Gratis oplæg - torsdag d. 14. marts 2019

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se oplægsprogrammet for onsdag d. 13. marts 2019

Torsdag d. 14. marts

Lokale 5

Lokale 6

Lokale 7

Lokale 16

Lokale 17

09.15-10.00

GORILLA – nyt digitalt læremiddel til dansk i 3.-6. klasse

v/ Trine May

GORILLA fører eleverne gennem junglen af multimodale tekster. Her er moderne børnelitteratur, fagtekster og medier – og sammenhæng, progression og kreativitet. Hør, hvordan dine elever lærer at læse, fortolke og producere tidens tekster.

Alinea

Lær eleverne at læse digitalt

v/ Malene Lindh Jørgensen, digital redaktør i dansk hos Clio

Hvad kendetegner digitale tekster? Hvilke udfordringer stilles læseren over for? Og hvilke strategier kan eleverne bruge? Få en introduktion til KNASTER, som er syv strategier til læsning af digitale tekster.

Clio Online

Social-emotionel læring i indskolingen

Social-emotionel læring i indskolingen er helt afgørende for at kunne håndtere sig selv i fællesskabet og have overskud til læring. Kom og hør, hvordan vi kan gribe opgaven an med helt konkrete materialer og tilgange, der er danskudviklede og forskningsinformeret.

Styrkeakademiet

Brug de eksterne læringsmiljøer bedre

Hvorfor og hvordan bruger du bedst et museum, kunsthal eller zoo? Få nye, didaktiske redskaber med hjem til at planlægge og kvalificere dit besøg, så eleverne får mere ud af det. 

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer og Nationalt netværk af skoletjenester

Co-teaching

v/ Lisbeth Ramon Vesterheden, konsulent, Dafolo

Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne, hvor ansvaret for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen i en klasse er fælles. Konsulent Lisbeth Ramon Vesterheden fortæller om co-teaching i praksis. 

Dafolo A/S

10.15-11.00 

Magiske rum - læringsmiljøer i daginstitution og skole

Friis&Clemme arbejder med pædagogisk indretning - de skaber rum og indretning, som har en indbygget pædagogisk og didaktisk hensigt. De har omsat den nye styrket læringsplan og fællesmål til en række konkrete lege- og læringsrum. Kom og bliv inspireret og hør om deres nye bog.

Friis&Clemme

Når jeg siger, hvad jeg tænker, finder jeg ud af, hvad jeg mener

v/ Michael Wahl

Udfordrede elever har ofte problemer, når de skal udtrykke sig om og med matematik. Hør om sprogets og arbejdshukommelsens betydning for læring, og hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der medtænker den sproglige udfordring.

Alinea

Gør historieundervisningen endnu bedre

Med udgangspunkt i Melonis materialer anvises nye måder at bringe nyt liv ind i historieundervisningen ved at anvise, hvordan man kan arbejde med historie på mange forskellige måder, steder og platforme. Der er fokus på innovation, spil, oplevelser og alternativt kildearbejde.

Meloni

Dansk og den skriftlige og mundtlige prøve

v/ Bodil Nielsen og Charlotte Rytter

Eleverne skal blive gode til at undersøge tekster og selv fremstille tekster. Hvordan kan undervisning sigte mod, at eleverne opnår kompetencer, som de kan bruge til afsluttende prøver i 9. klasse og i livet uden for skolen?

Samfundslitteratur

Teknologiforståelse for skolens yngste

v/ Anette Gjervig, læremiddelforfatter og lærer på Ejerslykkeskolen

Hvordan kan du klæde eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet på til at arbejde med teknologi og ressourcer i natur/teknologi? Få inspiration til din undervisning og få masser af praktiske og eksperimentelle opgaver.

GO Forlag

11.15-12.00

Kreativitet; en af fremtidens efterspurgte kompetencer – analogt såvel som digitalt

v/ Christoffer Cold-Ravnkilde, lærer/forfatter og Mads Quistgaard, Designrådet/Urgent Agency

Men kan man skabe kreativitet, og kan en ændret tilgang til elevernes arbejde få den til at blomstre? 

