Gratis oplæg - onsdag d. 7. marts 2018

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se oplægsprogrammet for tirsdag d. 6. marts 2018. Vi tager forbehold for fejl.

Onsdag d. 7. marts

Lokale 5

Lokale 6

Lokale 7

Lokale 16

Lokale 17

09.15-10.00

Arbejdshukommelses-/lærings- og koncentrationsbesvær

Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25. år, holder foredrag om de fysiologiske/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse, samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration samt hukommelse af det lærte.

Klinik Syn og Indlæring

Få aktive elever i matematik

v/ Alice Darville & Janus Madsen

Hør, hvordan du skaber en aktiv og varieret undervisning i indskolingen med matematiksystemet Format. Systemet adskiller sig ved sit fokus på løbende evaluering og værkstedsundervisning, der er tilrettelagt ud fra elevernes foretrukne måde at lære på.

Alinea

Fra ildsjæle mod forankret undervisningstilgang

Lærer Morten Relster og skoleleder Lars Eriksen fortæller om processen med at implementere Innovation og Entreprenørskab på Sct. Hans Skole. Oplægget vil indeholde eksempler både fra undervisning og fra ledelsesperspektiv.

Fonden for Entreprenørskab

Digital kommunikation i danskfaget

Kom og hør, hvordan du med fordel kan inkludere mobiltelefoner i danskundervisningen allerede i indskolingen, hvor eleverne lærer at være både analyserende modtagere og ansvarlige afsendere af digital kommunikation.

Clio Online

Under motorhjelmen på teknologiforståelse i Future Classroom Lab

Future Classroom Lab løfter sløret for, hvordan de arbejder med begrebet teknologiforståelse fra metablik til konkret praksis. Hvilke komponenter kan teknologiforståelse bestå af? Og hvor kan de blinde vinkler være?

Future Classroom Lab

10.15-11.00 

Sproget får det glatte lagen

v/ Michael Kjær Ejstrup.

Amalie fra Paradise Hotel gør det. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem - vi ændrer konstant en lille smule på faste vendinger. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til vor tid.

Gyldendal

Skal dine elever også stige to karakterer?

FrontReads træningsprogram giver en forøget læsehastighed, større tekstforståelse og en bevidstgørelse af læseprocessen, som hjælper i den daglige læsning både analogt og digitalt - uanset hvilket sprog man læser på.

FrontRead Aps

Dansk for alle - nyhed til indskolingen

v/ Jette Vibeche Madsen og Hanne Vikær Hermansen.

Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmedsprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab. 

Meloni

Hvordan sansestimulation kan dæmpe urolige børn og skærpe deres koncentration, og på den måde lette både indlæring og inklusion

v/ ergoterapeut Jette Reinewald og fysioterapeut Bente Mygind

Protac A/S

Digital skrivedidaktik

v/ Jens Jørgen Hansen.

Hvad er digital skrivning og digital skrivedidaktik? Kom og hør Jens Jørgen Hansen fortælle om, hvordan digitalisering ændrer skrivning i skolen, og hvordan lærere kan undervise eleverne i digital skrivning.

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

11.15-12.00

Læringsrummet

- i teori og praksis.

Designteamet Friis&Clemme vil gennem ord og billeder give konkrete råd og inspiration til hvordan man kan skabe gode og inspirerende fysiske læringsrum, i daginstitution og i skole.

Uniqa By Friis&Clemme

Et komplet digitalt økosystem: Læringsplatform+365+Google og mere!

Lærere bruger en bred vifte af applikationer for at understøtte læringsprocesserne. Vi viser, hvordan man kan benytte en række værktøjer til at skabe pædagogiske læringsprocesser i læringsplatformen Canvas. 

Canvas LMS

Hvad skal man med etik på de sociale medier?

Bliv klogere på, hvordan du inddrager de sociale medier i din undervisning. Med udgangspunkt i lærebogen "Sociale medier" (2017) diskuterer Gitte Rose nødvendigheden af at medtænke etik og mennesket, når sociale medier inddrages i undervisningen. 

AVU medier

Læring og trivsel. Online og offline

Bliv inspireret til at fremme elevernes trivsel gennem læringsforløb om sociale medier, ensomhed og sprog i en bred vifte af skolens fag og emner. Oplægget taget afsæt i erfaringer fra projekt "Destination Trivsel".

Sex & Samfund

E-bøger - lån og læs med det samme

På mitCFU finder du e-bøger til alle klassetrin. E-bøgerne er nemme at låne og kan læses på computer, tablet og mobil. Hør, hvordan du låner e-bøgerne, og få konkrete bud på, hvordan de kan bruges i danskundervisningen. 

CFU Danmark

12.15-13.00

Verdensarven på spil?

Kulturministeren lancerer læringsspil om verdensarv.

Heritage Heroes - Verdensarven på Spil engagerer og oplyser børn og unge om verdens kulturarv. Spillet inviterer til dialog og handling til forsvar for trusler mod både den natur- og menneskeskabte kulturarv. 

Ungdomsbyen

Litteraturundervisning skal være sjovt

v/ Kenneth Jakobsen Bøye

I indskolingen skal litteraturundervisning have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Få idéer til, hvordan du underviser æstetisk med litteratur - så du både opfylder mål og alt det, der ikke kan måles.

Alinea

MILIFE – personlig og social kompetencelæring for unge

v/ Vagn Strandgaard.

Denne aktive workshop giver dig en hurtig introduktion til HVORFOR - HVAD - OG HVORDAN - MILIFE? Vi fortæller om uddannelsen MILIFE med konkrete eksempler på anvendelse, og hvilke resultater du opnår ved at arbejde med MILIFE. Du ser arbejdshæfte og får prøveeksemplar og poster med læringsstile.  

MILIFE

Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo

Hør Thomas Mose fra Ordblindetræning og MV-Nordic fortælle om baggrunden for og udviklingen af programmet MiVo, der bl.a. hjælper ordblinde elever til at få den bedste skrivehjælp i CD-ORD og IntoWords.

MV-Nordic

Til kamp mod kedsomhed!

v/ Ledertoug, Tidmand, Paarup og Holmgren

Mange elever keder sig i skolen, og det går ud over både trivsel og læring. Oplægget tager kampen op mod kedsomhed og viser veje til at øge engagement og læring i din undervisning.

Dafolo

13.15-14.00

Har det analoge stadig en plads i en digital skoleverden?

I CFU Absalon arbejder vi med at styrke både lærere og elevers kompetencer i både den analoge og digitale verden. Kom og bliv inspireret til, hvor du kan arbejde med dette.

Professionshøjskolen Absalon

Læs sammen - nyt system til den første læseundervisning

v/ Conni Camille Isgaard.

Hør, hvordan du med Læs Sammen inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbillede-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse.

Dansk Psykologisk Forlag

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning - og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

Naturfagene og de fællesfaglige fokusområder

v/ læremiddelkonsulent Pia Bech Knudsen

Få inspiration til at arbejde med Xplore-portalerne i geografi, biologi og fysik/kemi samt at integrere de fællesfaglige fokusområder.

GO Forlag

Smagens didaktik

v/ Karen Wistoft og Lars Qvortrup.

Hvad er smag, og hvordan underviser vi i, med og for smag? Forfatterne fortæller om Smagens didaktik og giver et spændende indblik i, hvordan børn udvikler deres smagskompetencer og smagsdømmekraft. 

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

14.15-15.00

Relationsskabelse, pædagogikkens ilt

v/ Anette og Søren Bøjgaard Schleicher.

Hør om forskellige tilgange til relationsskabelse og en ny model herfor. Der bliver sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Hør, hvor vigtigt det er for dit pædagogiske arbejde.

Gyldendal

Markante forældre

v/ Rikke Yde Tordrup.

Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme samarbejdet med de markante forældre i din hverdag. 

Dansk Psykologisk Forlag

Praktisk ledelse af teamsamarbejde

Case-baseret oplæg med konkrete forslag til, hvordan du styrker din ledelse af medarbejdernes teamsamarbejde i en praktisk og hektisk hverdag. Henvender sig især til ledere i skole- og undervisningssektoren.

Øverst Oppe

Få jord i hovedet

v/ Louise Køster.

Tør du få dine elever til at spise ukrudt? Vil du udfordre din undervisning og udvide dine elevers horisont om natur, planter og dyr? Bliv inspireret af Haver til Mavers og Alineas forløb til natur/teknologi i skolehaver.

Alinea

Sæt dansk i bevægelse - med 100 læringsmål

Ønsker du inspiration til læring i bevægelse? Forfatterne til bogen inspirerer gennem film og oplæg til god ude-undervisning i 0.-2. klasse, hvor målrettet læring i bevægelse bliver en leg, er motiverende og huskes.

Dafolo

15.15-16.00

Kunne du også ønske dig bedre kvalitet i vikartimerne?

Hos Substy sikrer vores vikarer fokus og høj faglighed i timerne. Hør stifter, Nicklas Kany, fortælle om ambitionerne for Danmarks første vikarskole og en simpel, sikker og hurtigere vikardækning – hver morgen.

Substy

En ny generation af digitale portaler

v/ Eva Stokholm

Hør om Alineas 28 nye digitale portaler, der i et enkelt, overskueligt design motiverer og fastholder elevernes fokus på en helt ny måde. Portalerne er udviklet sammen med lærere og elever og er fuldt integreret med læringsplatforme.

Alinea

Højtbegavede børn i skolen

Hvem er de, og hvordan spotter du dem? Clever Consulting zoomer ind på de talentfulde og højtbegavede elever, og hvordan I nemt kommer i gang med arbejdet. Få inspiration til din undervisning og hør om erfaringerne fra High Performance-projekterne. 

Clever Consulting

Få én samlet platform til kommunikation, samarbejde og læring

Fra næste skoleår vil alle SkoleIntra-brugere få adgang til nye pædagogiske funktioner, der vil gøre lærernes og elevernes hverdag enklere og sjovere. Se de nye funktioner og få en demo-fremvisning.

itslearning

Kildearbejde i historie – sådan!

Hvordan styrkes elevernes forudsætninger for at udarbejde problemstillinger, som de belyser med kilder? Med afsæt i HistorieLabs undersøgelse gives konkrete undervisningsrettede forslag. Foredraget præsenterer også HistorieLabs kildesamlinger, og hvordan de kan bruges i en aktiverende og historieskabende undervisning.

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Kunsten at turde fejle - som mennesker, medarbejder og leder v/Mikael Bertelsen

Mikael Bertelsen

16.15-17.00 Auditorium 15 - GRATIS for alle

Kanalchef Mikael Bertelsen fra Radio24Syv fortæller om kunsten at turde tage fejl.

Oplev Bertelsens bud på, hvordan man bevarer begejstringen og sikrer resultater gennem kreativitet, indsigt og lærerige fejltrin.

FUI logo

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Søg på Danmarks Læringsfestival