Undervisningsmiddelprisen 2019

Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller voksenuddannelserne. 

Parterne bag prisen
Undervisningsmiddelprisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med CFU Danmark samt fagbladene Folkeskolen, Gymnasieskolen, Uddannelsesbladet og Medlemsmagasinet Frie Skoler.

Læs mere om prisen, udvalget, frister m.m.

Vinderne af Undervisningsmiddelprisen 2019

På grundskoleområdet:
”Spadeslaget” i Haderslev i 1940 er et materiale med fokus på kildekritik udgivet af Rigsarkivet. Materialet er multimodalt og består af fakta om kildekritik, to små film om kildekritik, en quiz og fire forskellige kildesæt med originale dokumenter og opgaver. ”Spadeslaget” er målrettet 6. til 9. klasse.

På ungdoms- og voksenområdet:
”Yubio Idræt C+B” kobler teori og praksis på en sådan måde, at hver enkelt underviser kan finde sin egen stil og vej. Bogen er et stort og grundigt gennemarbejdet ressourceværk for lærere og elever, der blandt andet kan hente skabeloner til drejebøger samt videoer af tekniske aspekter i de enkelte discipliner.

Undervisningsmiddelprisen
Spadeslaget
Undervisningsmiddelprisen
Yubio Idræt C + B
Søg på Danmarks Læringsfestival