andet understøtter leg og andre aktiviteter. I oplæggene fortæller dagtilbuddene om deres refleksioner og didaktiske overvejelser samt adresserer de udfordringer, potentialer og muligheder, som de oplever og har oplevet i arbejdet med de digitale redskaber i den pædagogiske praksis.

 

Oplægget vil særligt henvende sig til pædagogisk personale, dagtilbudsledere, pædagogiske konsulenter og lærere i indskolingen.

Dagtilbud den 13. marts

Eva Meyer, Institutionsleder for Vuggestuen og Børnehaven Nyrup i Helsingør Kommune. Socialpædagog og  dramaleder.

Dagtilbud den 13. marts

Karina Tougaard Poulsen, Pædagog i Børnehuset Bjørnen i Hjørring Kommune siden 2009, uddannet i 2006.

eTwinning ambassadør siden 2015.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Digital dannelse er tidens store buzzword – fra lærerværelset og middagsbordet til den offentlige debat. Men hvordan kommer vi videre med digital dannelse? Hvordan kan skoler klæde børn og unge – og personalet – på til at indgå i digitale fællesskaber og kommunikere uden ansigt? Hvad betyder nye teknologier som kunstig intelligens og robotter for digital dannelse og læring?

Kom med ind i det digitale maskinrum, og få tips og tricks fra bl.a. en forsker, en lærer, en journalist og en iværksætter, der sammen med moderator Camilla Mehlsen vil få styr på den digitale dannelse.

Moderator er Camilla Mehlsen, rådgiver, forfatter, foredragsholder, didaktisk leder på D.U.D.E

Dagtilbud den 13. marts

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet.

Ole Sejer Iversen har været en del af formandsskabet for den ekspertskrivegruppe, der har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogram med teknologiforståelse. Han fokuserer i sin forskning på udvikling af digital teknologi med og til børn. 

Dagtilbud den 13. marts

Anne Boie Johannesson er cand. scient i kemi med gymnasiesidefag i dansk og en mastergrad i IKT og læring. 

Hun underviser på Køge Gymnasium og er gymnasiekonsulent på Center for Undervisningsmidler ved Københavns Professionshøjskole. Hun arbejder med digital dannelse med særligt fokus på, hvordan elevers læring kan beriges gennem træning af digitale kompetencer og ved anvendelse af digitale værktøjer. Hun er forfatter til bl.a. “Veje til digital dannelse (2017) og blogger på gymnasieskolen.dk.

Dagtilbud den 13. marts

Sahra-Josephine Hjorth er medstifter og direktør i CanopyLAB A/S og ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet.

Sahra-Josephine forsker i digital læring, sociale medier og arbejdsmarkedet. Hun har de seneste fem år lavet en række eksperimenter indenfor social-, kollaborativ- og adaptiv læring med fokus på erhvervelsen af 21st Century Skills. Sahra-Josephine sidder i advisory board for United Nations Development Programme og Digital Hub Danmark.

Dagtilbud den 13. marts

Abdel Aziz Mahmoud. Vært på Shitstorm på P1, foredragsholder om sociale medier og digital dannelse (bl.a. Tal ordentligt eller luk røven) og flittig SoMe-bruger/influencer. 

Dagtilbud den 13. marts

Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring.

Charlotte Rønhof har en teknisk/naturvidenskabelig baggrund som mejeriingeniør og har i 18 år som underdirektør haft ansvar for Dansk Industris politik indenfor uddannelse, forskning og mangfoldighed. Hun sagde sit job op i 2018 for at overveje sin fremtid. Kærligheden til uddannelse og teknologi dyrkes fortsat bl.a. som formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers  - ATV’s – Science og Engineering-projekt. Derudover er hun medlem af flere bestyrelser, herunder KATA Fonden, EVA og tidligere medlem af bestyrelsen i Professionshøjskolen Metropol, Engineer the Future.

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Gratis oplæg for hele Danmarks Læringsfestival: Ordet Fanger

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Jyllands-Posten skrev: "Bogen har en legende tilgang til dét at lære, og læseren er tydeligvis i hænderne på en forfatter, der er vant til at formidle og skabe begejstring."

Sekunderne snegler sig af sted, lyset blænder, varmen er omklamrende i en grad, så den nærmest er kvælende, og øjne i voldsomme mængder er rettet mod … dig. Alle venter spændt på, at du tager ordet. Det er nu. Du er på. Ordet er dit. Huuh ha, det er skræmmende. Men så er det heller ikke værre. Det kan læres. 

Foredraget giver et lynhurtigt indblik i strategier, tanker og tricks, der kan gøre hele forskellen. De taktfaste klapsalver er inden for rækkevidde.

Onsdag d. 13. marts kl. 16.15-17.00 i Auditorium 15 - GRATIS for alle.

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for dagtilbud den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 13. marts
Hent konferenceprogram for begge dage her (opdateres løbende):
Den 14. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival