Gratis oplæg - torsdag d. 5. marts 2020

Hør gratis faglige oplæg på DKLF

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se også oplægsprogrammet for onsdag d. 4. marts.

Torsdag d. 5. marts

Gratis oplæg 1

Gratis oplæg 2

Gratis oplæg 3

Gratis oplæg 4

Gratis oplæg 5

09.15-10.00

Unge og læsning

v/ Mette Finderup & Andreas M. Scheller 

Hvad skal der til for at få unge til at læse mere? Mød forfatter Mette Finderup, der fortæller om sin nye ungdomsroman Alfahun, og hør Alineas Andreas M. Scheller give os indblik i arbejdet med letlæsning til unge.  

Alinea

Teknologiforståelse.gyldendal.dk

v/ redaktør Astrid Ravn Skovse

Bliv præsenteret for vores fagportal til teknologiforståelse, der fokuserer på at lade eleverne løse problemer fra virkelighedens verden, i et for lærer og elev nemt og intuitivt digitalt miljø.

Gyldendal

FACE:IT 

v/ Carsten Møller og Niels Rahbæk

Er et dialogværktøj til udtrykke følelser, åbne svære samtale og træne empati. Det har vist sig meget brugbart både inden for normal- og specialområdet. FACE:IT var med i Løven Hule i 2018.  

FACE:IT / SWNX

Veje til aktiv teknologiforståelse

Udvikling af teknologi - og læringsforståelse er to sider af samme sag. Her har vi udviklet et ”hjul”, der kan understøtte refleksion over elev- og lærerroller og positioner i en mere eksperimenterende praksis.

Future Classroom Lab

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning – og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forlaget Carlsen

10.15-11.00 

Hele verden i skole

Hvorfor undervise danske skolebørn i verdensmål og børns liv og skolegang ude i verden? Hør hvordan undervisningsmaterialet LæseRaketten kan give børn indsigt i globale problemstillinger relateret til Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse til alle.

Red Barnet og Oxfam IBIS

Lær dine ordblinde elever engelsk 

v/ Dorte Gørtz og Lise Nyrop 

Mange ordblinde elever har svært ved at læse og stave på engelsk. Words er et helt nyt materiale til engelsk fra 3. klasse. Det bygger på lydmetoden Phonics, som støtter eleven i at koble bogstav og lyd sammen. 

Alinea

Co-teaching i praksis

v/ Anne Sophie Engsig

Co-teaching er et ligeværdigt samarbejde mellem to professionelle voksne. Ved at arbejde med co-teaching skabes et inkluderende læringsfællesskab, der bringer de professionelles kompetencer og kvaliteter i spil, til gavn for både børn og voksne i skolen.

Dafolo 

Kan man det på en iPad? - iPad som lærerens værktøj

Bliv klogere på hvordan en iPad kan understøtte og udvikle lærere og lederes daglige praksis. Vi ser bl.a. på de mobile muligheder, kompatibilitet, brug af pen og diverse nina-tricks til fremme af produktivitet og effektivitet.

Kompas & COMM2IG

Transformér tiden i klasselokalet med Microsoft Teams 

Gør din hverdag på skolen mere simpel ved at samle Office 365 (fx OneNote, Forms og læringsværktøjer), AULA og andre platforme ét og samme sted. Få sidste nyt om Microsoft Teams og stil spørgsmål.

Microsoft Education

11.15-12.00

Hvordan kan pædagogisk indretning støtte den styrkede læreplan?

Friis&Clemme arbejder med rum og indretning i daginstitutionen. Med afsæt i den styrkede læreplan, skaber de konkrete lege- og læringsrum, der støtter barnets naturlige lege- og læringsformer. Kom og bliv inspireret.

Friis&Clemme

Børns læsemestring og lyst til litteratur 

v/ Kenneth Jakobsen Bøye og Pernille Frost 

Bliv klogere på, hvordan eleverne får mest gavn af læsepædagogiske tekster, og hvordan du introducerer dem for litterære tekster. Hvad er forskellen, og hvordan kan de bruges? 

