Tag på fagdate

Fagdates på Danmarks Læringsfestival

Date en faglig konsulent og få en kvalificeret snak om et fagspecifikt område med andre, der brænder for det samme område som dig.

På en faglig date kan du:

  • Blive inviteret til dialog ud fra et fagligt emne rammesat af en konsulent fra hhv. Center for Undervisningsmidler (CFU) eller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
  • Møde andre, der brænder for det samme som dig – og derved udbygge dit professionelle netværk.
  • Blive inspireret, mens du kan hvile fødderne i vores hyggelige ’stue’ – der er kaffe på kanden og småkager i skålen.

Alle er velkommen i sofaen. Tag en kollega under armen og kom og bidrag til den gode dialog. Sammen bliver vi klogere.

Onsdag d. 4. marts

Område

Tema

Faglig konsulent

9.15

Matematik

Løsning og opstilling af problemer i matematik - hvilke digitale hjælpemidler kan understøtte dette og samtidig stille skarpt på den sproglige udvikling.

Kirsten Søs Spahn, CFU Københavns Professionshøjskole

10.00

Håndværk og design

Den obligatoriske prøve i valgfaget håndværk og design - Er du og dine elever klar til prøven?

Bo Ditlev Pedersen, Professionshøjskolen Absalon

10.45

Matematisk opmærksomhed

Fleksibel tænkning i børnehaveklassen ligger til grund for matematik i grundskolen. Hvad gør vi?

Margit Holm, Professionshøjskolen Absalon

11.30

Playful learning

Hvad dækker det og hvordan kan du bruge CFU som ressource til planlægningen af mere PL i din undervisning?

Mikael Scheby, Professionshøjskolen Absalon

12.15

Uddannelse og job

Hvordan kan du indtænke emnet uddannelse og job i den daglige undervisning?

Rikke Marie Mattsson, STUK

 

 

13.00

Billedkunst

Billedkunst som valgfag

Helle Damgaard Melin, Professionshøjskolen Absalon

13.45

Kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen

Kreativitet og innovation ind i din daglige undervisning - fra indskoling til udskoling

Bo Ditlev Pedersen, Professionshøjskolen Absalon

14.30

Professionelle læringsfællesskaber

Aktionslæring som metode til at udvikle professionelle læringsfællesskaber

Line Maxen, Professionshøjskolen Absalon

15.15

Makerspace i skolen

Knæk koden til skolens nye makerspace - do’s and don’t

Helle Damgaard Melin, Professionshøjskolen Absalon

Torsdag d. 5. marts

Område

Tema

Faglig konsulent

10.00

Håndværk og design

Den obligatoriske prøve i valgfaget håndværk og design - Er du og dine elever klar til prøven?

Bo Ditlev Pedersen, Professionshøjskolen Absalon

10.45

Professionelle læringsfællesskaber

Aktionslæring som metode til at udvikle professionelle læringsfællesskaber

Line Maxen, Professionshøjskolen Absalon

11.30

Makerspace i skolen

Knæk koden til skolens nye makerspace - do’s and don’t

Tom Stub, Professionshøjskolen Absalon

12.15

Uddannelse og job

Organisering og systematik i udskolingen

 

Kristoffer Vahl Møller, STUK

13.00

Tysk

Playfull learning i tyskundervisningen - en legende tilgang til sprogindlæringen

Marianne Hubert, Professionshøjskolen Absalon

13.45

Kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisningen

Kreativitet og innovation ind i din daglige undervisning - fra indskoling til udskoling

Bo Ditlev Pedersen, Professionshøjskolen Absalon

14.30

Billedkunst

Billedkunst som valgfag

Helle Damgaard Melin, Professionshøjskolen Absalon

Søg på Danmarks Læringsfestival