Beskrivelser af projekter - på sporet af den gode udvikling

Læs om de pædagogiske projekter, som skoler og institutioner præsenterer i udstillingsområdet "På sporet af den gode udvikling". 

Siden opdateres løbende.

AFUK-projektet - nr. 717

Vi er ved at afslutte vores projekt At ruste sig, som er støttet af Velux Fonden. Vi har videreudviklet og afprøvet vores 3 fag: Kvajepligt, Krop og Humør og Pli og Ynde og er igang med at omdanne vores erfaringer og tanker til en håndbog for praktikere. Desuden har vi udarbejdet en fysisk legebane og udviklet et Fri og Fjollet Spil og et Kvajepligtsdogme. Kom forbi standen og hør mere!

Atlantbib.org - nr. 700

Atlantbib er et fællesnordisk skoleprojekt, som er støttet af NordPlus. Elever og lærere skriver fagbøger om lokale forhold, og de oversættes til de andre nordiske sprog samt indtales på alle sprogene af elever. Projektet er åbent for, at alle skoler kan være med og skrive en bog til sitet. Siden er gratis og nonprofit. Skoler fra Danmark, Sverige, Norge, Island, Færøerne, Finland, Grønland og to samiske skoler er med.

Dansk Skoleskak - nr. 714

SKAK+MAT er et projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Skoleskak. Det omfatter en matematikindsats for indskolingen, som i år 2 også bredes ud til 4. klasse. Et grundelement er minigames og undersøgende undervisning.

Fokus på progression i naturfag - nr. 712

Eksempler på gode læringsforløb. Utterslev Skole.

Frydenhøjskolen Hvidovre - nr. 716

Frydenhøjskolen har arbejdet med Vamos med det mål at styrke elevernes koncentration. Vamos er en boks, der indeholder 100 hjernepauser fordelt på fire kategorier – Motorik, Styrke, Puls og Kvik Op. Alle kategorierne rummer et element af bevægelse, men har hver deres særlige fokus. Boksen kan anvendes til alle grupper af børn, unge og voksne, som har brug for en hjernepause i deres arbejde. Med 100 forskellige aktiviteter samlet i boksen har I altid inspirationen lige ved hånden, og det bliver aldrig ensformigt. 

Gungehusskolen og Bobles - nr. 707

Læringsmiljø med fokus på sprog, sanseintegration og motorik. Et samarbejde mellem Bobles og 0. årgang og 1. årgang på Gungehusskolen i Hvidovre. Vores pædagogiske grundidé består i at tænke læringsmiljøer på nye måder, der styrker indskolingselevernes sprog- og motoriske udvikling. Vi er nysgerrige på, hvordan enkelte fysiske elementer kan være med til at skabe en ny klassedynamik, hvor både lærere og elever oplever større koncentration, motivation og mindre uro.

Herstedøster Skole - nr. 705

Herstedøster Skole stiller op sammen med Leg og læring med app'en Lolapp. App'en bliver brugt på alle skoler i Albertslund Kommune. App'en gør det nemmere at få leg og bevægelse ind i de fag-faglige fag, samtidigt med at trinmålene bliver opfyldt. App'en er lavet af to pædagoger i samarbejde med lærere. App'en er et stort idékatalog spækket med lege og aktiviteter.

Hillerød Musikskole - nr. 713

"Ordstrømmen" - et bogstavlydsforløb, som er henvendt til 0. klasse. Eleverne får gennem leg, rytme, sang, bevægelse og håndfonemer en nemmere og mere legende tilgang til bogstavernes lyde og dermed læsning. Ordstrømmen udvikles til en portalløsning. 

Holbergskolen – projekt KÆMP - DM i skoleudvikling - nr. 702

KÆMP er et innovativt inklusionsprogram, der forener udvikling i 3-Dimensioner: Elevens, Familiens og Lærer-teamets.

Troels Lundgård Hansen, Co-Founder @ KÆMP: "Vi opererer i det uanede potentiales univers - mulighedernes verden. Vi navigerer i troen på, at alle børn - familier og lærere - kan nå deres fulde potentiale! Hvis blot vi kæmper, sammen."

