Information til udstillere om Læringsfestival online 2021

Læringsfestival online 2021

Arbejdsgruppen omkring Danmarks Læringsfestival og Skolemessen arbejder lige nu på højtryk for at rammesætte den bedst mulige version af Læringsfestival online 2021. 

På siden her kan I orientere jer om aktuelle nyheder, læse tidligere nyheder og – så snart vi ved mere – læse om og tilmelde jer arrangementet for 2021.

Sæt allerede nu X i kalenderen den 1.-4. marts 2021

Aktuelle nyheder

28. september 2020: Med udgangspunkt i kvalificeringer fra både udstillere og konferencedeltagere har en arbejdsgruppe omkring Læringsfestival Online 2021 formuleret en opgavebeskrivelse til den platform, vi ønsker at arbejde videre med. Arbejdsgruppen har desuden holdt afklaringsmøder med forskellige mulige leverandører på markedet og har efterfølgende sendt opgaven ud.

Vi afventer nu leverandørernes tilbud, som der er deadline på den 30. september.

Arrangørerne af udstillingen til Læringsfestival Online 2021 mødes til et døgnseminar den 8.-9. oktober, hvor der bliver arbejdet videre med konceptet omkring udstillingen. Vi forventer at åbne for booking i starten af november.

Projektarbejdsgruppen omkring Danmarks Læringsfestival – virtuel2021

 

Lisbeth Kjær, lk@Lisbethkjaer.dk, 4018 8381

Rikke Egeberg, rieg@pha.dk, 7248 1943

Kirsten Greve, kgr@kp.dk, 4189 7393

Søg på Danmarks Læringsfestival