Præsentationer af pædagogiske projekter

Skoler og institutioner præsenterer deres pædagogiske projekter på den lille scene ved kommuneområdet. OBS: Amagerfælled Skole/Ballet på Skoleskemaet foregår i E Syd ved det grønne tæppe. 

Præsentationer onsdag d. 13. marts 2019:

Tid

Projekt

Standnummer

Kl. 10.45-11.00

Amagerfælled skole / Ballet på Skoleskemaet

1026 M

Kl. 11.15-11.30

Amagerfælled skole / Ballet på Skoleskemaet

1026 M

Kl. 13.00-13.15

Camp sprog og sport Rising skolen. Lær sprog gennem bevægelse, leg og høj puls inde og ude. 

1026 D

Kl. 13.15-13.30

Sønderskov Skolen

Klima og bæredygtig udvikling

1026 L

Kl. 13.30-13.45

Tietgen og IBO modellen. Et innovationsprojekt som støtter brobygningen mellem grundskole og erhvervsskole.

1026 C

Kl. 14.00-14.15

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer præsenterer pædagogiske projekter mellem skoler og kulturinstitutioner, giver tips til hvordan lærere og kommuner kan indgå partnerskaber med kulturinstitutioner, og hvordan I kan kvalificere jeres brug af eksterne læringsmiljøer.

232

Kl. 14.30-14.45

Ellekildeskolen og Nordahl Academy

Et projekt med omdrejningspunkterne power, attitude og fokus for at skabe bedre trivsel mellem eleverne og på skolen som helhed. 

1026 E

Præsentationer torsdag d. 14. marts 2019:

Tid

Projekt

Standnummer

Kl. 9.30-9.45

Sønderskov Skolen

Klima og bæredygtig udvikling

1026 L

Kl. 10.45-11.00

Amagerfælled skole / Ballet på Skoleskemaet

1026 M

Kl. 11.30-11.45

Camp sprog og sport/ Rising skolen. Lær sprog gennem bevægelse, leg og høj puls inde og ude.

1026 D

Kl. 11.15-11.30

Amagerfælled skole / Ballet på Skoleskemaet

1026 M

Kl. 12.30-12.45

Tietgen og IBO modellen. Et innovationsprojekt som støtter brobygningen mellem grundskole og erhvervsskole.

1026 C

Kl. 13.30-13.45

Ellekildeskolen og Nordahl Academy

Et projekt med omdrejningspunkterne power, attitude og fokus for at skabe bedre trivsel mellem eleverne og på skolen som helhed.

1026 E

Kl. 13.45-14.00

Kristinebjergskolen Fredericia. Vi præsenterer et inspirationskatalog "Demokratiske fællesskaber. Forebyggelse af polarisering og eksklusion i skolen", som er lavet på baggrund af et udviklingsforløb gennemført i 2018 med workshops, aktionslæring og dialogcirkler. Kataloget henvender sig til andre skoler, der gerne vil opbygge kapacitet blandt lærere og pædagoger til at skabe en mangfoldig skolekultur på tværs af forskelle.

1026 N

Kl. 14.15-14.30

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer præsenterer pædagogiske projekter mellem skoler og kulturinstitutioner, giver tips til hvordan lærere og kommuner kan indgå partnerskaber med kulturinstitutioner, og hvordan I kan kvalificere jeres brug af eksterne læringsmiljøer.

232

Søg på Danmarks Læringsfestival