Spor for Dagtilbud

Program for dagtilbud onsdag d. 4. marts

Leg, kreativitet og dannelse i dagtilbud

10.00 - 10.45 | Lokale nr. på vej

Leg og dannelse er centralt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. Men hvad er dannelse hos børn i dagtilbud, og hvorfor er legen vigtig?

Oplægget giver indsigt i betydningen af, at børn dannes gennem leg og af at pædagogerne fremmer leg, kreativitet og dannelse.

Mød Lars Geer Hammershøj på Børne- og Undervisninsministeriets stand til en uddybende snak efter oplægget.

Dagtilbud

Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og forskningskoordinator af projekt Legekunst.

Frokost og besøg i udstillingen

Frokostområdet ligger i Hal C - på den anden side af udstillingens stande.

Legen er en værdi i sig selv – men værdifuld i forhold til hvad, og for hvem?

12.15 - 13.00 | Lokale nr. er på vej

Kan man sende lorten videre – eller er legens egenværdi større end værdien af en fyldt ble?

I oplægget får du inspiration til, hvordan og hvor meget du hensigtsmæssig kan deltage i legen. Bliv klogere på hvordan legen bliver grundlæggende.

Dagtilbud

Lasse Stenmann Jørgensen, lektor i dagtilbudspædagogik ved pædagoguddannelsen UCSYD i Kolding

Leg og læring med digitale teknologier i dagtilbud – kreative og skabende processer

13.15 - 14.00 | Lokale nr. er på vej

Oplægget giver indsigt i, hvad der er på spil, når der leges og læres via digitale teknologier og hvilken betydning det har for pædagogrollen.

Oplægget bygger på praksiserfaringer og giver inspiration til spændende aktiviteter med teknologi.

Dagtilbud

Jari Due Jessen, Ph.d., Specialkonsulent Københavns Professionshøjskole. Jari Due Jessen har en ph.d. i leg og teknologi og har i en årrække arbejdet som selvstændig it-pædagogisk konsulent i en lang række institutioner.

Ud fra en praksisnær tilgang har han arbejdet med at implementere teknologi i dagtilbud med fokus på, at brugen skal fremme de kreative og skabende processer hos børn og medarbejdere.

Han er nu specialkonsulent på Københavns Professionshøjskole.

Fra ide til digitalt læringsmiljø

14.15 - 15.00 | Lokale nr. på vej

I dette oplæg får du viden om, hvordan et dagtilbud konkret arbejder med deres makerspace-projekt, hvor målet er at forankre digital teknologi i institutionen på en måde, hvor børnene bliver medskabere af deres eget digitale læringsmiljø.

Dagtilbud
Dagtilbud

Mette Jakobsen, dagtilbudsleder i den integrerede daginstitutionen Syvhøjvænge, Vallensbæk Kommune. 

 

 

 

 

Sofie Græsborg Gregersen, koordinerende pædagog og fagligt fyrtårn i den integrerede daginstitutionen Syvhøjvænge, Vallensbæk Kommune.

Søg på Danmarks Læringsfestival