Gymnasium
SPOR FOR DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Program for onsdag d. 4. marts

Til- og fravalg af digital praksis i undervisningen, og hvordan digital teknologi er med til at bevæge fagene i nye retninger, er blot nogle af de temaer, du kan opleve på gymnasiesporet ved Danmarks Læringsfestival 2020.

Derudover præsenteres resultaterne fra en ny stor undersøgelse om, hvilke digitale kompetencer, lærerne mener, er nødvendige for at kunne anvende digital teknologi meningsfuldt.

Programmet byder på inspirerende talere, stærke praksiseksempler, lærerige showcases og den nyeste forskning.

Dannelse i præstationssamfundet

9.00 - 9.45 | Lokale A

Høje karakterer, præstation, karrierevalg - børn og unge oplever i dag et stort pres for at lykkes både socialt og fagligt.

I dette oplæg introducerer Svend Brinkmann, som modvægt til præstationssamfundets fokus på selvudvikling og at ”alle skal blive den bedste udgave af sig selv”, et alternativt dannelsesideal, der bygger på noget alment: At blive menneske i fællesskab med andre.

Gymnasium

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark.

Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Digitale kompetencer: Fra teknologifokus til udvidet faglighed

10.00 - 10.45 | Lokale D

Få belyst, hvordan lærere oplever og forstår deres fag i samspil med digitale teknologier, samt hvordan disse teknologier medvirker til at bevæge fagene i nye retninger.

Oplægget tager udgangspunkt i resultater fra DiDaK-projektet.

Gymnasium

Jakob Moesby Andersen, lektor i idræt og samfundsfag på Køge Gymnasium.

Jakob har deltaget i DiDaK-projeket på Aarhus Universitet, med fokus på anvendelse af digitale redskaber i idrætsundervisningen.

Her ses muligheden for at filme og analysere fysisk aktivitet som et oplagt didaktisk værktøj i forhold til at opnå en tydeligere forståelse af motorisk indlæring, bevægelsesanalyse og en teoretisering af idrætsfaget.

Gymnasium

Flemming Sørensen er lektor på Baltorp Business Gymnasium, hvor han i mange år har undervist i historie og informatik. Flemming Sørensen har i sin undervisning arbejdet med digitale kompetencer med særligt fokus på informationskompetencer.

Gymnasium

Mette Brinch Thomsen, udviklingskonsulent, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Gymnasium

Christian Dalsgaard er lektor i it og læring, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Christian har været forskningsleder på DiDaK-projektet, der har udforsket, hvordan digitale kompetencer kan indarbejdes i undervisningen, og hvordan digitale teknologier kan indgå i samspil med og udvikle fagligheder.

Debat med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

11.00 - 11.45 | Lokale A

Deltag i paneldebatten, når Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet.

Gymnasium

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.

Gymnasium

Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet for Børn og Unge.

Gymnasium

Lis Zacho, Lærer, Cand.Pæd. It-didaktisk design.

Gymnasium

Rasmus Kolbe/Lakserytteren, YouTuber og Kreativ direktør.

Gymnasium

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever.

Er lærerne klædt på til den digitale udvikling af undervisningen?

12.15 - 13.00 | Lokale D

EVA præsenterer et sneakpeak på resultater fra en stor ny undersøgelse om lærere fra ungdomsuddannelsernes til- og fravalg af teknologier i undervisningen, og hvilke pædagogiske-didaktiske og digitale kompetencer lærerne mener er nødvendige for at kunne anvende digital teknologi meningsfuldt.

Gymnasium

Anne Katrine Kamstrup er seniorkonsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Her har hun gennemført en række projekter med fokus på digitalisering af undervisning og digitale kompetencer på ungdomsuddannelsesområdet.

Anne Katrine er uddannet antropolog og har en ph.d.-grad i uddannelsesforskning fra DPU, Aarhus Universitet.

Gymnasium

Marie Seliger er konsulent hos Danmarks Evalueringsinstitut.

Her har hun blandt andet beskæftiget sig med temaer som digitalisering, feedback og eux.

Marie Seliger er uddannet sociolog fra Københavns Universitet.

Ny organisering af undervisningen - spareøvelse, kvalitetssikring eller udvikling af elevernes studiekompetencer?

13.15 - 14.00 | Lokale D

I denne showcase får du to institutioners bud på, hvordan digitalundervisning af høj kvalitet kan understøtte alternativ organisering og tilrettelæggelse, der frigiver tid til underviserne.

