Tværgående
SPOR FOR TVÆRGÅENDE

Program for onsdag d. 4. marts

Digital dannelse, trivsel og præstation.

Det er et par af de temaer, der berøres på Læringsfestivalens første dag. Derudover sættes det digitale forældresamarbejde under lup, når den digitale platform bliver median for lærerens kommunikation mellem skole og hjem.

Bliv ogsåklogere på det hybride læringsrum, og hvad det har af konsekvenser for underviserdidaktik og lyt med, når skoler, uddannelses- og kulturinstitutioner fra tre kommuner præsenterer deres kreative, udforskende og lærerige samarbejder på tværs af skole, lokalsamfund og erhvervsliv.

Dannelse i præstationssamfundet

9.00 - 9.45 | Lokale A

Høje karakterer, præstation, karrierevalg - børn og unge oplever i dag et stort pres for at lykkes både socialt og fagligt.

I dette oplæg introducerer Svend Brinkmann, som modvægt til præstationssamfundets fokus på selvudvikling og at ”alle skal blive den bedste udgave af sig selv”, et alternativt dannelsesideal, der bygger på noget alment: At blive menneske i fællesskab med andre.

Tværgående

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark.

Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Digitalt forældresamarbejde - hvordan finder vi balancen?

10.00 - 10.45 | Lokale E

Hvad betyder det for samarbejdet mellem skole, dagtilbud og forældre, at kommunikationen i stigende grad foregår på de digitale platforme?

Bliv klogere på det digitale samarbejde mellem skole og hjem, når formand for Skole & Forældre, Rasmus Edelberg, samt sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll, fortæller om forældreperspektivet på samarbejdet og kommer med bud på, hvad der kan gøres bedre.

Tværgående

Rasmus Edelberg er formand for Skole og Forældre, der repræsenterer forældre med børn i folkeskolen.

Tværgående

Maria Ørskov Akselvoll er familiesociolog og ph.d. i skole-hjem-samarbejde. Hun arbejder som uafhængig forsker, er medlem af NO!SE, og er tilknyttet Aula-projektet som ekstern konsulent. I den sammenhæng har Maria i de sidste par år været en aktiv oplægsholder i kommunerne om, hvordan det digitale forældresamarbejde opleves og håndteres af forældre med forskellig social baggrund.

Debat med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

11.00 - 11.45 | Lokale A

Deltag i paneldebatten, når Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet.

Tværgående

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.

Tværgående

Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet for Børn og Unge.

Tværgående

Lis Zacho, Lærer, Cand.Pæd. It-didaktisk design.

Tværgående

Rasmus Kolbe/Lakserytteren, YouTuber og Kreativ direktør.

Tværgående

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever.

Samarbejd på tværs! Hvorfor og hvordan?

12.15 - 13.00 | Lokale E

Samarbejder på tværs er givende for både elever, lærere, institutioner og lokalsamfund. I denne showcase bliver du præsenteret for tre inspirerende projekter, som er blevet til i samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Hør om gevinster og udfordringer, og deltag i dialogen om alt det vi kan lære af hinanden.
Campus Vejle har, i samarbejde med Vejle Kommune, lavet projektet Byg en business, som inviterer elever ind i den merkantile verden. Samarbejdet mellem grundskoler, erhvervsskole og erhvervslivet er både vigtigt, livligt og lærerigt for alle.
I Roskilde Kommune afholdes hvert år en stor Naturvidenskabsfestival, hvor 2000 folkeskoleelever oplever naturfag rundt på ungdomsuddannelserne i kommunen. Festivalen understøtter den faglige progression inden for naturfag i kommunen, skaber bedre overgange for eleverne mellem grundskole og ungdomsuddannelse og styrker underviserne, der arbejder sammen på tværs af uddannelsesområder med naturfag for øje.
'Sund og mad nok til alle i fremtiden' er titlen på et spændende samarbejdet mellem to ungdomsuddannelser og en folkeskole i Silkeborg, der i fællesskab satte fokus på fødevareproduktion, stigende befolkningstal og FN's Verdensmål.

Tværgående

Mette Liv Skovgaard er master i ledelse og innovation, og koordinator i Skoletjenesten, der er et videncenter for eksterne læringsmiljøer. Skoletjenesten har ekspertise og stærk forankring i partnerskaber med kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og kommuner over hele landet.
Som sessionsleder vil Mette rammesætte debatten med brede nationale tendenser, potentialer og særlige opmærksomhedspunkter, der har betydning i succesfulde partnerskaber på tværs.

Tværgående

Jon Lissner er skoleleder på Trekronerskolen i Roskilde Kommune og sidder i bestyrelsen for Roskilde Gymnasium og Astra. Jon Lissner har været med i planlægningsgruppen for Overgange i Naturfag siden opstart af projektet i 2014.