Alinea

Robotter og programmering

v/ Jacob Kiellberg

Er du klar til teknologiforståelse? Kom og hør hvordan robotten Fable kan åbne for nye metoder i din undervisning og motivere eleverne til at lære gennem programmering og kreative læringsprocesser. Fra 3. klasse til 3. G

Shape Robotics

KvikMat – nem, digital matematiktræning i grundskolen

v/ redaktør Mie Skaarup

Er det tid til at skifte dit gamle træningssite til matematik ud? Så kom og får præsenteret KvikMat; et site, der fokuserer på både klassisk træning og undersøgende matematik.

Gyldendal

Natur/teknologi og kompetencerne

Få konkrete bud på, hvordan du i n/t kan arbejde undersøgende og problembaseret med virkelighedsnære cases og lede naturligt frem til det fællesfaglige arbejde i udskolingen. Der vises eksempler fra læremidlet Xplore til 4.-6. 

GO Forlag

12.15-13.00

Hvorfor tale om krig i skolen? 

v/ Anders Ladekarl 

Krig er den ultimative katastrofe. Heldigvis oplever vi sjældent krig i Danmark. Så hvorfor skal danske elever lære om det? Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl fortæller om Alinea og Røde Kors’ nye læremiddel om krig.  

 Alinea

Hvordan skaber vi et trygt miljø omkring børn med særlige behov?

v/ fysioterapeut Bente Mygind

Har du urolige børn i undervisningen og har de svært ved at mærke sig selv? Hør hvordan brug af sansestimulerende hjælpemidler gavner indlæring, giver ro og koncentration.

Protac A/S 

Next Level – et forløb med nye muligheder

Få inspiration til at arbejde med projektopgaven på en ny måde eller deltag i et spændende entreprenørskabsforløb i forbindelse med valgfag og tværfaglige forløb. Hør om Next Level og få inspiration til innovation og entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab

Balanceret læsestart

Bøger med mundrette tekster, gode illustrationer og sjove pointer er fundamentet for udvikling af læseglæde og grundlaget for arbejdet med sproglig opmærksomhed, fonologisk opmærksomhed, ordforråd, tekstforståelse og automatisering. 

Forlaget Pøhler

Broen til fagsproget – styrk elevernes sprog i alle fag

v/ Helene Thise og Katja Vilien

Forfatterne af Broen til fagsproget afholder workshop med konkrete idéer, værktøjer, skabeloner og aktiviteter til sprogudviklende undervisning tilrettelagt i fire faser efter Bromodellen.

Samfundslitteratur

13.15-14.00

"Din tlf. ved alt om dig"

v/ Daniel Gorm

Eleverne i din klasse har sikkert en smartphone, de bruger til en masse. Hvor meget ved telefonen om dem? Hør, hvordan kan du undervise i digital myndiggørelse ved fx at lære dine elever at tage aktive valg, når de benytter sig af en ny app.

Clio

Hver dag er der tusindvis af tomme stole i folkeskolen

Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter fokus på børn og unges skolefravær. Oplev børnenes stemmer fra BørneTelefonen, når vi sammen sætter fokus på hvordan vi kan hjælpe børn og unge tilbage til de tomme stole i folkeskolen.

Børns Vilkår

 McDonald’s gør bøger tilgængelige

v/ Mads Jensen og Michael Moos-Bjerre

På et år har McDonald’s delt 600.000 bøger ud. Hør om ideen bag og hvordan man med Sofie Lindes hjælp rammer så mange forældre som muligt. Effektmålingen viste så gode resultater, at kvalitetsbørnebøger nu er en integreret del af menuen hos McD.