Gyldendal

Skab en varieret matematikundervisning

v/ Lone Anesen

Den gode undervisning er varieret og differentieret. Matematiksystemet Format har faglige niveaudelte værksteder, der giver dig muligheder for at differentiere. Bliv inspireret til aktiviteter med spil, bevægelse og sproglig udvikling i indskolingen.

Alinea

Få mere tid til børnene

v/ Nikolaj Bührmann, Stina Hendrup og Betina Larsen, pæd. kons. i Furesø og Gladsaxe

Flere børn, nye læreplaner og bedre tilsyn. Hør to kommuner fortælle, hvordan de løser opgaverne med digitale redskaber, så pædagogerne får mere tid. 

INFOBA

Filmanalysens mange facetter

Med udgangspunkt i lærebogen Læring med levende billeder - det digitale perspektiv (2019) introducerer forfatter Hans-Christian Christiansen en analysemetode, der favner levende billeder i bred forstand; film, tv, YouTube-videoer m.fl.

Copydan AVU medier

Nye læremidler til sproglæreren

v/ pædagogisk konsulent Ulla Krogsgaard og pædagogisk konsulent Helle Rodenberg

Kom på en guidet tur i alt det nye og interessante, som kan lånes til sprogfagene i mitCFU. Vi ser på bøger, film og tv-udsendelser til alle klassetrin samt på vejledninger lige til at bruge i undervisningen.

CFU Danmark

12.15-13.00

Lær at læse billeder

v/ lektor, cand.mag. Marianne Eskebæk Larsen

Børnelitteratur med en rig billedside kan stimulere børn og unges læselyst. Men hvad kræver det egentlig at læse miniværker, billedbøger, tegneserier, billednoveller og grafiske romaner? Kom og få værktøjer og inspiration til at arbejde med den nyeste billedlitteratur.

Alinea

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

v/ ergoterapeut Jane Vorting

Har du urolige børn i undervisningen, og har de svært ved at mærke sig selv? Hør, hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.

Protac A/S

Er det danske sprog truet?

Oplæg ved formanden for Den Danske Sprogkreds cand.mag. og lærebogsforfatter Lise Bostrup 

Ordstyrer: Næstformand, specialundervisningslærer, lærebogsforfatter Lone Rytsel.

Den Danske Sprogkreds

Filosofisk dialog med børn

v/ Caroline Schaffalitzky

Kom og hør om en stærkt dialogisk undervisningspraksis, der på en gang engagerer og træner sprog og abstrakt tænkning. 

Akademisk Forlag

Kreativitetens dannelsesperspektiv

v/ Lene Tanggaard, professor

Hvordan lærer børn, og hvad kræver det at fastholde kreativitet, fantasi og lysten til læring og dannelse i et livslangt perspektiv? Få gode idéer til kreative læreprocesser i alle fag.

Copydan Tekst & Node

13.15-14.00

Skrivning på mellemtrinnet

v/ Klara Korsgaard, tidligere leder af Nationalt Videncenter for Læsning

Klara Korsgaard vil tale om, hvordan undervisning i og med skrivning i både danskfaget og skolens øvrige fag kan understøtte faglig læring, motivation og demokratisk dannelse.

Gyldendal

EVALD – nyt digitalt evalueringsmateriale

v/ Dorthe Klint Petersen og Louise Rønberg

Hør, hvordan EVALD afdækker elevernes læseforståelse af forskellige typer tekster til mellemtrinnet. Få eksempler på, hvordan evalueringsresultater kan danne udgangspunkt for undervisning i læseforståelse. 

Dansk Psykologisk Forlag

Hele Danmarks nye læsekontrakt

v/ Lasse Nyrup, BookBites

Den nye, gratis læsekontrakt favner både fysiske og digitale læseoplevelser. Læselyst er nøgleordet. Derfor belønnes børnene for den tid, de bruger på at øve sig, og læreren får værdifuld indsigt i deres læsevaner.

BookBites

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft Teams

Vil du spare tid og styrke samarbejdet med dine elever og kollegaer? Kom forbi og se, hvordan Microsoft Teams som platform kan gøre din hverdag på skolen lettere og mere simpel ved at samle produktivitetsværktøjer, læringsplatforme, fagportaler og AULA på ét og samme sted.  

