Program for kommunedebatter

Mød en række kommuner, som gerne vil tage sætte dagsordenen for en dialog - og grib muligheden for en faglig snak.

Kommunedebatter onsdag d. 13. marts 2019:

Tid

Debat

Standnummer

Kl. 10.00

Hvis skolens indhold og form er forældet, svigter vi eleverne… og fremtiden

v/ Køge Kommune - Iværksættermessen

(Hvis man sidder på en død hest på slagmarken, skal man stå af!)

Mange taler om 21st skills, men der skal handles konkret. Der skal arbejdes med innovation og teknologi i skolerne. Lærerne skal tage udfordringen op og flytte sig, for meget af deres seminarie-lærdom holder ikke i dag og slet ikke i fremtiden. Hvordan kan kommunerne løfte opgaven med at opdatere undervisningen og lærernes kompetencer?

1006

Kl. 11.00

Død over kurserne... næsten

v/ Læringscenter Randers  

Kapacitetsopbygning på egen skole og på tværs af skolerne. 

Hvordan sikrer vi, at de professionelle bliver opdaterede på nyeste viden, når vi ved, at kurser ikke bidrager til læring og udvikling?

#DetViKan #LæringscenterRanders

1012

Kl. 12.00

Mikrovejledning

v/ Jytte Toft Nielsen/Mariane Husum, Hadsten Skole, Favrskov Kommune

No teacher is an island!

Om at gå fra individuelle problemstillinger til kollektive læringsprocesser.

1010

Kl. 13.00

Kan elever overhovedet samarbejde, eller har karakterræset og de sociale mediers individualisme ødelagt denne evne?

v/ Køge Kommune - Iværksættermessen

Samarbejde har fået et nyt niveau siden 70’ernes pædagogik. Innovation og udvikling kræver samarbejde, og det er en af de mest efterspurgte kompetencer i erhvervslivet. Hvordan kan samarbejde gribes an i Folkeskolen anno 2019?

1006

Kl. 14.00

Professionelle læringsfællesskaber

v/ Læringscenter Randers  

Hvordan kan vi sikre, at professionelle læringsfællesskaber når ud i yderste led og dermed gør en forskel for elevernes læring og trivsel? 

#DetViKan #LæringscenterRanders

1012

Kommunedebatter torsdag d. 14. marts 2019:

Tid

Debat

Standnummer

Kl. 10.00

Folkeskolen som førstevalg

v/ Læringscenter Randers 

Kan man som skoleleder sælge sin folkeskole i en videoreklame, når folkeskolen ikke er til salg?  

#DetViKan #LæringscenterRanders

1012

Kl. 11.00

Innovationsdidaktik i indskoling

v/ Helle Korsgaard, Bavnehøjskolen

Hvordan får vi innovationstanken helt ned i indskolingen? Kom og hør, hvad vi gør på Bavnehøjskolen bl.a. gennem maker-værksted, elevstyrede læringssamtaler og kreativ undervisning.

Favrskov Kommune 

1010

Kl. 12.00

Vi vil ikke undvære læringsplatformen

v/ Rikke Hansen og Lotte Pedersen, Ulstrup Skole, Favrskov Kommune

Læringsplatform som forberedelsesværktøj for læreren øger samarbejdet og styrker den pædagogiske diskussion. Brug af platformen giver mulighed for større elevinvolvering og synlighed for egen læring.

1010

Kl. 13.00

Uddannelse af fremtidens unge er for vigtig en sag til kamp og konflikter. Dialog og samarbejde vil præge skolerne i fremtiden

v/ Køge Kommune - Iværksættermessen

Lærerens professionelle råderum og systematisk håndtering af mål for elevernes læring skal spille sammen i skolens hverdag. Råderummet skal give engagement og kvalitet, men det skal bruges i lærende fællesskaber. Den privatpraktiserende lærer og den individuelle metodefrihed har ingen fremtid. Fællesskabet og systematikken skal sikre, at alle elever får kvalitet i timerne. 

1006

Kl. 14.00

Hvordan arbejder elever innovativt med virksomheders problemstillinger?

v/ Britt Ovesen og Signe Storr, Hadbjerg Skole, Favrskov Kommune

Hvordan kan økologisk gær bedst indpakkes? Skolens overbygning arbejder med at optimere innovative processer og kreativ tænkning i samarbejdet med virksomheder. 

1010

Søg på Danmarks Læringsfestival