Tværgående

Marianne Agentoft er uddannelsesleder på Himmelev Gymnasium i Roskilde Kommune og underviser i fysik. Marianne Agentoft har været med i planlægningsgruppen for Overgange i Naturfag siden 2014.

Tværgående

Mogens Holm underviser i samfundsfag og idéhistorie på Teknisk Gymnasium Silkeborg, som er den del af College 360. Derudover er han engageret i samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser i Silkeborg.

Tværgående

Sanne Rod Andreasen er studie- og fastholdelsesvejleder på Campus Vejle EUD og EUX Business. Hun har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik og vejledning og 10 års erfaring som underviser på erhvervsuddannelserne.

Hvor skal undervisningen bære verden hen?

13.15 - 14.00 | Lokale E

Bliv klogere på bæredygtighed som mind-set. Du får konkret og praktisk inspiration til at arbejde med bæredygtig undervisning, herunder FN’s Verdensmål i en dannelseskontekst.

Bæredygtighed kræver et opgør med eleven i centrum. I stedet er livet i centrum, og elever skal lære at se sig selv og verden omkring dem som forbundet.

Tværgående

Suna Christensen er antropolog, ph.d., selvstændig skolekonsulent, medstifter af forskernetværket No!se - og forfatter til bogen “Bæredygtig Undervisning”.

Suna Christensen har studeret læreprocesser blandt grønlandske rensdyrjægere som del af et forskningsprojekt om frafald og fravær i et kulturelt perspektiv. Hun fokuserer i sin forskning på undervisning som en kunstart og fortælling, og i sit praktiske arbejde på at forbedre undervisning gennem supervision af lærere, individuelt og i teams.

Det hybride læringsrum - didaktiske udfordringer

14.15 - 15.00 | Lokale E

Det digitale har muliggjort det hybride læringsrum, hvor fysiske grænser opløses. Oplægget sætter fokus på hybride rum og på, hvordan rummene både åbner for nye didaktiske muligheder og udfordringer.

Du får viden om, hvordan hybride læringsrum konstitueres, og hvad det betyder for undervisere og de lærendes roller og handlerum.

Tværgående

Karin Tweddell Levinsen er lektor i It og læring og tilknyttet ILD-lab (IT og LæringsDesign) ved Aalborg Universitet.

Karin Tweddell Levinsen har gennem årene stået for og deltaget i en række forsknings- og udviklingsprojekter i folkeskolen omhandlende it-didaktisk design med fokus på lærer og elever som didaktiske designere. Hun har skrevet flere artikler og bøger om emnet.

Tværgående

Birgitte Holm Sørensen er professor i It, læring og didaktik og er tilknyttet ILD-lab (IT og LæringsDesign) ved Aalborg Universitet.

Birgitte Holm Sørensen har været forskningsleder og leder af en række forsknings- og udviklingsprojekter i folkeskolen, hvor omdrejningspunktet har været it-didaktisk design med fokus på lærer og elever som didaktiske designere. Hun har skrevet flere artikler og bøger om emnet.

Hvordan måler man det umålelige?

15.15 - 16.00 | Lokale A

I denne præsentation får du praktiske eksempler på, hvordan engagerende og innovativ teknologi i samspil med progressiv pædagogik kan anvendes til at skabe 'fremtidens undervisning'.

'Fremtidens undervisning' har fokus på formativ feedback og eleven som producent, vejledt af læreren, der kombinerer sin faglighed med engagerende spørgsmål og motiverende brug af teknologi.

I oplægget drøfter Yngve Lindvig to spørgsmål, som han mener er essentielle for 'fremtidens undervisning': Hvordan måler vi det, vi finder værdifuldt, i stedet for det, der er let at måle? Og hvordan laver vi skiftet fra summativ til formativ evaluering? Obs. oplægget foregår på engelsk

Tværgående

Yngve Lindvig er grundlægger og CEO af LearnLab, som er en norsk platform, der leverer gratis og innovative digitale ressourcer til skoler.

LearnLab er bla. støttet af det norske ministerium for uddannelse og forskning. LearnLab arbejder på at ændre uddannelsessystemer over hele verden ved at fremme inklusion, trivsel, demokrati og menneskerettigheder for alle elever.

Yngve har besøgt over 800 skoler i mere end 20 lande og har over 20 års erfaring med at ændre uddannelse mod fremtidens læring.

Program for torsdag d. 5. marts

Hvordan ruster vi bedst muligt kommende generationer til en uforudsigelig fremtid formet af en hastig teknologisk udvikling?

Lyt med når forhenværende Uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, giver sit bud på, at unge skal turde fejle, og når Christina Boutrup påpeger de udfordringer og konsekvenser, som den globale konkurrence kan få for det danske uddannelsessystem.

Til liveoptagelserne af podcasten SO.ME.Mor.Far inviteres du ind i de unges digitale verden og bliver klogere på, hvad de unge egentlig laver på deres telefoner.

Hvad kan skolen lære af iværksættere?

9.00 - 9.45 | Lokale A

Der er bred enighed om, at vi i Danmark skal være en innovativ nation. Men er vi gode nok til at give plads til folks individuelle styrker og fordre den forskellighed, der ofte fører til de originale idéer?

Eller har vi skabt et samfund, som understøtter ensretning og kassetænkning?

Mia Wagner tænker højt i dette oplæg, hvor hun jonglerer med temaer som iværksætteri, diversitet og dannelse i helt klassisk forstand.  

Tværgående

Mia Wagner er direktør for mere end 25 selskaber heriblandt Plusbog.dk, Room Service og Dating.dk. Mia er desuden aktuel som den eneste kvindelige investor i DR-programmet ”Løvens Hule”.

De mange år bag sig som henholdsvis advokat, konfliktmægler, leder og direktør giver Mia stor menneskelig indsigt og forståelse, og det gør, at hun formår at tale på en måde, som henvender sig til alle.

Hvad betyder digitalisering af skolen for den danske pædagogiske tradition?

10.00 - 10.45 | Lokale B

Sammenhængskraft. Fællesskab. Demokrati. Kritisk tænkning. Dette er nogle af de værdier, vi i 200 år har bygget skole på i Danmark.

I takt med en tiltagende digitalisering, kommer der også nye udenlandske læremidler og teknologier ind i klasseværelserne, som forandrer hverdagen. De nye teknologier er ofte adaptive, kan undervisningsdifferentiere for den enkelte elev og giver nye mulighed for fleksibel videnstilegnelse. Men hvad betyder teknologisk drevet individualisering for sammenhængskraften i klasseværelset? Hvad sker der med den kritiske tænkning, hvis teknologierne fordrer fokus på udenadslære? Og hvad betyder det for skolens struktur, at den digitale infrastruktur lægges i hænderne på globale tech-giganter?

I denne debat mødes den pædagogiske idéhistorie med det 21. århundredes teknologier til en diskussion om digitaliseringens (in)direkte effekter på skolens idégrundlag og vores pædagogiske tradition.

Tværgående

Bjarke Lindsø Andersen vil moderere debatten.

Adjunkt med fokus på digitalisering og teknologiforståelse ved Professionshøjskolen Absalon

Tværgående

Heidi Brønsbjerg blev i 2017 kandidat i it-didaktisk design, og har siden da beskæftiget sig med it i folkeskolen.

Heidi har særligt interesseret sig for og beskæftiget sig med, hvad de it-teknologiske hjælpemidler har gjort for lærerens rolle og professionalitet, blandt andet som blogger på Folkeskolen.dk og som it-pædagogisk vejleder på sin arbejdsplads i folkeskolen.

Tværgående

Lars Geer Hammershøj er lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Han har forsket i hvad dannelse og kreativitet er på de forskellige niveauer af uddannelsessystemet og repræsenterer i debatten den pædagogiske idéhistorie med særligt fokus på netop dannelse og kreativitet.

Tværgående

Carsten Brinch Larsen

Carsten har igennem 14 år været involveret i teknisk produktudvikling på LEGO og altid arbejdet indenfor kreativitet, leg og læring.

Memorix er blevet udviklet igennem iterative tests med studerende og blev lanceret i November 2019. Lige nu er medicin studerende involveret i beta test og udrulning af Memorix.

Tværgående

Cathrine Hasse er professor i teknologi, kultur og læreprocesser på Aarhus Universitet og har siden 2009 været leder af et forskningsprogram, der udforsker relationer mellem teknologi, kultur og læreprocesser.

Hun har en PhD i antropologi fra Københavns Universitet og har været gæsteprofessor på bl.a. Oxford Universitet og æresprofessor på Aalborg Universitet. Hendes forskning har de senere år været koblet til studier af menneske-robot relationer som koordinator af EU-projektet REELER (www.reeler.eu).

Den store tech-revolution – robotterne kommer!

11.00 - 11.45 | Lokale A

Kom og hør, hvordan robotterne indtager klasseværelserne i Kina.

Kina er helt i front med brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet, og tusindvis af kinesiske lærere bruger allerede robotter til at rette opgaver og spotte svagheder hos eleverne.

Få et kvalificeret bud på, hvad det kan betyde for os her i Danmark.

Tværgående

Christina Boutrup er journalist og tidligere Kina-korrespondent, radio- og tv-vært og forfatter til flere bøger om Riget i Midten, senest ”Den Store Tech-revolution - Sådan former Kina vores fremtid”.

Hun er desuden aktiv i tænketanken Think China og deltager i den tidligere regerings Kina-ekspertpanel.

Bliv klogere på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og praksisorienteret undervisning

12.15 - 13.00 | Lokale B

Hvordan skabes motivation hos en målgruppe, der er defineret som værende i risiko for ikke at få en uddannelse eller stå uden for arbejdsmarkedet?

Læringskonsulent Thomas Wong Laugesen og Lotte Nielsen vil kort beskrive intentionen med FGU, opbygningen og målgruppen. Oplægget vil belyse, hvordan undervisningen på FGU er organiseret ud fra en helhedsorienteret- og praksisnær didaktik. Der vil indgå eksempler fra den praksisorienteret undervisning på forskellige FGU institutionerne rundt i Danmark.

Tværgående

Thomas Wong Laugesen er læringskonsulent i Børne- & Undervisningsministeriet. Thomas er uddannet lærer og har en systemisk og narrativ lederuddannelse.

Han trækker på en bred erfaring inden for uddannelse af unge med særlige behov. Både som lærer, og som vejleder på UU, STU og EGU. Thomas er tidligere leder i både uddannelses- og beskæftigelsessektoren, hvor han bl.a. har stor erfaring med målgruppevurdering til forberedende og opkvalificerende tilbud

Tværgående

Lotte Nielsen er læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet og har siden januar 2019 arbejdet med implementering af den Forberedende Grunduddannelse også kaldet FGU.

Lotte er uddannet folkeskolelærer og har de sidste 12 år undervist elever med særlige behov inden for bl.a. 10. klassetilbud, erhvervsuddannelserne og den almene voksenuddannelse.
Lotte har været med til at udvikle læreplanen for engelsk på FGU og har mange års praksiserfaring inden for praktisk- og helhedsorienteret undervisning.

Digital distraktion

13.15 - 14.00 | Lokale B

Bliv klogere på fænomenet digital distraktion.

Elever bruger ofte computere til ikke-skolerelaterede formål. Studier viser, at mange af dem er bevidste om de negative konsekvenser af denne aktivitet. Men hvorfor i alverden gør de det så?

Tværgående

Jesper Aagaard er adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Her forsker han i forholdet mellem digitale teknologier og den menneskelige psyke med specifikt fokus på relationen mellem digitale devices, opmærksomhed og distraktion.

So.Me.Mor.Far LIVE podcast

14.15 - 15.00 | Lokale B

Undrer du dig over, at dine elever eller egne børn konstant er på deres telefoner, og hvad de egentlig laver?

Så kom med, når komiker Michael Schøt og hans ungepanel gør os klogere på de sjove, fantastiske verdener, udfordringer og fællesskaber, som børn og unge bevæger sig i, når de er online. Få et særligt indblik, når panelet deler deres erfaringer og holdninger til emner indenfor deres digitale liv med os, i denne liveversion af Red Barnets populære podcastserie So.Me.Mor.Far.

Tværgående

Michael Schøt er komiker og politisk satiriker.

Han er mest kendt for Schøtministeriet, som er ugentlige "nytårstaler", hvor han vender aktuelle politiske temaer.

Derudover er han også vært på Red Barnets populære forældre-podcast So.Me.Mor.Far.

Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi

15.15 - 16.00 | Lokale A

I det 21. århundrede er computer science blevet grundlæggende for al uddannelse og beskæftigelse, men alligevel underviser de fleste skoler ikke i det.

Hadi Partovi giver i dette oplæg sit bud på, hvordan skoler kan forberede eleverne på en digital fremtid og bringe kreativitet ind i klasseværelserne med det formål, at gøre skolen mere engagerende, mere relevant og give alle børn lige muligheder.

Obs. oplægget foregår på engelsk.

Tværgående

Hadi Partovi er tech-entreprenør, investor og administrerende direktør for uddannelsesorganisationen Code.org.Hadi har fungeret som tidlig rådgiver og investor for mange tech-startups, herunder Facebook, Dropbox, airbnb og Uber.

I 2013 lancerede Hadi og hans tvillingebror Ali ‘94 nonprofit organisationen Code.org. Code.org har lavet undervisning i computer science, som har nået 30% af amerikanske studerende, skabt den mest anvendte læringsplatform for computer science til K-12 elever og lanceret konceptet Hour of Code, der har nået hundrede millioner af studerende fra hele verden.

Gratis: Freestyle-rap-show med Per Vers

16.15 - 17.00 | Lokale A

Per Vers er et af de største navne inden for dansk rap – fuldtidsprofessionel siden årtusindskiftet med over 2500 optrædener på CV’et, hvor han gang på gang imponerer med sin evne til at jonglere med sproget og knivskarpt sætter spot på et givent tema. Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?

Tværgående

foto Jesper Skoubølling

Priser for konferencebilletter

- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Tværgående

Del programmet for det tværgående spor med din kollega:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival