Gratis oplæg - onsdag d. 13. marts 2019

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se oplægsprogrammet for torsdag d. 14. marts 2019

Onsdag d. 13. marts

Lokale 5

Lokale 6

Lokale 7

Lokale 16

Lokale 17

09.15-10.00

NY FILM: Læreres relationskompetence – tre synlige kendetegn

v/ Louise Klinge og Marianne Rasmussen

Se, hvordan lærere helt konkret handler relationskompetent i undervisningen, og stil spørgsmål til skoleforsker Louise Klinge og lærer Mette Thor Jørgensen, Bistrupskolen. Se flere gratis film, der formidler forskning på filmkompagniet.dk.

Filmkompagniet

Kom i gang med undersøgende matematik

v/ Bent Lindhardt

Undersøgende matematik er mere nuanceret, end mange forestiller sig – der er flere måder at gå til det på. Få den nyeste viden om undersøgende matematik fra forskningsprojektet KiDM, og hvordan du griber den an i praksis.

Alinea

Styrk relationskompetencen

Styrk relationskompetencen og skab de bedste betingelser for trivsel og læring. Kom og bliv klogere på din relationskompetence og på, hvordan du helt konkret gennem en styrkebaseret relationskompetent pædagogisk praksis kan øge elevernes selvværd, trivsel og læring.

Styrkeakademiet

Mød Microsoft og vores kompetenceudviklingspartner, Hippomini

Hvis du vil vide mere om, hvordan Microsoft og Hippomini samarbejder til glæde for vores fælles kunder, så kom til denne session og bliv inspireret til at dykke ned i STEM, coding, mixed reality med fokus på at uddanne lærere, konsulenter og ledere. 

Microsoft

Når teknologien får alle elever med

v/ Ann-Birthe O. Nicolaisen, Educational Innovation Manager hos Clio

Forskerne er ganske enige: Det digitale åbner op for interessante differentieringsmuligheder og gevinster for eleverne. Få et indblik i de komplekse teknologiers potentialer for differentiering, og hvordan de bedst udnyttes i et digitalt læremiddel.

Clio Online

10.15-11.00 

Folkeskolen efter læringsmålstyringen

v/ Keld Skovmand, ph.d. og lektor

Læringsmålstyret undervisning kom med forenklede Fælles Mål, fordi ”det virker”. Siden er evidensen blevet problematiseret, og begrebet er trukket tilbage. Hvad kan vi sætte i stedet for læringsmålstyring og evidens?

Gyldendal

Børne- & ungdomslitteratur i undervisningen

v/ Lisa Gardum, master i børnelitteratur og dansklærer

Der præsenteres et udvalg af forlagets bøger med konkrete forslag til, hvordan de kan bruges i litteraturundervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Høst & Søn/Rosinante & Co.

(Be)greb om idræt

Materialet "(Be)greb om idræt" sætter fokus på den temafaglige del af idrætsundervisningen. Det består af en række tematiske tekster, der kan anvendes i undervisningen og op til prøven. Materialet tager afsæt i idræt som vidensfag og inddrager forskning og undersøgelser.

Meloni

Seksualundervisning i skolen

Seksualundervisning er en udfordring på mange skoler, viser en ny evaluering.

Oplægget giver inspiration til, hvordan man på skolen kan skabe rammer for god og systematisk seksualundervisning fra 0.-9. klassetrin. 

Sex & Samfund

Børn skal mestre at læse og få lyst til litteratur

v/ Pernille Frost & Kenneth Jakobsen Bøye

Hvordan bruger du tekster i dansk, så eleverne mestrer at læse og får skærpet deres læselyst? Hør, hvornår eleverne har gavn af læsepædagogiske tekster, og hvornår de skal møde litterære tekster.

Alinea

11.15-12.00

Hvilket ansvar har skolen for elevernes digitale trivsel og dannelse?

Med materialet "Vær digital - jeres digitale værdisæt" og Red Barnets nye undervisningsmateriale til udskolingselever om digitale sexkrænkelser præsenteres ny viden om børn og unges digitale liv og dets udfordringer til lærere, pædagoger og skoleledere. Hvordan kan skolen med udgangspunkt i antimobbestrategien arbejde med forebyggelse, opbygning af trygge fællesskaber og håndtering af krænkelser på nettet?

Red Barnet

Aktuel læringsteori

v/ Knud Illeris

Knud Illeris har et udbredt forfatterskab bag sig og har med især hovedværket "Læring" haft en afgørende betydning for, hvordan vi opfatter læring. Han er aktuel med værkerne "15 aktuelle læringsteorier" samt "Læring mellem udvikling og tilpasning" og interviewes af sin redaktør Thomas Bestle.

Samfundslitteratur

Fang de blinde vinkler i små børns relationer

v/ Louise Klinge, ph.d. og Betina Larsen, pæd. kons. i Gladsaxe

Hvert 10. børnehavebarn har svage relationer. Hvordan opdager vi dem? Mød eksperter og få konkret hands on-erfaring fra arbejdet med relationskompetencer.

INFOBA

Slip kreativiteten løs

v/ Apple

iPad har haft en fantastisk udvikling og er i dag et af de mest fleksible og tilgængelige digitale læringsredskaber. I dansk, matematik, på ekskursion eller til kodning og robotter rummer den et væld af muligheder til glæde for både lærere og elever. Få en realistisk hands on-oplevelse af, hvordan man kan arbejde med iPad og pen i forskellige fag.

Comm2ig

Digitale læremidler i mitCFU                           

v/ pædagogisk konsulent Marcus Dietrich

CFU's læremiddelportal – mitCFU – rummer 1000-vis af tv-udsendelser, spillefilm og e-bøger. Kom og hør, hvordan du kan låne og bruge de digitale tilbud i din undervisning, og få indblik i de sidste nye materialer og forbedringer i mitCFU.

CFU Danmark

12.15-13.00

Den bedste støtte til dine ordblinde elever

v/ Mikael Højbjerg

Hvordan hjælper man bedst sine ordblinde elever? Det er et tema, som Mikael Højbjerg gennem mange år har beskæftiget sig med, og i dette oplæg deler han ud af sine erfaringer som underviser, konsulent og forfatter.

Alinea

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

v/ ergoterapeut Jane Vorting

Har du urolige børn i undervisningen, og har de svært ved at mærke sig selv? Hør, hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.

Protac A/S

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning - og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forlaget Carlsen

Film - Oplev Forstå Skab!

v/ Wikke og Rasmussen, filminstruktør, Tobias Høybye, lærer, Sia Søndergaard, Animated Learning Lab

I fritiden lærer og kommunikerer børn og unge gennem levende billeder og storytelling. Få svar på, hvordan du kan hjælpe filmsproget ind i undervisningen, når vi taler om vejen fra fjerpen til filmsprog, forestillingsevne og nye filmfaglige læringsfællesskaber.

Det Danske Film Institut, Station Next og Animated Learning Lab/VIA UC

Tysk er det fedeste fag

v/ Jacob Chammon

Mange elever forstår ikke værdien af at lære andre sprog end engelsk, og de har ofte ikke blik for, hvad sprogfagene kan bruges til. Hør, hvorfor tysk er superrelevant, og få idéer til, hvordan du får dine elever til at elske tysk.

Alinea/Special-pædagogisk forlag

13.15-14.00

Gyldendal Booktalk

Kom og hør om de nyeste bøger fra Gyldendal. Vi præsenterer nyheder fra Kim Fupz, Søren Jessen, Glenn Ringtved m.fl. I kan også møde forfatteren Sanne Munk Jensen, der vil fortælle om den nye bog "Tag gaden tilbage".

Gyldendal

Læs sammen – nyt system til den første læseundervisning

v/ Conni Camille Isgaard

Hør, hvordan du med Læs sammen inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbilled-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse. 

Dansk Psykologisk Forlag

Hele Danmarks nye læsekontrakt

v/ Lasse Nyrup, BookBites

Den nye, gratis læsekontrakt favner både fysiske og digitale læseoplevelser. Læselyst er nøgleordet. Derfor belønnes børnene for den tid, de bruger på at øve sig, og læreren får værdifuld indsigt i deres læsevaner.

BookBites

EduLabs Matematikløft

EduLabs Matematikløft har skabt faglige resultater og løftet elevernes motivation. Få værktøjer til selv at lave et fagligt løft ved brug af MatematikFessor og bliv klog på EduLabs forskningssamarbejder med KU og DPU om fremtidens teknologier og didaktik på portalen.

EduLab/MatematikFessor

Nye læremidler til dansklæreren

v/ pædagogisk konsulent Trine Ferdinand og pædagogisk konsulent Mirjam Hoel Nielsen

Få et hurtigt overblik over de nyeste og mest interessante e-bøger, papirbøger, undervisningsmaterialer, tv-udsendelser og film til brug i din danskundervisning – krydret med pædagogiske ideer fra veloplagte danskkonsulenter.

CFU Danmark

14.15-15.00

Digital og analog læsning

v/ Bo Steffensen, forsker i læsning og hjernen

Læsning på et digitalt medie stiller ifølge forskningen store krav til din hjerne. Hvornår skal du bruge skærmen til læsning, og hvornår skal du vælge bogen – og hvad sker der, hvis du bare lytter til en lydbog? 

Gyldendal

Skriftsproglige kompetencer - digital skriveprøve

v/ Ida Lyndby Jensen og Henrik Skovdahl

Nyt dansk værktøj, udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet. Med unik kombination af maskinel tekstanalyse og lærerbedømmelse evalueres elevernes skriftlige fremstilling inden for fem genrer. 

Dansk Psykologisk Forlag

Machine learning: Et værktøj til menneskelig læring

v/ Google

Hvordan fungerer machine learning? Og hvordan kan vi bruge vores indsigter fra feltet til at fremme og forstå menneskelig læring? Mød Google for education og hør, hvad det kan betyde for didaktik og læring i dag. 

Comm2ig

God forberedelse til grundskolens prøver

v/ Jesper Bønløkke og Emilie Søndergaard, forlagsredaktører

Hør om, hvordan du kan forberede eleverne til samtlige prøveformer i naturfagene og matematik - f.eks. den fællesfaglige naturfagsprøve, de digitale naturfagsprøver samt de mundtlige og skriftlige prøver i matematik. Få en præsentation af den helt nye portal Xplore Prøver og test.

GO Forlag

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft Teams

Vil du spare tid og styrke samarbejdet med dine elever og kollegaer? Kom forbi og se, hvordan Microsoft Teams som platform kan gøre din hverdag på skolen lettere og mere simpel ved at samle produktivitetsværktøjer, læringsplatforme, fagportaler og AULA på ét og samme sted.  

Microsoft

15.15-16.00

Canvas, en åben og moderne læringsplatform

Se de fleksible løsninger for læring og undervisning til at understøtte lærere og elever i deres daglige arbejde (ikke til politikere og "eksperter" i lukkede lokaler). Vi viser, hvordan Canvas giver værdi og integreres med andre værktøjer, apps og let evalueringsarbejde. Vi udfordrer de trætte LMS'er i Danmark.

Canvas

Læsning og skrivning i det 21. århundrede

v/ Tatjana Fougt, forlagsredaktør, Dafolo

Et aktuelt blik på læse- og skrivedidaktik, der imødekommer nødvendige læse- og skrivekompetencer i det 21. århundrede – i både et fagligt og dannelsesmæssigt perspektiv.    

Dafolo A/S

Højtbegavede børn i skolen

Hvem er de, og hvordan spotter du dem? Clever Consulting zoomer ind på højtbegavede børns kendetegn, læring og trivsel - hvad skal du være opmærksom på? Få inspiration til din undervisning og hør om erfaringerne fra High Performance.

Clever Consulting

Faglig mundtlighed i undervisningen

Kom og hør Tina Høegh fortælle om, hvad mundtlighed og mundtlighedsdidaktik er, og få input til, hvordan du kan arbejde bevidst og struktureret med mundtlighed i dansk-, litteratur-, medie- og sprogfag.

Akademisk Forlag

Deep Democracy i undervisningen

Oplev, hvordan du kan bruge Deep Democracy til at udvikle demokrati i undervisningen og skabe bedre debat og dialog. Kom og få en øvelse med hjem og lær, hvordan modstand og besværlige elever kan være en gave og nøgle til at skabe bedre undervisning.

Ungdomsbyen

Ordet fanger v/ forfatter Michael Ejstrup

Michael Ejstrup

16.15-17.00 Auditorium 15 - GRATIS for alle

Har du - på arbejdet eller hjemme - brug for at tage ordet og få andre til at lytte og se sagen fra din synsvinkel? Kom og hør Michael Ejstrup tale om sin bog 'Ordet fanger'.

Læs mere.

FUI logo

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Søg på Danmarks Læringsfestival