Beskrivelser af pædagogiske projekter

Skoler og institutioner præsenterer deres pædagogiske projekter i udstillingsområdet. 

Læs om projekter her på siden og hør dem bliver præsenteret på Festivalen, i E Syd ved det grønne tæppe - se programmet her

Siden opdateres løbende.

Amager Fælled Skole - stand 1026 M

Det Kongelige Teater har sat scenekunst på skoleskemaet. Ballet på skoleskemaet er et 12 ugers læringsforløb for 4. klasser. Efter et to dages lærerkursus, iscenesætter lærertemaet en udvalgt klassiker fra sæsonen på skolen. Der udleveres materiale og aftales et heldagsbesøg af en danser undervejs, ligesom eleverne kan besøge teateret og opleve kunstnernes arbejde med forestillingen på scenen.

Læs mere.

Brønderslev Forfatterskole - stand 1026 H

Brønderslev Forfatterskole er et talentudviklingsprogram for 13-20-årige unge fra hele Danmark. Vi mødes en uge i sommerferien, hvor eleverne undervises af professionelle forfattere. Efterfølgende udgives der hvert år en antologi med elevernes tekster. Resten af året arbejdes der med forfatterskabet som et entreprenørskab, hvor der deltages i forskellige kulturelle sammenhænge.

Læs mere.

Camp Sprog&Sport - stand 1026 D

Camp Sprog&Sport tilbyder day camps for børn og unge, hvor de kan lære sprog gennem bevægelse og sport. Dette er både gennem små spil og lege i klasselokaler og med høj puls udenfor. Vi startede på fyn, men pga. succes udvider vi til København i 2019.Vi er nu påbegyndt et projekt, hvor vi tager ud til skoler og tilbyder vores undervisning som et en-dags-events.

Læs mere.

Dansk Skoleskak / Nørrebro Park Skole - stand 1026 J

Skoleskak på Nørrebro Park Skole.

Læs mere.

Ellekildeskolen i Sakskøbing - stand 1026 E

PAF i Skolen ( Power, Attitude og Fokus) er et koncept, som arbejder med alle medvirkende på skolen med hensigt i at forbedre elevernes skoletrivsel både socialt og fagligt, samt forbedre lærernes læringstilgange med enkle og effektive øvelser. Konceptet integreres i skolernes dagligdag for at skabe en langsigtet effekt, ændre kulturen i skolerne samt forbedre samarbejdet mellem ledelsen, pædagoger, lærer og forældre med formål i at forbedre elevernes faglige og- sociale udvikling.

Læs mere.

Fuglebakkens børnehave - stand 1026 I

Dans en Bog. En pædagogisk metode til at implementere mere dans og bevægelse i dagtilbud og indskoling i forbindelse med kendt litteratur.

Kontakt.

GAEB - stand 1026 B

GAEB, Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening. Informationssøgning, uddannelsesbiblioteker, digital dannelse, Google contra grundighed, fake news og digital kilde kritik,  hensigtsmæssig søgeadfærd på nettet.

Læs mere.

Greve Kommune og Greve Othello Forening - stand 1026 K

Greve Kommune og Greve Othello Forening har samarbejdet om at udvikle Othello som læringsværktøj til at styrke eleverne matematiske kompetencer. Othello er et spil der tager et øjeblik at lære, men er ligeså komplekst som skak ift. spistrategier.

Læs mere.

Kristinebjergskolen - stand 1026 N

Vi vil præsentere et inspirationskatalog "Demokratiske fællesskaber. Forebyggelse af polarisering og eksklusion i skolen", som er lavet på baggrund af et udviklingsforløb gennemført i 2018 med workshops, aktionslæring og dialogcirkler. Kataloget henvender sig til andre skoler, der gerne vil opbygge kapacitet blandt lærere og pædagoger til at skabe en mangfoldig skolekultur på tværs af forskelle.

Læs mere.

Pulsprogrammet - stand 1026 F

Pulsprogrammet er en læringsmetode, hvor bevægelse er grundlaget for læring og trivsel gennem hele skoledagen.

Læs mere.

Smidstrup Skærup Skole - stand 1026 G

Ordblindepatruljen er et elevnetværk på tværs af årgange, hvor de ordblinde elever kan videndele og støtte hinanden, samt få hjælp af superbrugere fra udskolingen.

Læs mere.

Solrød Gymnasium/WRO - stand 1026 A

World Robot Olympiad er en verdesomspændende konkurrence i konstruktion og programmering af LEGO-robotter. Det er åbent og gratis for alle børn og unge mellem 7 - 19 år at deltage  - enten i regi af skolen, en klubben eller bare sammen med vennerne. Gennem leg og læring er WRO et instrument til at interessere børn og unge for teknologi og naturvidenskab. Der er fokus på teknologiforståelse, innovation,teamwork og problemløsning.

Læs mere.

Sønderskov - Skolen, Energipatruljen - stand 1026 L

Energipatruljen arbejder med at nedbringe forbruget af energi på skolen. Dette gøres ved forskelige konkurrencer og ved at elever kommer ind i klasserne og underviser de andre elever. Dette vil vi vise eksempler under Festivalen.

Læs mere.

Tietgen - stand 1026 C

IBO Modellen er en projektmodel for et sammenhængende innovationsdidaktiskforløb i 10.kl mellem OSO, erhvervspraktik og brobygning til erhvervsskoler.Brobygningen til erhvervsskolerne er i projekt E2E fra Efterskole til Erhvervsuddannelse udviklet til et to-dages ideforbedrede workshop, hvor erhvervsuddannelsernes faglighed sættes i spil ift de medbragte IBO ideer. Det forløb har i alt 14 efterskoler og 11 erhvervsskoler gennemført med næsten 2000 elever i de seneste 2 år.

Læs mere her og her.

Søg på Danmarks Læringsfestival