Odder Gymnasium præsenterer deres projekt om elevstudietimer, der har fokus på kvalificering af undervisning, hvor læreren ikke er til stede.

KVUC tilbyder inspiration til at bruge digitale forløb, materialer og tilrettelæggelsesformer, der motiverer eleverne og sikrer, at de får højt udbytte af undervisningen.

Efter oplægget kan du møde Odder Gymnasium og KVUC til en udbybende snak på Børne- og Undervisningsministeriets stand.

Gymnasium

Rasmus Pöckel er Pædagogisk leder på Odder Gymnasium og er engageret i flere digitale udviklingsprojekter om bl.a. digital dannelse og digitale produktioner.

Gymnasium

Lars Bluhme er Rektor på Odder Gymnasium og medlem af Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg.

Han er engageret i flere styregrupper, der har fokus på udvikling af digital undervisning bl.a. Engineering i gymnasiet

Gymnasium

Andreas Tonnesen er lektor på KVUC og har i flere år arbejdet med udvikling af digital didaktik, læremidler og feedbackformer.

Gymnasium

Anna Mogensen er lektor på KVUC og har i flere år arbejdet med udvikling af digital didaktik, læremidler og feedbackformer.

Sæt fantasi & teknologi fri: Om Computational Thinking og Teknologiforståelse i de humanistiske fag

14.15 - 15.00 | Lokale D

Bliv klogere på hvordan Teknologiforståelse og Computational Thinking kan bringes i spil med udgangspunkt i den humanistiske kernefaglighed.

Oplægget præsenterer udviklingsprojekter, hvor lærere samarbejder i designkollaboratorier omkring didaktisk design af meningsfulde undervisningsaktiviteter inden for det humanistiske fagfelt.

Gymnasium

Rikke Toft Nørgård er lektor på Aarhus Universitet.

Hun sidder i ekspertfølgegruppen for forsøgsprogrammet for teknologiforståelse og leder dele af flere forskningsprojekter om design, teknologi og uddannelse med fokus på det humanistiske fagfelt.

I 2020 er hun bl.a. inviteret til at give keynote på The Networked Learning Conference om design og teknologifantasi.

Gymnasium

Søren Baltzer Rasmussen er cand.pæd.it. i It-didaktisk design, er tidligere skoleleder, medunderviser i Computational Thinking på MiL uddannelsen og har deltaget i flere projekter omkring Computational Thinking i gymnasiet og folkeskolen.

Hvilket også er emnefeltet for hans speciale.

Hvordan måler man det umålelige?

15.15 - 16.00 | Lokale A

I denne præsentation får du praktiske eksempler på, hvordan engagerende og innovativ teknologi i samspil med progressiv pædagogik kan anvendes til at skabe 'fremtidens undervisning'.

'Fremtidens undervisning' har fokus på formativ feedback og eleven som producent, vejledt af læreren, der kombinerer sin faglighed med engagerende spørgsmål og motiverende brug af teknologi.

I oplægget drøfter Yngve Lindvig to spørgsmål, som han mener er essentielle for 'fremtidens undervisning': Hvordan måler vi det, vi finder værdifuldt, i stedet for det, der er let at måle? Og hvordan laver vi skiftet fra summativ til formativ evaluering? Obs. oplægget foregår på engelsk

Gymnasium

Yngve Lindvig er grundlægger og CEO af LearnLab, som er en norsk platform, der leverer gratis og innovative digitale ressourcer til skoler.

LearnLab er bla. støttet af det norske ministerium for uddannelse og forskning. LearnLab arbejder på at ændre uddannelsessystemer over hele verden ved at fremme inklusion, trivsel, demokrati og menneskerettigheder for alle elever.

Yngve har besøgt over 800 skoler i mere end 20 lande og har over 20 års erfaring med at ændre uddannelse mod fremtidens læring.

Program for torsdag d. 5. marts

Hvilken betydning spiller teknologiforståelse i gymnasiet, og hvordan kan gymnasierne omsætte intentioner om elevernes digitale kompetencer og dannelse i læreplanerne til hverdagen i klasselokalet?

Disse spørgsmål drøftes og diskuteres på konferencens anden dag på sporet for de gymnasiale uddannelser. Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og keynotes i løbet af den 4.-5. marts. Med en konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Hvad kan skolen lære af iværksættere?

