Dagtilbud
SPOR FOR DAGTILBUD

Program for dagtilbud onsdag d. 4. marts

”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børne perspektiv.”

Leg og dannelse er med den styrkede pædagogiske læreplan blevet helt centrale elementer i det pædagogiske arbejde – men hvordan hænger de sammen, og hvordan kan vi arbejdemålrettet og bevidst med dem?

På Danmarks Læringsfestivals dagtilbudsspor inviterer vi praktikere og konsulenter til at hente inspiration fra både forskning og praksis om arbejdet med leg og dannelse i dagtilbud -og vi afslutter med bud på, hvordan digitale teknologier kan indgå i det pædagogiske arbejdemed leg og dannelse.

Dannelse i præstationssamfundet

9.00 - 9.45 | Lokale A

Høje karakterer, præstation, karrierevalg - børn og unge oplever i dag et stort pres for at lykkes både socialt og fagligt.

I dette oplæg introducerer Svend Brinkmann, som modvægt til præstationssamfundets fokus på selvudvikling og at ”alle skal blive den bedste udgave af sig selv”, et alternativt dannelsesideal, der bygger på noget alment: At blive menneske i fællesskab med andre.

Dagtilbud

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet.

Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. I 2015 modtog han DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris, og i 2017 udnævnte Politiken ham til årets meningsdanner i Danmark.

Aktuelt forsker han bl.a. i den stigende udbredelse af psykiatriske diagnoser og i sorg som psykologisk og kulturelt fænomen.

Leg, kreativitet og dannelse i dagtilbud

10.00 - 10.45 | Lokale B

Leg og dannelse er centralt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan. Men hvad er dannelse hos børn i dagtilbud, og hvorfor er legen vigtig?

Oplægget giver indsigt i betydningen af, at børn dannes gennem leg og af at pædagogerne fremmer leg, kreativitet og dannelse.

Mød Lars Geer Hammershøj på Børne- og Undervisninsministeriets stand til en uddybende snak efter oplægget.

Dagtilbud

Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og forskningskoordinator af projekt Legekunst.

Debat med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

11.00 - 11.45 | Lokale A

Deltag i paneldebatten, når Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, diskuterer ansvar på nettet.

Dagtilbud

Pernille Rosenkrantz-Theil, Børne- og Undervisningsminister.

Dagtilbud

Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet for Børn og Unge.

Dagtilbud

Lis Zacho, Lærer, Cand.Pæd. It-didaktisk design.

Dagtilbud

Rasmus Kolbe/Lakserytteren, YouTuber og Kreativ direktør.

Dagtilbud

Thea Enevoldsen, Formand for Danske Skoleelever.

Frokost og besøg i udstillingen

Frokostområdet ligger i Hal C - på den anden side af udstillingens stande.

Legen er en værdi i sig selv – men værdifuld i forhold til hvad, og for hvem?

12.15 - 13.00 | Lokale B

Kan man sende lorten videre – eller er legens egenværdi større end værdien af en fyldt ble?

I oplægget får du inspiration til, hvordan og hvor meget du hensigtsmæssig kan deltage i legen. Bliv klogere på hvordan legen bliver grundlæggende.

Dagtilbud

Lasse Stenmann Jørgensen, lektor i dagtilbudspædagogik ved pædagoguddannelsen UCSYD i Kolding

Leg og læring med digitale teknologier i dagtilbud – kreative og skabende processer

13.15 - 14.00 | Lokale B

Oplægget giver indsigt i, hvad der er på spil, når der leges og læres via digitale teknologier og hvilken betydning det har for pædagogrollen.

Oplægget bygger på praksiserfaringer og giver inspiration til spændende aktiviteter med teknologi.

Dagtilbud

Jari Due Jessen, Ph.d., Specialkonsulent Københavns Professionshøjskole. Jari Due Jessen har en ph.d. i leg og teknologi og har i en årrække arbejdet som selvstændig it-pædagogisk konsulent i en lang række institutioner.

Ud fra en praksisnær tilgang har han arbejdet med at implementere teknologi i dagtilbud med fokus på, at brugen skal fremme de kreative og skabende processer hos børn og medarbejdere.

Han er nu specialkonsulent på Københavns Professionshøjskole.

Fra ide til digitalt læringsmiljø

14.15 - 15.00 | Lokale B

I dette oplæg får du viden om, hvordan et dagtilbud konkret arbejder med deres makerspace-projekt, hvor målet er at forankre digital teknologi i institutionen på en måde, hvor børnene bliver medskabere af deres eget digitale læringsmiljø.

Dagtilbud

Mette Jakobsen, dagtilbudsleder i den integrerede daginstitutionen Syvhøjvænge, Vallensbæk Kommune. 

Dagtilbud

Sofie Græsborg Gregersen, koordinerende pædagog og fagligt fyrtårn i den integrerede daginstitutionen Syvhøjvænge, Vallensbæk Kommune.

Hvordan måler man det umålelige?

15.15 - 16.00 | Lokale A

I denne præsentation får du praktiske eksempler på, hvordan engagerende og innovativ teknologi i samspil med progressiv pædagogik kan anvendes til at skabe 'fremtidens undervisning'.

'Fremtidens undervisning' har fokus på formativ feedback og eleven som producent, vejledt af læreren, der kombinerer sin faglighed med engagerende spørgsmål og motiverende brug af teknologi.

I oplægget drøfter Yngve Lindvig to spørgsmål, som han mener er essentielle for 'fremtidens undervisning': Hvordan måler vi det, vi finder værdifuldt, i stedet for det, der er let at måle? Og hvordan laver vi skiftet fra summativ til formativ evaluering? Obs. oplægget foregår på engelsk

Dagtilbud

Yngve Lindvig er grundlægger og CEO af LearnLab, som er en norsk platform, der leverer gratis og innovative digitale ressourcer til skoler.

LearnLab er bla. støttet af det norske ministerium for uddannelse og forskning. LearnLab arbejder på at ændre uddannelsessystemer over hele verden ved at fremme inklusion, trivsel, demokrati og menneskerettigheder for alle elever.

Yngve har besøgt over 800 skoler i mere end 20 lande og har over 20 års erfaring med at ændre uddannelse mod fremtidens læring.

Priser for konferencebilletter

- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Dagtilbud

Del programmet for dagtilbud med din kollega:

Dagtilbud

Måske er det tværgående spor også noget for dig?:

Hent samlet konferenceprogram:
Hent samlet konferenceprogram:
Søg på Danmarks Læringsfestival