Den fælles kamp for barnets trivsel står og falder med sammenholdet. Et sammenhold, der dikterer den fælles løsning med viljen og kampen som arena, for udvikling. Vi står fast på barnets ret til en trivselsfyldt hverdag i klassen, i frikvarteret - og i hjemmet. KÆMP favner barnets 3 hoved-arenaer for psyko-social udvikling. Vi finder, skaber, udvikler og forankrer familiens, teamets og barnets ressourcer, mod en bedre og mere trivselsfyldt hverdag.<u5:p></u5:p>

Den innovative åbne skole - Zooforløb - nr. 711

Hvidovre Kommune/Dansborgskolen og Zoo i København har gennem 2 år udviklet et forløb til mellemtrinnet, hvor eleverne kommer igennem et innovativt progressionsforløb i faget natur og teknologi. Eleverne kommer til et forløb i Zoo, hvor de får adgang til steder, hvor eleverne normalt ikke kommer, og får relation til underviserne i Zoo. Til forløbet er der udviklet en innovationsmodel til mellemtrinnet. Eleverne udvikler produkt og fremviser deres produkt og resultat af proces til andre elever.

Norden i Skolen og Høgskulen på Vestlandet - nr. 701

Prosjektet DIDLE (Development of Innovative Digital Learning solutions for transnational language and cultural Education) har som formål å utvikle undervisnings-praksiser for hvordan digitale undervisningsforløb og -teknologier kan styrke sprogforståelse og kulturforståelse, som inkluderer internasjonalt samarbeid. - styrke sprogundervisning med særlig fokus på det talte sprog/lytteforståelse og kulturforståelse. - kulturforståelse med utgangspunkt i barne- og ungdomslitteratur.

Ordblindepatruljen.dk - Smidstrup-Skærup Skole - nr. 708

Hør om, hvordan et organiseret elevnetværk – Ordblindepatruljen.dk – kan bidrage til at styrke de ordblinde elevers selvværd og kompetencer. Ordblindepatruljen.dk er vinder af Årets Læseinitiativpris og har også fået en 5. plads i DM i skoleudvikling.

Projektet Dans en bog - nr. 710

Vi har konceptudviklet en æstetisk pædagogisk metode, der kombinerer dans, drama og bevægelse med litteratur. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem det professionelle danseteater Aaben Dans, Roskilde Kommune, Fuglebakkens Børnehave og BUPL. Metoden er netop udkommet som en inspirationsbog, der henvender sig til pædagoger, studerende og indskolingslærere, der savner redskaber og inspiration til at kunne igangsætte disse aktiviteter. Charlotte Gjørtsvang og Anja Ohlsen.

Sct. Nicolai Skole Køge - nr. 706

På Sct. Nicolai Skole er demokrati ikke blot et emne, men også en arbejdsform, hvor demokratiet udleves i praksis. I Demokratid arbejder eleverne med fællesskab, demokrati og medborgerskab gennem at få indflydelse, medbestemmelse, lære om rettigheder, pligter og ansvar. I Demokratid vælger eleverne ordstyrer, mødeleder, referent m.m. I praksis betyder det, at elever i alle klasser er med til at drøfte konkrete udfordringer, komme med forslag til løbende aktiviteter og være med til at planlægge, gennemføre og evaluere skolens otte særlige dage i løbet af skoleåret. Elevrådet har lavet to små film om Demokratid. Begge film kan ses her (bemærk at filmene har samme start, men forskellig fortsættelse).

Skole og Forældre - nr. 704

Skælskør Skole - nr. 715

v/ Katrine Diduch.

Projektet tager afsæt i ønsket om at give eleverne i indskolingen mere praktisk erfaring. Det gøres bl.a. ved at køre flerfaglige forløb med en kobling mellem natur og teknologi sammen og håndværk og design HD i 1., 2. og 3. klasse. Grunden er, at vi oplever, at eleverne kan mindre, når faget HD står på skemaet end tidligere. Vi har pillet elevernes kreativitet og praktiske kundskaber ud af dem, inden de når 4. klasse. Sat på spidsen, selvfølgelig.

Projektet præsenteres kun tirsdag den 6. marts.

Sophienborgskolen - nr. 703

Vi deltog i DM i skoleudvikling i 2016 og fik en 2. plads med vores projekt "Forældrefernisering". Vi er nu blevet inviteret til Læringsfestival af Skole og Forældre for at fortælle om vores projekt, som går ud på at inddrage forældrene i skolehverdagen på en ny og kontinuerlig måde. Samtidig fungerer ferniseringerne som en måde for eleverne at evaluere deres arbejde og læring på. 

Sønderskovskolen Sønderborg - nr. 709

Energipatruljen: Eleverne viser, hvordan vi motiverer elever på skolen til at være mere beviste om vores forbrug af energi.

Søg på Danmarks Læringsfestival