Gratis oplæg - onsdag d. 7. marts 2018

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se oplægsprogrammet for tirsdag d. 6. marts 2018. Vi tager forbehold for fejl.

Onsdag d. 7. marts

Lokale 5

Lokale 6

Lokale 7

Lokale 16

Lokale 17

09.15-10.00

Klinik Syn og Indlæring

Få aktive elever i matematik

Hør, hvordan du skaber en aktiv og varieret undervisning i indskolingen med matematiksystemet Format. Systemet adskiller sig ved sit fokus på løbende evaluering og værkstedsundervisning, der er tilrettelagt ud fra elevernes foretrukne måde at lære på.

Alinea

Fra ildsjæle mod forankret undervisningstilgang

Lærer Morten Relster og skoleleder Lars Eriksen fortæller om processen med at implementere Innovation og Entreprenørskab på Sct. Hans Skole. Oplægget vil indeholde eksempler både fra undervisning og fra ledelsesperspektiv.

Fonden for Entreprenørskab

Digital kommunikation i danskfaget

Kom og hør, hvordan du med fordel kan inkludere mobiltelefoner i danskundervisningen allerede i indskolingen, hvor eleverne lærer at være både analyserende modtagere og ansvarlige afsendere af digital kommunikation.

Clio Online

Thomas Mose og MV-Nordic præsenterer MiVo

Hør Thomas Mose fra Ordblindetræning og MV-Nordic fortælle om baggrunden for og udviklingen af programmet MiVo, der bl.a. hjælper ordblinde elever til at få den bedste skrivehjælp i CD-ORD og IntoWords.

MV-Nordic

10.15-11.00 

Sproget får det glatte lagen

v/ Michael Kjær Ejstrup.

Amalie fra Paradise Hotel gør det. Journalister og politikere gør det en del, og selv den ikke helt unge generation gør det indimellem - vi ændrer konstant en lille smule på faste vendinger. Hør om vores kultur i forandring, og hvordan vi sikrer, at ordsprog og talemåder passer til vor tid.

Gyldendal

FrontRead Aps

Dansk for alle - nyhed til indskolingen

v/ Jette Vibeche Madsen og Hanne Vikær Hermansen.

Dansk for alle henvender sig til elever i begynderundervisningen og til fremmedsprogede elever, som er på vej til at lære dansk. Materialet er differentieret, så alle elever kan være deltagere i klassens inkluderende fællesskab. 

Meloni

Protac A/S

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

11.15-12.00

Uniqa By Friis&Clemme

Canvas LMS

Hvad skal man med etik på de sociale medier?

Bliv klogere på, hvordan du inddrager de sociale medier i din undervisning. Med udgangspunkt i lærebogen "Sociale medier" (2017) diskuterer Gitte Rose nødvendigheden af at medtænke etik og mennesket, når sociale medier inddrages i undervisningen. 

AVU medier

Sex & Samfund

E-bøger - lån og læs med det samme

På mitCFU finder du e-bøger til alle klassetrin. E-bøgerne er nemme at låne og kan læses på computer, tablet og mobil. Hør, hvordan du låner e-bøgerne, og få konkrete bud på, hvordan de kan bruges i danskundervisningen. 

CFU Danmark

12.15-13.00

Ungdomsbyen

Litteraturundervisning skal være sjovt

I indskolingen skal litteraturundervisning have fokus på oplevelse og indlevelse, sanser og eksperimenter. Få idéer til, hvordan du underviser æstetisk med litteratur - så du både opfylder mål og alt det, der ikke kan måles.

Alinea

MILIFE

MV-Nordic

Til kamp mod kedsomhed!

v/ Ledertoug, Tidmand, Paarup og Holmgren

Mange elever keder sig i skolen, og det går ud over både trivsel og læring. Oplægget tager kampen op mod kedsomhed og viser veje til at øge engagement og læring i din undervisning.

Dafolo

13.15-14.00

Professionshøjskolen Absalon

Læs sammen - nyt system til den første læseundervisning

v/ Conni Camille Isgaard.

Hør, hvordan du med Læs Sammen inkluderer alle med differentierede, lydrette tekster og et lydbillede-alfabet. Der er fokus på læsestrategier, skrivning, sproglig bevidsthed samt musik og bevægelse.

Dansk Psykologisk Forlag

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning - og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

GO Forlag

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

14.15-15.00

Relationsskabelse, pædagogikkens ilt

v/ Anette og Søren Bøjgaard Schleicher.

Hør om forskellige tilgange til relationsskabelse og en ny model herfor. Der bliver sat fokus på lærere og pædagogers evne til og muligheder for at skabe relationer i deres professionelle hverdage i folkeskolen. Hør, hvor vigtigt det er for dit pædagogiske arbejde.

Gyldendal

Markante forældre

v/ Rikke Yde Tordrup.

Oplever du også forældre med store krav og stærke følelser, der modarbejder og kritiserer din faglighed? Her får du indsigt, gode råd og værktøjer til at fremme samarbejdet med de markante forældre i din hverdag. 

Dansk Psykologisk Forlag

Øverst Oppe

Fransk på nye (digitale) måder

Kom og hør, hvordan eleverne bliver introduceret til det franske sprog og moderne frankofon kultur. Franskportalen er et motiverende digitalt læremiddel, hvor eleverne arbejder med interessante historier og samfundsrelevante emner.

Alinea

Sæt dansk i bevægelse - med 100 læringsmål

Ønsker du inspiration til læring i bevægelse? Forfatterne til bogen inspirerer gennem film og oplæg til god ude-undervisning i 0.-2. klasse, hvor målrettet læring i bevægelse bliver en leg, er motiverende og huskes.

Dafolo

15.15-16.00

Substy

En ny generation af digitale portaler

Hør om Alineas 28 nye digitale portaler, der i et enkelt, overskueligt design motiverer og fastholder elevernes fokus på en helt ny måde. Portalerne er udviklet sammen med lærere og elever og er fuldt integreret med læringsplatforme.

Alinea

Højtbegavede børn i skolen

Hvem er de, og hvordan spotter du dem? Clever Consulting zoomer ind på de talentfulde og højtbegavede elever, og hvordan I nemt kommer i gang med arbejdet. Få inspiration til din undervisning og hør om erfaringerne fra High Performance-projekterne. 

Clever Consulting

itslearning

HistorieLab - Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Kunsten at turde fejle - som mennesker, medarbejder og leder v/Mikael Bertelsen

Mikael Bertelsen

16.15-17.00 Auditorium 15 - GRATIS for alle

Kanalchef Mikael Bertelsen fra Radio24Syv fortæller om kunsten at turde tage fejl.

Oplev Bertelsens bud på, hvordan man bevarer begejstringen og sikrer resultater gennem kreativitet, indsigt og lærerige fejltrin.

FUI logo

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Søg på Danmarks Læringsfestival