Grundskole
SPOR FOR GRUNDSKOLE

Program for onsdag d. 4. marts

På konferencens første dag kan du fordybe dig i designtænkning og kodning, og hvordan digitale teknologier og digital produktion kan kobles med fantasi og kreativitet.

Hør også spritnye forskningsresultater om, hvornår og hvordan anvendelse af it virker i fagene. Dagens program fokuserer også på trivsel, dannelse, præstation, feedback og formativ evaluering.

Yngve Lindvig runder dagen af med en præsentation af særlige redskaber for, hvordan man måler det, vi finder værdifuldt, frem for det, der er let at måle.

Dannelse i præstationssamfundet

9.00 - 9.45 | Lokale A

Høje karakterer, præstation, karrierevalg - børn og unge oplever i dag et stort pres for at lykkes både socialt og fagligt.

I dette oplæg introducerer Svend Brinkmann, som modvægt til præstationssamfundets fokus på selvudvikling og at ”alle skal blive den bedste udgave af sig selv”, et alternativt dannelsesideal, der bygger på noget alment: At blive menneske i fællesskab med andre.

Grundskole

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark.

Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

At kode & konstruere med hjertet

10.00 - 10.45 | Lokale F

Hvordan forbinder vi værdier, design, fantasi og dannelse i undervisningen med teknologier og digital fabrikation?

Kom og deltag i en international samtale mellem Yishay Mor og Rikke Toft Nørgård omkring undervisningspraksis, -metoder og -design for en mere helhjertet design- og teknologipraksis.

Obs. oplægget foregår på engelsk.

Grundskole

Dr. Yishay Mor konsulterer virksomheder, NGO'er og uddannelsesinstitutioner om design, udvikling, strømlining og udbredelse af innovativ undervisning.

Tidl. leder af Centre for Innovation and Excellence in Teaching v. Levinsky College of Education, Tel Aviv, uddannelsesdesignforsker ved PAU Education, Barcelona, og lektor ved Open University i England.
Hans primære ekspertområder er læringsdesign, matematik og undervisningsteknologi og faglig udvikling.

Grundskole

Rikke Toft Nørgård er lektor på Aarhus Universitet.

Hun sidder i ekspertfølgegruppen for forsøgsprogrammet for teknologiforståelse og leder dele af flere forskningsprojekter om design, teknologi og uddannelse med fokus på det humanistiske fagfelt.

I 2020 er hun bl.a. inviteret til at give keynote på The Networked Learning Conference om design og teknologifantasi.

Debat med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

11.00 - 11.45 | Lokale A

Deltag i paneldebatten, når Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet.

Grundskole

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.

Grundskole

Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet for Børn og Unge.

Grundskole

Lis Zacho, Lærer, Cand.Pæd. It-didaktisk design.

Grundskole

Rasmus Kolbe/Lakserytteren, YouTuber og Kreativ direktør.

Grundskole

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever.

Digital formativ evaluering i forskning og praksis

12.15 - 13.00 | Lokale F

Bliv klogere på hvilken rolle digital formativ evaluering spiller for kvalitet i undervisningen, elevernes læring og teknologiens pædagogiske potentialer.

Oplægget bygger på eksempler fra praksis og indsigt fra forskning. Elevers og medarbejderes oplevelser præsenteres af brugen af digital formativ evaluering, og ud fra et forskningsperspektiv diskuteres feedbackens formål, indhold og form.

Grundskole

Jens Jørgen Hansen er lektor ved Institut for Design og Kommunikation på Syddansk Universitet.

Han forsker i læring, literacy og læremidler. Han er særlig optaget af, hvordan digitalisering udfordrer og skaber nye muligheder for læring og undervisning, og hvordan man kan styrke læreres didaktiske kompetencer i en digital verden.

Senest har han været med til at udgive Digital læsedidaktik (2015), Didaktik, design og digitalisering (2016) og Digital skrivedidaktik (2018).

Grundskole

Talita Salqvist er digital læringsagent i Gladsaxe kommune, hvor hun arbejder med læring og digitalisering tæt på praksis, bl.a. udvikling og forankring af kommunens digitale læringsplatform samt teknologiforståelse og designprocesser.

Hvordan virker it i fagene?

13.15 - 14.00 | Lokale F

Hvordan kan digitale læremidler anvendes? Ny international forskningskortlægning belyser, hvordan it virker i fagene.

