Mød Undervisningsministeriet på stand 2

Mød Undervisningsministeriet på stand 2
Mød Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har igen i år en stand i udstillingen.  

Her kan du bl.a. møde undervisningsminister Merete Riisager, læge Imran Rashid – forfatter til bogen Sluk – overvære en livepodcast om it-understøttet inklusion med journalist Anders Høgh Nissen - i mange år fast vært på Harddisken på P1 -  få indblik i digital dannelse, teknologiforståelse, fjernundervisning med virtual reality og tale med en lang række medarbejdere fra ministeriet om igangværende initiativer og få materiale med dig hjem.

Vi glæder os til at møde dig på stand nr. 2 - den ligger lige ved indgangen til udstillingen.

Program for Undervisningsministeriets stand

Tirsdag d. 6. marts

Kl. 10.00-11.00: Live podcast med journalist Anders Høeg Nissen om it understøttet inklusion – mød arbejdsgruppen og få konkret inspiration!

Kl. 11.20-11.35: Demokrati og antiradikalisering ved læringskonsulent Dorthe Anthony.
Hvordan kan fagprofessionelle styrke børn og unges medborgerskabskompetencer og dermed forebygge radikalisering og negativ social kontrol? Hvordan gør vi det i en tid, der er udfordret af gruppefjendtlighed og fordomme til hinanden, der splitter og ekskluderer? Oplægget vil give dig indblik i hvilke initiativer STUK iværksætter de næste to år til at forebygge radikalisering og negativ social kontrol, for alle børn og unge.

Kl. 11.45-12.00: Undervisningsminister Merete Riisager går i dialog med læge og forfatter Imran Rashid om digital dannelse.

Kl. 12.30-12.45: eTwinning: 550.000 eur. lærere og pædagoger klar til it-projekter med danske kolleger ved portugisiske Rute Baptista.

Kl. 13.15-13.30: Det pædagogiske læringscenter – udfordringer og potentialer ved læringskonsulent Thomas Jensen.
Oplægget skitserer nogle opmærksomhedspunkter i relation til udvikling af det pædagogiske læringscenter som en central del af skolens kapacitetsopbygning

Kl. 14.00-14.15: Viden om: Pædagogisk skoleledelse ved læringskonsulenterne Susanne Holst og Henrik Hiis.
Med afsæt i forskningsbaseret vidensnotat om, hvordan ledere bedriver god pædagogisk ledelse, vil vi fortælle om det materiale, der er tilgængeligt på EMU.dk. I vidensnotatet understreges det, at pædagogisk ledelse handler om at fokusere på elevernes læring, og at dette stykke arbejde ikke er en særskilt opgave, der kan løses af én enkelt person. 

Kl. 14.30-15.00: Med læreren på job i virtual reality – fjernundervisning i folkeskolen ved CUDIM, Aarhus Universitet og Aalborg kommune.

Kl. 15.15-15.30: Digitale læsemetoder og læsestrategier ved Nationalt Videncenter for Læsning. 

                                                                                       ------------------

Mulighed for dialog om eftermiddagen med medlemmer fra undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.

Hele dagen er der mulighed for at se og få sparring på de nye datavisninger i Undervisningsministeriets datavarehus.

 

 

Onsdag d. 7. marts

Kl. 10.15-10.35: Stil spørgsmål til og kom i dialog med Alan November om det moderne læringsparadigme.

Kl. 11.45-12.00: Brug af it-hjælpemidler ved folkeskolens prøver ved Kontor for Prøver, Eksamen og Test.

Kl. 12.30-13.00: Gå i dialog med praktikere om sammenhængen mellem teknologiforståelse i grundskolen og informatik i de gymnasiale uddannelser.

Kl. 13.15-13.30: Bliv klogere på Undervisningsministeriets indsats vedrørende digital dannelse samt samarbejdet med Red Barnet og DR.

Kl. 14.15-14.30: Kom i dialog med Gareth James fra Micro:bit Foundation om deres indsats – og mulighederne for at gøre det samme i Danmark.

Kl. 14.45-15.00: Sammen om elevløft af de svageste elever i udskolingen ved læringskonsulenterne Henrik Hiis og Pauline Ansel-Henry.
I skoleåret 2017/18 er der for alvor sat fokus på udskolingen. 90 skoler indgår i program for elevløft. Målet er at flere elever opnår 4 i dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve og dermed får bedre muligheder for at klare sig på en ungdomsuddannelse. Programmet byder på nye forskningsbaserede materialer om dansk, matematik, ledelse, motivation og forældresamarbejde. Vi runder kort projektets muligheder og barrierer i udvikling af udskolingen og viser materialerne.

Kl. 15.15-15.30: Demokrati under udvikling ved læringskonsulent Dorthe Anthony.
En kampagne målrettet grundskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler, almene voksenuddannelser og andre aktører med interesse for at arbejde aktivt og handlingsorienteret med demokrati. Kampagnen løber hele 2018 med en særlig temauge i uge 12.  Oplæg giver dig indsigt en række inspirationsmaterialer og hvordan du kan sammensætte forløb, der passer netop til dine fag og lokale forhold.

                                                                                       --------------

Bliv klogere på SPS. Kontor for SPS er på standen til kl. 14 for dialog om den specialpædagogiske støtteordning.

Har du brug for viden om UNI•Login, så besøg standen onsdag eftermiddag.

Hele dagen er der mulighed for at se og få sparring på de nye datavisninger i Undervisningsministeriets datavarehus.

Søg på Danmarks Læringsfestival