Microsoft

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forlaget Carlsen

14.15-15.00

Gyldendal Booktalk

Kom og hør om de nyeste bøger fra Gyldendal. Vi præsenterer nyheder fra Kim Fupz, Søren Jessen, Glenn Ringtved m.fl. I kan også møde de to forfattere Sanne Munk Jensen og Sarah Engell, der vil fortælle om deres nye bog "Tag gaden tilbage".

Gyldendal

Flydende læsning i praksis

v/ Gertrud Brandt

Kom og hør om effektive læsetræningsmetoder - om en god opskrift til makkerlæsning, om hvordan gentaget læsning knytter læsning og stavning sammen, og om hvordan selvstændig stillelæsning bliver nyttig med tilhørende læseøvelser.

Akademisk Forlag

Praksisnær Kompetenceudvikling

v/ Kompas

Forventningerne til IT i undervisningen har været høje - men er de blevet indfriet eller var gabet mellem potentiale og den ”traditionelle undervisning” for stort?

Mød Kompas, der formidler teknologi i øjenhøjde. Hør deres bud på praksisnær kompetenceudvikling og værktøjer i en relationsbåren tilgang. 

Comm2ig

Projekt Edison - et entreprenørskabsforløb for mellemtrinnet

12.000 elever og lærere deltager årligt i opfinderkonkurrencen Projekt Edison. Vil du også være med, så kom og hør deres erfaringer med, hvordan forløbet kan integrere entreprenørskab i undervisningen på tværs af fag og muligheden for at deltage i næste års Projekt Edison. 

Fonden for Entreprenørskab

Læsefidusen - dit nye dansksystem

Kom og hør om dit nye dansksystem til indskolingen. Læsefidusen understøtter hele danskfaget og den nyeste forskning; både at læseundervisningen skal rumme en balanceret vægtning af ordafkodning og sprogforståelse for at give effekt, og at forældreinvolvering er effektfuld!

Dansklærerforeningens Forlag

15.15-16.00

Livsduelighed på skoleskemaet - hvad, hvorfor og hvordan?

Skolen skal uddanne livsduelige børn og unge. Kom og hør, hvordan vi løser den opgave, når Louise Tidmand introducerer en konkret praksisnær tilgang med afsæt i sin ph.d. med 500 unge, deres lærere, ledelser og UU-vejl.

Styrkeakademiet

En ny måde at tænke på

v/ Maja Hansen, teamleder og digital redaktør i fremmedsprog hos Clio

I forskningsprojektet GBL21 anvendes designtænkning i kombination med digitale og analoge spilredskaber til at udvikle elevers evner til at samarbejde, konstruere, håndtere designprocesser og idéudvikle. Hør mere om projektet og få inspiration til at arbejde med designtænkning i dansk.

Clio Online

Fremtidens klasseværelse med Google. Hands on-workshop

v/ ITeach

Oplev nogle af Google-værktøjernes mange muligheder demonstreret i en tværfaglig kontekst. Hvordan åbner du dit klasseværelse op til den store verden? Og hvordan åbner verden sig for dig og dine elever? ITeach er samarbejdspartner med COMM2IG på kompetenceudvikling i Google Suite For Education. 

Comm2ig

Slip kreativiteten løs

v/ Apple

iPad har haft en fantastisk udvikling og er i dag et af de mest fleksible og tilgængelige digitale læringsredskaber. I dansk, matematik, på ekskursion eller til kodning og robotter rummer den et væld af muligheder til glæde for både lærere og elever. Få en realistisk hands on-oplevelse af, hvordan man kan arbejde med iPad og pen i forskellige fag.

Comm2ig

Reboot dine digitale vaner

v/ Thomas Pape

Hvordan får man landets unge til at lægge mobilen fra sig og ændre deres digitale vaner? Thomas Pape har undersøgt sagen sammen med 24 gymnasieelever fra Århus Statsgymnasium. Oplægget henvender sig til ledere, undervisere og studievejledere.

Straarup & Co

Humor v/ Karen-Marie Lillelund

Karen-Marie Lillelund

16.15-17.00 Auditorium 15 - GRATIS for alle

Humor er en eftertragtet egenskab. Men det hjælper ikke meget, hvis vi nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun vores egen.

Læs mere.

FUI logo

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Søg på Danmarks Læringsfestival