McDonald's

Nye læremidler til engelskfaget

Kom på en guidet tur rundt om mitCFU’s nyeste og mest interessante materialer til engelskfaget. Vi ser på bøger, film og tv-udsendelser til alle klassetrin samt på vejledninger lige til at bruge i undervisningen.

CFU Danmark

Naturfag 7.-9.: Problem-og kompetencebaseret undervisning

Nye læseplaner og prøverne i naturfagene lægger op til kompetencebaseret undervisning. Få inspiration til, hvordan du kan arbejde problembaseret og dermed kvalificere eleverne til alle prøveformerne.

GO Forlag

14.15-15.00

Kom og læs

v/ Louise Rønberg og Trine Gandil

Hør, hvordan Kom og Læs lægger op til daglig læsning og skrivning i børnehaveklassen. Hør om læsebogens tekster og arbejdsbogens opgaver, som stimulerer sprog, læselyst og begyndende læse- og skrivefærdigheder hos dine elever.

Gyldendal

NYHED: Skriv derudad – 2.-3. kl.

Gør skrivning autentisk og meningsfuld for eleverne. Giv indblik i deres valg af tekstens modtager, afsender, skønhed og norm. Arbejd med stavning og grammatik i en kontekst, når det giver mening for indholdet. Elevbog udleveres.

Dansk psykologisk Forlag

Valgfaget i Håndværk og Design

v/ redaktør Nina Hansen-Hink 

Bliv introduceret til de spændende valgfagsforløb på Gyldendals fagportal til Håndværk og Design

Gyldendal

Anders Matthesen – Kongen af comedy

Trine May giver her bud på, hvordan standup kan indgå i et fokuseret forløb i udskolingens danskundervisning med afsæt i Anders Matthesens imponerende bagkatalog. Nøgleord er humorteori, retorik, sprog og mundtlighed. 

Dansklærerforeningens Forlag

AFLYST Læring, der skaber forandring 

v/ Dorthe Junge

Skoleleder og forfatter til bogen Innovative læringsforløb giver konkrete bud på, hvordan du motiverer dine elever til at komme med løsninger på aktuelle problemstillinger gennem en række spændende forløb til alle alderstrin. 

Akademisk

15.15-16.00

Arbejdshukommelses-/lærings-og koncentrationsbesvær

Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker fortæller om de fysiologiske-/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse og hvordan 30 minutters daglige øvelser/lege kan højne indlæring, koncentration & hukommelse.

Klinik Syn og indlæring

20 minutter – Styrk forældresamarbejdet om børns læseudvikling

v/ Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg Meltofte

Forældre spiller en central rolle i børns tidlige læseudvikling, men hvordan læser forældre 20 min. dagligt med deres børn, så læsningen støttes bedst muligt – både i skolen og i hjemmet.

Straarup & Co

Har du brug for nyt og inspirerende træningsmateriale til danskundervisningen i indskolingen?

v/ Jytte Blanner

Kender du Dafolos Træn Dansk-serie, der er blevet udvidet med Bogstavbilen? Få en gennemgang af materialerne med inspiration til deres brug i danskundervisningen med bevægelseslege.

Dafolo

Digital myndiggørelse: Børn kan allerede hacke

Hør Martin Exners erfaringer med børn, der eksperimenterer med at hacke og balancere på etiske grænser på nettet. Kom og bliv klogere på hvad de kan og hvordan man kan håndtere det som lærer.

Future Classroom Lab

Er klasselokalet et godt læringsrum?

v/ Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. pæd.

Hvis tiden er løbet fra klasselokalet som ramme for en inkluderende og motiverende undervisning, der skal danne eleverne til det 21. århundrede, hvad er så alternativet? Hør om klasselokales ideologiske afsæt og dets mulige alternativer og udfordringer.

NERD architects

Free-style rap show v/ Per Vers

Per Vers
Foto: Jesper Skoubølling

Torsdag d. 5. marts kl. 16.15 i Konference A - GRATIS for alle

Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?

Læs mere.

Søg på Danmarks Læringsfestival