9.00 - 9.45 | Lokale A

Der er bred enighed om, at vi i Danmark skal være en innovativ nation. Men er vi gode nok til at give plads til folks individuelle styrker og fordre den forskellighed, der ofte fører til de originale idéer?

Eller har vi skabt et samfund, som understøtter ensretning og kassetænkning?

Mia Wagner tænker højt i dette oplæg, hvor hun jonglerer med temaer som iværksætteri, diversitet og dannelse i helt klassisk forstand.  

Gymnasium

Mia Wagner er direktør for mere end 25 selskaber heriblandt Plusbog.dk, Room Service og Dating.dk. Mia er desuden aktuel som den eneste kvindelige investor i DR-programmet ”Løvens Hule”.

De mange år bag sig som henholdsvis advokat, konfliktmægler, leder og direktør giver Mia stor menneskelig indsigt og forståelse, og det gør, at hun formår at tale på en måde, som henvender sig til alle.

Hvordan får jeg 12?

10.00 - 10.45 | Lokale D

Hvordan får jeg 12? Et spørgsmål som flere undervisere ofte møder.

Hvordan får vi i stedet vakt elevernes nysgerrighed, forundring og motivation og sat fokus på dannelse i og gennem undervisningen?

Oplægget diskuterer, hvordan fokus kan flyttes fra karakteren over til en mere indholdsorienteret motivation, erkendelse og dannelse.

Gymnasium

Lene Tanggaard er cand.psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding og tilknyttet Aalborg Universitet som professor.

Lene har skrevet bogen “Lær af lyst”. Bogen belyser forholdet mellem læreprocesser og evalueringspraksisser og bygger på analyser af forskning om bl.a. karakterers betydning for læreprocesser.

Lene har været formand for Rådgivningsgruppen om Fælles Mål i Folkeskolen, hvor et omdrejningspunkt var at mindske læringsmålsstyringen i undervisningen.

Den store tech-revolution – robotterne kommer!

11.00 - 11.45 | Lokale A

Kom og hør, hvordan robotterne indtager klasseværelserne i Kina.

Kina er helt i front med brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet, og tusindvis af kinesiske lærere bruger allerede robotter til at rette opgaver og spotte svagheder hos eleverne.

Få et kvalificeret bud på, hvad det kan betyde for os her i Danmark.

Gymnasium

Christina Boutrup er journalist og tidligere Kina-korrespondent, radio- og tv-vært og forfatter til flere bøger om Riget i Midten, senest ”Den Store Tech-revolution - Sådan former Kina vores fremtid”.

Hun er desuden aktiv i tænketanken Think China og deltager i den tidligere regerings Kina-ekspertpanel.

Fra læreplan til digital virkelighed

12.15 - 13.00 | Lokale D

Der kan være langt fra læreplaner og visioner om digital dannelse til klasselokalet – måske særligt når det kommer til at efterleve de krav, der stilles til det digitale i undervisningen.

Men hvordan gribes denne udfordring an som leder, it-vejleder eller underviser?

I dette case-oplæg fortæller Sigrid Egeskov Andersen, hvordan Køge Gymnasium har rejst problematikken og gennem konstruktiv og faglig dialog fået synliggjort, hvor udfordringen handler om viden, usikkerhed, tid eller noget helt fjerde. Det har givet nogle nye handlemuligheder.

Bliv inspireret og deltag i diskussionen om, hvad udfordringen med digital dannelse i fagene er.

Gymnasium

Sigrid Egeskov Andersen er uddannelsesleder på Køge Gymnasium og har ansvar for blandt andet it og digital dannelse, samt kompetenceudvikling.

Køge Gymnasium har fra 2014-2018 haft et helskoleprojekt om digital dannelse og deltaget i forskningsprojektet DiDaK med AU og STIL, der undersøgte hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen implementeres i lærernes praksis.

Medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg, som repræsentant for de pædagogiske ledere.

Fag under radikal forandring

13.15 - 14.00 | Lokale D

Ændrer fagene sig egentlig grundlæggende af, at vi bruger it? eller fortsætter vi blot med at undervise i det samme kernestof og de samme emner uden hensyntagen til de nye muligheder, som It giver for analyse og fordybelse.

Det er omdrejningspunktet for samtalen, mellem Knut Martin Mørken og Thomas Jørgensen, der vil udforske strategier for udvikling af selve kernen i fagene under indflydelse af ny teknologi.

Samtalen kommer særligt til at dreje sig om de naturvidenskabelige fag, men hele fagrækken er i spil.

Gymnasium

Thomas Jørgensen er rektor på Borupgaard Gymnasium og har tidligere været vicerektor og opstarter af Ørestad Gymnasium og Nærum Gymnasium.

Medlem af Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg og herunder medarrangør af årlige konferencer om IT.

Har arbejdet med IT i undervisningen siden midten af 1990’erne herunder bl.a. i stilling knyttet til Apple Denmark.

Gymnasium

Knut Mørken er professor i matematik ved Oslo Universitet og vicedekan ved fakultet for matematik og naturvidenskab.

Han har spillet en stor rolle i oprettelsen af ​​Center for Computing in Science Education (CCSE) på Institut for Fysik. Instituttet har været medvirkende til, at der fra 2017 blev indført et obligatorisk disciplintilpasset kursus i programmering på alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser.

Om forsøgsfaget teknologiforståelse og dets implikationer i gymnasiet

14.15 - 15.00 | Lokale D

I dette oplæg bliver du klogere på, hvad teknologiforståelse er for en størrelse og hvad det er for en faglighed de gymnasiale uddannelser bygger videre på.

I oplægget vil Prof. Michael E. Caspersen og Prof. Ole Sejer Iversen fortælle om teknologiforståelse i folkeskolen og argumentere for, at teknologiforståelse vedkommer alle fagligheder og derfor skal være et obligatorisk element af gymnasieskolen uanset farven på studenterhuens kantbånd.

Det skal det blandt andet fordi det er nødvendigt at alle børn og unge får konstruktionskompetence, et aktivt sprog og en forståelse for digital teknologi. Det skal de have, fordi teknologiforståelse er en fundamental ny faglighed og fordi et kendskab til digitalisering har afgørende betydning for vores åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Gymnasium

Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign og leder af Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet (cctd.au.dk).

Ole Sejer Iversen har i samarbejde med Michael Caspersen været leder for den ekspertskrivegruppe, der udviklede teknologiforståelsesfagligheden i den danske folkeskole.

Han har senest deltaget i udarbejdelsen af anbefalinger for dannelse i et digitaliseret samfund for Dansk Magisterforening og Dansk IT.

Gymnasium

Michael E. Caspersen er direktør for It-vest og adjungeret professor ved Institut for Datalogi på Aarhus Universitet.

Han grundlagde Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet og har publiceret mere end 60 artikler primært inden for 'computing education'. Michael har designet it-uddannelse på alle uddannelsesniveauer.

Han er medlem af det faglige forum for it-fagene og har i mere end ti år undervist i fagdidaktik for kommende gymnasielærere.

Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi

15.15 - 16.00 | Lokale A

I det 21. århundrede er computer science blevet grundlæggende for al uddannelse og beskæftigelse, men alligevel underviser de fleste skoler ikke i det.

Hadi Partovi giver i dette oplæg sit bud på, hvordan skoler kan forberede eleverne på en digital fremtid og bringe kreativitet ind i klasseværelserne med det formål, at gøre skolen mere engagerende, mere relevant og give alle børn lige muligheder.

Obs. oplægget foregår på engelsk.

Gymnasium

Hadi Partovi er tech-entreprenør, investor og administrerende direktør for uddannelsesorganisationen Code.org.Hadi har fungeret som tidlig rådgiver og investor for mange tech-startups, herunder Facebook, Dropbox, airbnb og Uber.

I 2013 lancerede Hadi og hans tvillingebror Ali ‘94 nonprofit organisationen Code.org. Code.org har lavet undervisning i computer science, som har nået 30% af amerikanske studerende, skabt den mest anvendte læringsplatform for computer science til K-12 elever og lanceret konceptet Hour of Code, der har nået hundrede millioner af studerende fra hele verden.

Gratis: Freestyle-rap-show med Per Vers

16.15 - 17.00 | Lokale A

Per Vers er et af de største navne inden for dansk rap – fuldtidsprofessionel siden årtusindskiftet med over 2500 optrædener på CV’et, hvor han gang på gang imponerer med sin evne til at jonglere med sproget og knivskarpt sætter spot på et givent tema. Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?

Gymnasium

foto Jesper Skoubølling

Priser for konferencebilletter

- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Gymnasium

Del programmet for de gymnasiale uddannelser med din kollega:

Gymnasium

Måske er det tværgående spor også noget for dig?:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival