EUD
SPOR FOR ERHVERVSUDDANNELSER

Program for onsdag d. 4. marts

Kan VR understøtte elevers læringsprocesser? Styrker anvendelsen af video i undervisningen praksisfagligheden? Og hvordan hænger digitalisering sammen med undervisningens kvalitet?

Det er blot nogle af de spørgsmål, der rejses på konferencesporet for Erhvervsuddannelserne, onsdag den 4. marts. Programmet byder på inspirerende talere, stærke praksiseksempler, lærerige showcases og den nyeste forskning.

Foruden nedenstående program er der over 45 andre sessioner, oplæg, workshops og keynotes i løbet af den 4.-5. marts. Med en konferencebillet kan du frit skifte spor og gå til de oplæg, som du brænder mest for.

Dannelse i præstationssamfundet

9.00 - 9.45 | Lokale A

Høje karakterer, præstation, karrierevalg - børn og unge oplever i dag et stort pres for at lykkes både socialt og fagligt.

I dette oplæg introducerer Svend Brinkmann, som modvægt til præstationssamfundets fokus på selvudvikling og at ”alle skal blive den bedste udgave af sig selv”, et alternativt dannelsesideal, der bygger på noget alment: At blive menneske i fællesskab med andre.

EUD

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark.

Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Når digitalisering møder praksisfaglighed

10.00 - 10.45 | Lokale C

Med afsæt i en aktuel undersøgelse sætter Rambøll og Københavns Professionshøjskole fokus på, hvordan erhvervsskoler kan bruge digitale platforme og læremidler til at understøtte kvaliteten af undervisningen.

I dette oplæg vil du blive præsenteret for eksempler fra skoler, som har gode erfaringer med anvendelsen af digitale værktøjer.

EUD

Johanne Fyhn Elgaard, Seniorkonsulent og projektleder hos Rambøll

EUD

Niels Henrik Helms, Docent og konstitueret leder, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole

Debat med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

11.00 - 11.45 | Lokale A

Deltag i paneldebatten, når Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet.

EUD

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.

EUD

Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet for Børn og Unge.

EUD

Lis Zacho, Lærer, Cand.Pæd. It-didaktisk design.

EUD

Rasmus Kolbe/Lakserytteren, YouTuber og Kreativ direktør.

EUD

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever.

Udvikling og forankring af skolens pædagogisk-digitale strategi

12.15 - 13.00 | Lokale C

Bliv inspireret af og gå i dialog med ledere fra erhvervsskoler, der er godt i gang med at implementere en digital strategi.

De deler ud af deres erfaringer i en paneldebat med fokus på de didaktiske begrundelser, potentialer og udfordringer. Sessionen er faciliteret af CIU (Center for it i undervisningen).

EUD

Marianne Riis vil moderere debatten 

Marianne er lektor i Digitale læringsmiljøer og didaktisk design ved Professionshøjskolen Absalon

EUD

Morten Emborg, direktør TEC

EUD

Carsten Schmidt, udviklingschef, Hansenberg

EUD

Erik Schou, ressourcechef, Tietgen

EUD

Anne Mette Vind, direktør, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Kan video styrke praksisfagligheden?

13.15 - 14.00 | Lokale C

Hvilke pædagogiske overvejelser går forud for brug af video på erhvervsuddannelserne? Og hvordan kan du understøtte brugen af video i din undervisning?

Med afsæt i praktiske eksempler, hvor video er blevet brugt på tømrergrundforløbet samt til brobygning mellem skole og praktik, vil Arnt Louw belyse disse spørgsmål.

EUD

Arnt Louw er lektor i unge og ungdomsuddannelser på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Arnt har i en årrække forsket i unge og deres møde med de krav, muligheder og forventninger, de oplever i ungdomsuddannelserne med særligt fokus på unge i erhvervsuddannelserne.

Arnt Louw har i sin forskning både blik for de unges perspektiv og for lærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser - også i relation til inddragelse af digitale redskaber i undervisningen.

Virtual reality i erhvervsuddannelserne - hvorfor og hvordan?

14.15 - 15.00 | Lokale C

Kan VR understøtte læringsprocesser i erhvervsuddannelserne? Hvor kunne det give mening at anvende VR og hvordan?

Guido Makransky deler ud af guldkorn fra sin forskning om VR.

Desuden skal vi se eksempler og høre erfaringer fra praksis på EUD.

EUD

Søren Krebs Møller. Cand.pæd. i it-didaktisk design og konsulent ved Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU)

EUD

Guido Makransky er lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Han har gennem sine mange forskningsprojekter om læringsmuligheder i VR oparbejdet en stor indsigt i, hvornår og hvordan VR kan give mening i forhold til læringsprocesser.

EUD

Anette Degn Larsen er master i IKT og læring og arbejder som it-pædagogisk konsulent på Randers Social- og Sundhedsskole.

Hvordan måler man det umålelige?

15.15 - 16.00 | Lokale A

I denne præsentation får du praktiske eksempler på, hvordan engagerende og innovativ teknologi i samspil med progressiv pædagogik kan anvendes til at skabe 'fremtidens undervisning'.

'Fremtidens undervisning' har fokus på formativ feedback og eleven som producent, vejledt af læreren, der kombinerer sin faglighed med engagerende spørgsmål og motiverende brug af teknologi.

I oplægget drøfter Yngve Lindvig to spørgsmål, som han mener er essentielle for 'fremtidens undervisning': Hvordan måler vi det, vi finder værdifuldt, i stedet for det, der er let at måle? Og hvordan laver vi skiftet fra summativ til formativ evaluering? Obs. oplægget foregår på engelsk

EUD

Yngve Lindvig er grundlægger og CEO af LearnLab, som er en norsk platform, der leverer gratis og innovative digitale ressourcer til skoler.

LearnLab er bla. støttet af det norske ministerium for uddannelse og forskning. LearnLab arbejder på at ændre uddannelsessystemer over hele verden ved at fremme inklusion, trivsel, demokrati og menneskerettigheder for alle elever.

Yngve har besøgt over 800 skoler i mere end 20 lande og har over 20 års erfaring med at ændre uddannelse mod fremtidens læring.

Priser for konferencebilletter

- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

EUD

Del programmet for erhvervsuddannelser med din kollega:

EUD

Måske er programmet for voksen- og efteruddannelse noget for dig?:

EUD

Se også programmet for det tværgående spor:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival