Nordic CRAFT

Torsdag den 5. marts 2020 afholdes Nordic-CRAFT på Danmarks Læringsfestival


Nordic-CRAFT er et praksisorienteret initiativ på tværs af de otte nordiske lande og selvstyreområder fondet af Nordisk Ministerråd.

Projektet er en videreudvikling af CRAFT og bygger på en vision om, at de nordiske elever gennem samarbejde skal udvikle stærke kompetencer inden for innovation og problemløsning samt it i anvendelse.

​På standen vil du møde elever fra Norden, som vil fremvise deres projekter, hvor de på tværs af landende har samarbejdet om at løse problemstillinger med inddragelse af it i en meningsfuld kontekst.

Elevernes projekter vil blive vurderet og bedømt af et dommerpanel bestående af repræsentanter fra de øvrige EU lande og eTwinning ambassadører

Tid & Sted: Torsdag den 5. marts i CRAFT området

Nordic CRAFT
Søg på Danmarks Læringsfestival