Præsentationer fra den 13. marts

Det er ikke alle oplæg, hvor præsentationerne er tilgængelige.

Keynotes og tværgående oplæg

Keynote: Dr. Chris Stephenson, leder af Computer Science Education Strategy hos Google om Education and Computational Thinking: The Educational Challenge of the 21st Century.

Keynote: Undervisningsminister Merete Riisager og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers i samtale med Christiane Vejlø.

Keynote - Paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Grundskole

Ledelse

Gymnasium

Erhvervsuddannelser

Ordblindenetværket

Dagtilbud

10.00 - 10.45

Teknologiforståelse – en ny faglighed i folkeskolen

ved Birgitte Hansen, Stefan Hermann, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen

Se præsentation fra oplæg her

 

 

Fra teori til praksis – Rejsen mod en velfungerende Læringsplatform

ved Anne Kristine Raaholt, Jesper Tejstø og Lone Nielsen

Se præsentation fra oplæg her

Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E

ved Camilla Mehlsen og Anders Moe

Se præsentation fra oplæg her

Informationssikkerhed på EUD – hvorfor? Og hvordan?

ved Hanne Søgaard, Jørgen Theibel Østergaard og Mark Arpe

Se oplæg fra præsentation her

 

 

Talegenkendelse i praksis

ved Martin Richardt

Se præsentation fra oplæg her

Digitale dagtilbud – udfordringer for læringsmiljøet?

ved Imran Rashid

Se præsentationer fra oplæg her

12.15 - 13.00

Aula - på vej mod en god anvendelsesstrategi

ved Christina Thenning Hansen og Camilla Hoffmann

Se præsentation fra oplæg her

Internet of Things (IoT) - projektet

ved Claus Hjortdal og deltagende skoler

Se præsentation fra oplæg her

Digitalt understøttet faglighed og almendannelse (DUFA)

ved Jesper Tække, Michael Paulsen, Anne Lise Bennedsen og Allan Jensen

Se præsentation fra oplæg her

Hvordan skaber vi læring med it i undervisningen?

ved Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne

Se præsentation fra oplæg her13.15 - 14.00

ProfessionsKapacitet – nationalt kapacitetsløft i tæt samarbejde mellem kommuner og professionshøjskoler           

ved Søren Bøgh Knudsen, Tobias Heiberg og skolepædagoger fra Kulsbjerg Skolen

Digitale kompetencer og digital skolekultur (DIDAK)

ved Christian Dalsgaard, Mette Brinck Thomsen og skoleledere

Se præsentation fra oplæg her

Erhvervsinformatik - teknologiforståelse i erhvervsuddannelserne

ved Eva Petropouleas Christensen, Bjarne Andersen og Jeppe Egendal

Se præsentation fra oplæg her

Den styrkede pædagogiske læreplan og digital dannelse i dagtilbud

ved Britta Conny Carl

Se præsentation fra oplæg her

14.15-15.00

Create  - learn – inspire

ved Hywel Roberts

Hvad er adaptiv læring? Forstå principperne bag hypet

ved Sahra-Josephine Hjorth

Se præsentation fra oplæg her

Fake news – so what is new?

ved Lars-Martin Sørensen og Chris Holmsted Larsen

Se præsentation fra oplæg her

Digitale undervisningsforløb på LMS

ved Peter Holmboe og Martin Havgaard Seehagen

Se præsentation fra oplæg her

Personaliseret og adaptiv tekstsimplificering med Lexi

ved Joachim Bingel 

Se præsentation fra oplæg her

Digitale dagtilbud – praksiserfaringer, fra Hjørring til Helsingør

ved Eva Meyer og Karina Tougaard Poulsen

Se præsentation fra oplæg her

Søg på Danmarks Læringsfestival