Hør om resultaterne og få konkrete eksempler på virkninger i forskellige fag i relation til forskellige typer af digitale læremidler.

Grundskole

Thomas Illum Hansen er forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Thomas har været leder af flere demonstrationsskoleforsøg med it-didaktik, leder af det nationale videncener for læremidler igennem 10 år og er med til at evaluere de igangværende forsøg med teknologiforståelse som faglighed.

Grundskole

Stig Toke Gissel er leder af Nationalt Videncenter for Læremidler og forsker i læremidlers design, deres brug og effekt.

I øjeblikket forsker Stig i adaptive læremidler og forskellene på analoge og digitale læremidler.

Samtaler, der er værd at have om inklusion

14.15 - 15.00 | Lokale F

Alle, der arbejder med undervisning, oplever jævnligt udfordringer. Den måde, man italesætter udfordringerne på, kan have stor betydning for, hvordan de tackles. Værdsættende samtaler (Appreciative Inquiry, AI) er en af de mest effektive og anvendte metoder til at fremme positiv udvikling. Metoden bygger på to simple praksisser, der skal til for at løse komplekse problemstillinger, såsom inklusion i klasseværelset. Frem for at tale om problemet er AI en måde, hvorpå man kan rammesætte samtalen, så den bliver løsningsorienteret og stiller spørgsmål til refleksion. I denne præsentation introduceres du til de to simple AI-praksisser, som fremmer samtaler, der er værd at have. Praksisserne kan anvendes når som helst, hvor som helst og i enhver kontekst. I præsentationen vil de to praksisser blive gennemgået i relation til inklusion.

Obs. oplægget foregår på engelsk.

Grundskole

Cheri Torres er ph.d. i pædagogisk psykologi, konsulent, facilitator og leder af "Collaborative by design", USA.

Cheri har bidraget med et kapitel til René Kristensens nye antologi "Flere Fantastiske Forbindelser - relationer og konstruktioner i læringsmiljøer", i samarbejde med bl.a. Jackie Stavros.

Hvordan måler man det umålelige?

15.15 - 16.00 | Lokale A

I denne præsentation får du praktiske eksempler på, hvordan engagerende og innovativ teknologi i samspil med progressiv pædagogik kan anvendes til at skabe 'fremtidens undervisning'.

'Fremtidens undervisning' har fokus på formativ feedback og eleven som producent, vejledt af læreren, der kombinerer sin faglighed med engagerende spørgsmål og motiverende brug af teknologi.

I oplægget drøfter Yngve Lindvig to spørgsmål, som han mener er essentielle for 'fremtidens undervisning': Hvordan måler vi det, vi finder værdifuldt, i stedet for det, der er let at måle? Og hvordan laver vi skiftet fra summativ til formativ evaluering? Obs. oplægget foregår på engelsk

Grundskole

Yngve Lindvig er grundlægger og CEO af LearnLab, som er en norsk platform, der leverer gratis og innovative digitale ressourcer til skoler.

LearnLab er bla. støttet af det norske ministerium for uddannelse og forskning. LearnLab arbejder på at ændre uddannelsessystemer over hele verden ved at fremme inklusion, trivsel, demokrati og menneskerettigheder for alle elever.

Yngve har besøgt over 800 skoler i mere end 20 lande og har over 20 års erfaring med at ændre uddannelse mod fremtidens læring.

Program for torsdag d. 5. marts

Konferencens anden dag går i dybden med, hvordan anvendelsen af digitale teknologier i undervisningen kan bryde kedsomhed og fremme elevers motivation.

Få også indblik i,hvordan du gennem systematisk faglig refleksion kan kvalificere din praksis, og få inspiration til, hvordan der kan arbejdes med makerdidatik og teknologiforståelse, uden at det koster en bondegård.

Hør om den store tech-revolution og de krav, som den globale konkurrence stillerdanske elever og lyt med, når Hadi Partovi argumenterer for at teknologiske kompetencer skaber lige muligheder for alle.

Hvad kan skolen lære af iværksættere?

9.00 - 9.45 | Lokale A

Der er bred enighed om, at vi i Danmark skal være en innovativ nation. Men er vi gode nok til at give plads til folks individuelle styrker og fordre den forskellighed, der ofte fører til de originale idéer?

Eller har vi skabt et samfund, som understøtter ensretning og kassetænkning?

Mia Wagner tænker højt i dette oplæg, hvor hun jonglerer med temaer som iværksætteri, diversitet og dannelse i helt klassisk forstand.  

Grundskole

Mia Wagner er direktør for mere end 25 selskaber heriblandt Plusbog.dk, Room Service og Dating.dk. Mia er desuden aktuel som den eneste kvindelige investor i DR-programmet ”Løvens Hule”.

De mange år bag sig som henholdsvis advokat, konfliktmægler, leder og direktør giver Mia stor menneskelig indsigt og forståelse, og det gør, at hun formår at tale på en måde, som henvender sig til alle.

Skole elever ikke vil hjem fra

10.00 - 10.45 | Lokale  F

Kedsomhed hænger sammen med stort set alt det, man ikke ønsker sig i skolen og underminerer over en bred kam folkeskolens formål.

På Mølleskolen i Ry har de sat sig for at bryde tendensen til øget kedsomhed gennem skoleforløbet. De vil lave en skole, ”eleverne ikke vil hjem fra”. Herunder en skole hvor de digitale teknologier ikke blot ses som værktøjer, de kan betjene sig af, men også som en forståelsesramme i forhold til de forandringer, som teknologier skaber i samfundet.

Grundskole

Hans Henrik Knoop er lektor med særlige kvalifikationer på Aarhus Universitet og ekstraordinær professor på North-West University.

Grundskole

Kristian Toft er skoleleder på Mølleskolen i Ry, Skanderborg kommune.

Han har tidligere været skoleleder i Silkeborg kommune og har bl.a. været med i opstartsfasen af Fablab-at-School-projektet.

Den store tech-revolution – robotterne kommer!

11.00 - 11.45 | Lokale A

Kom og hør, hvordan robotterne indtager klasseværelserne i Kina.

Kina er helt i front med brugen af kunstig intelligens i uddannelsessystemet, og tusindvis af kinesiske lærere bruger allerede robotter til at rette opgaver og spotte svagheder hos eleverne.

Få et kvalificeret bud på, hvad det kan betyde for os her i Danmark.

Grundskole

Christina Boutrup er journalist og tidligere Kina-korrespondent, radio- og tv-vært og forfatter til flere bøger om Riget i Midten, senest ”Den Store Tech-revolution - Sådan former Kina vores fremtid”.

Hun er desuden aktiv i tænketanken Think China og deltager i den tidligere regerings Kina-ekspertpanel.

Makerspace på budget

12.15 - 13.00 | Lokale F

Hvordan kan der arbejdes med makerdidaktik og teknologiforståelse uden at have et dyrt makersspace? Det er der flere gode bud på. I denne showcase får du tre konkrete eksempler på skoler, som har fundet på kreative løsninger, der ikke koster en bondegård.

St. Magleby skoles Pædagogiske Læringscenter præsenterer "Skattekisten", som er blevet til i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Langsøskolen i Silkeborg inviterer alle med i deres Makerspace og viser hvor “lidt” teknologi de har klaret sig med.

Trekløverskolen i Silkeborg arbejder strategisk med at implementere designtænkning og teknologiforståelse som en vigtig del af skolens undervisning og vil i deres indlæg fortælle, hvordan de strukturerer undervisningen uden det store udbud af teknologi.

Grundskole

Malte von Sehested

It-didaktisk konsulent på Københavns Professionshøjskole

Grundskole

Rasmus Baunsø Kring

Lærer på Trekløverskolen

Grundskole

Karen-Helene Gubi Duelund

Pædagogisk Leder, Trekløverskolen

Grundskole

Ronnie Kamla

Læringsvejleder og lærer på St. Magleby skole

Grundskole

Heidi Riis-Runsøe

PLC-koordinator, læringsvejleder og lærer på St. Magleby skole

Grundskole

Jannie Horsholm Mortensen

Lærer på Langsøskolen

Grundskole

Kim Bloch

Lærer på Langsøskolen

De næste skridt med teknologiforståelse

13.15 - 14.00 | Lokale F

Hvad skal der ske med teknologiforståelsesfagligheden på den anden side af forsøgsfaget?

Lyt med når Maria Damlund og Mikkel Hjort i en samtale vil vende, dreje, udforske og udfordre fremtiden for teknologiforståelse fra henholdsvis et forsknings- og et praksisperspektiv.

Grundskole

Mikkel Hjorth er Lektor og Ph.D. i teknologiforståelse ved Læreruddannelsen i Aarhus.

Mikkel har været en del af ekspertskrivegruppen, som har udviklet teknologiforståelse som faglighed i forbindelse med forsøgsprogrammet.

Han fokuserer i sin forskning og i sin undervisning på elevers tilegnelse af teknologiforståelse og læreres udvikling af kompetencer til undervisning i teknologiforståelse.

Grundskole

Maria Damlund er lærer (dansk, matematik, biologi, fysik/kemi og teknologiforståelse) og vejleder i grundskolen.

Maria har været en del af ekspertskrivegruppen for forsøgsfaget teknologiforståelse og sidder nu som medlem af den ekspertfølgegruppe, som skal være med til at kvalificere forsøget og faget.

Systematisk faglig refleksion - hvorfor og hvordan?

14.15 - 15.00 | Lokale F

Få inspiration til hvordan du og dine kollegaer systematisk kan få indblik i og reflektere over, hvad der i jeres undervisning har afgørende betydning for elevernes læring og trivsel.

I dette oplæg får du input til, hvordan du systematisk kan samle data fra eleverne og dine kollegaer, som giver adgang til at kunne udpege nogle særligt gode didaktiske greb og nogle væsentlige pointer om læring.

Grundskole

Anne-Mette Krifa, Lektor ved Ledelse, organisation og forvaltning, Københavns Professionshøjskole.

Anne-Mette var intern projektleder for uddannelsesprojektet UDDX (Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium). Her var der tale om systematisk indsamling af et stort datagrundlag fra eksperimenter i undervisningen med efterfølgende refleksioner og heraf fornyet praksis.

Grundskole

Rikke Lawsen er lektor og udviklingskonsulent på Københavns Professionshøjskole.

Rikke har arbejdet i og med grundskolen i mange år, hvor hun har arbejdet systematisk med at udvikle didaktiske greb og kvalificere undervisning.

Hun har observeret undervisning, reflekteret og genereret ideer sammen med lærere og pædagoger for at finde veje til at reflektere og arbejde systematisk med at kvalificere deres undervisning. Et særligt fokus i dette arbejde er, at det skaber glæde og stolthed hos lærerne, når undervisningen bliver gjort til genstand for systematik og løbende udvikling.

Øget kreativitet, lighed og engagement med it og teknologi

15.15 - 16.00 | Lokale A

I det 21. århundrede er computer science blevet grundlæggende for al uddannelse og beskæftigelse, men alligevel underviser de fleste skoler ikke i det.

Hadi Partovi giver i dette oplæg sit bud på, hvordan skoler kan forberede eleverne på en digital fremtid og bringe kreativitet ind i klasseværelserne med det formål, at gøre skolen mere engagerende, mere relevant og give alle børn lige muligheder.

Obs. oplægget foregår på engelsk.

Grundskole

Hadi Partovi er tech-entreprenør, investor og administrerende direktør for uddannelsesorganisationen Code.org.Hadi har fungeret som tidlig rådgiver og investor for mange tech-startups, herunder Facebook, Dropbox, airbnb og Uber.

I 2013 lancerede Hadi og hans tvillingebror Ali ‘94 nonprofit organisationen Code.org. Code.org har lavet undervisning i computer science, som har nået 30% af amerikanske studerende, skabt den mest anvendte læringsplatform for computer science til K-12 elever og lanceret konceptet Hour of Code, der har nået hundrede millioner af studerende fra hele verden.

Gratis: Freestyle-rap-show med Per Vers

16.15 - 17.00 | Lokale A

Per Vers er et af de største navne inden for dansk rap – fuldtidsprofessionel siden årtusindskiftet med over 2500 optrædener på CV’et, hvor han gang på gang imponerer med sin evne til at jonglere med sproget og knivskarpt sætter spot på et givent tema. Per Vers leverer et lyrisk rap show med fokus på freestyle, hvor publikum bliver inddraget med deres ord. Så mon ikke vi på Danmarks Læringsfestival vil opleve at sprogmesteren giver den danske uddannelsesverden en tur i møllen?

Grundskole

foto Jesper Skoubølling

Priser for konferencebilletter

- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Grundskole

Del programmet for grundskole med din kollega:

Grundskole

Måske er det tværgående spor også noget for dig?:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival