Gratis oplæg - tirsdag d. 6. marts 2018

Udstillere præsenterer gratis oplæg med inspiration til undervisningen, nye læremidler m.m.

Oplæggene varer 45 minutter. Der er ingen tilmelding, så deltagelse er efter først-til-mølle-princippet.

Se oplægsprogrammet for onsdag d. 7. marts 2018. Vi tager forbehold for fejl.

Tirsdag d. 6. marts

Lokale 5

Lokale 6

Lokale 7

Lokale 16

Lokale 17

09.15-10.00

Future Classroom Lab

Arbejdshukommelses-/lærings- og koncentrationsbesvær

v/ Dorthe Borgkvist, underviser, neuro-optometrist, forsker.

Hvad er det for fysiologiske/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse? Hvordan kan 30 min. daglige øvelser og lege højne indlæring, koncentration samt hukommelse?

Klinik Syn og Indlæring

Canvas LMS

Sådan underviser du digitalt i indskolingen

Når det kommer til digitale læremidler til de yngste, kræver det noget særligt af både underviseren og materialet. Få konkrete bud på, hvordan du nemt kan planlægge, differentiere og udføre din undervisning med vores portaler. 

Clio Online

Leg sproget ind med Yes we can

I Yes we can får eleverne fra første time alle muligheder for at udforske og lære det engelske sprog. I det digitale PosterRoom leger de med billeder, ord og lyd og opdager sproget på en helt ny måde. Kom og se eksempler og hør om de nye tiltag.

Alinea

10.15-11.00 

Pædagogisk LæringsCenter mellem ledelse og undervisere

v/ ph.d. Bodil Nielsen.

Vejledere skal inspirere og støtte undervisere med forskellige behov i at udvikle egen praksis og fælles praksis i team, og vejledere skal samarbejde med skolens ledelse. Sigtet er skolens fælles udvikling på aktuelle indsatsområder. Hør, hvordan det kan hænge sammen.

Gyldendal

Moderne børne- og ungdomslitteratur i undervisningen

Lisa Gardum, master i børnelit., lærer og konsulent præsenterer et udvalg af forlagets bøger og kommer med konkrete forslag til, hvordan de kan anvendes i litteraturundervisningen på mellemtrin og i udskoling.

Høst & Søn/Rosinante & Co.

eSport på skoleskemaet

Forfatteren til den nye lærerhåndbog om eSport i folkeskolen, Laust N.K. Maarbjerg, fortæller, hvad eSport er, og sætter fokus på eSport som skolefag - hvilke gevinster og hvilke problematikker gemmer sig bag faget?

Meloni

Ben i alle retninger - om moderne børne- og ungdomslitteratur

Med afsæt i sin nye fagbog "Ben i alle retninger" introducerer Trine May tendenser og vigtige værker i tidens børne- og ungdomslitteratur. Der krydres med analytiske nedslag undervejs. 

Copydan Tekst & Node

Wizkids

11.15-12.00

Professionshøjskolen Absalon

Lydfortællinger

Bliv introduceret til arbejdet med genren lydfortællinger ved Trine May og få konkrete bud på, hvordan moderne fortællinger med afsæt i virkelige hændelser kan gøres til genstand for analytisk fordybelse i udskolingens danskundervisning.

Dansklærerforeningens Forlag

Vi vil gøre verdens børn bedre til matematik

Bliv præsenteret for EduLabs produkter og se læringspotentialet i adaptiv læring, hør hvordan FessorLøbet skaber et plus i klasserummet, og bliv præsenteret for hvordan vi sammen kan løfte matematikniveauet på din skole. 

EduLab

GO Forlag

100-vis af spillefilm på mitCFU

På mitCFU har du adgang til 100-vis af spillefilm, som du kan streame i klasselokalet. Kom og hør, hvordan du søger, finder og afspiller filmene, og få smagsprøver på, hvordan du kan bruge dem i undervisningen.

CFU Danmark

12.15-13.00

Vestforbrænding

Sproget - en vej til forståelse i matematik

Hvordan inddrager du sproget og elevernes hverdag i din matematikundervisning? Gennem historier og scenarier giver Kontext+ eleverne en sproglig og erfaringsmæssig erkendelse af de matematiske begreber ud fra den nyeste viden om læring. 

Alinea

Ned i litteraturen

Christian Bach, forlagschef hos Carlsen, præsenterer nyheder til danskfagets litteraturundervisning - og læremiddelforfatter og foredragsholder Trine May præsenterer idéer til, hvordan bøgerne kan bruges konkret i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

Protac A/S

Akademisk/Alfabeta/Carlsen

13.15-14.00

Red Barnet

FrontRead Aps

Læsning bliver konkret og sjov, når man kan Se Lyden

v/ Birgitte Sørensen, lærer

Se og hør om en nem pædagogisk lyderingsmetode til begynderundervisningen. Eleven ved præcis, hvilke lyde bogstaverne har. Se Lyden er et supplement til klassens eksisterende bogsystem.

Se Lyden

Dictus Aps

Lær dine elever kildekritik med SøgSmart

Børn og unge har ikke automatisk evnen til at finde troværdige kilder og forholde sig kritisk til tekster, bare fordi de er vokset op med Google ved hånden. Gør dine elever til kompetente informationssøgere med værktøjet SøgSmart.

CFU Danmark

14.15-15.00

Dialog, realistiske ambitioner for folkeskolen

v/ Per Fibæk Laursen

Folkeskolens undervisning er af så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive bedre! Hør, hvorfor dialog i undervisningen er den største forskningsargumenterede kvalitet i undervisningen, og hvorfor du ikke skal bruge energi på f.eks. digitale læringsplatforme. 

Gyldendal

AKTIV læsning og skrivning til mellemtrinnet og overbygningen

v/ Birgitte Blomgren og Lisbeth Haahr Pedersen.

Alle kan blive aktive læsere. Få inspiration til en aktiv skriftsprogsundervisning med fokus på læsning, skrivning, samtale og bevægelse som læringsstrategier i alle fag. 

Dansk Psykologisk Forlag

Øverst Oppe

Intensiv læring

Hør om erfaringerne med intensive læringsforløb, og hvordan man skaber fornyet motivation for læring hos elever, som ikke trives. Du introduceres til pædagogikken bag og får konkrete bud på, hvordan intensiv læring kan blive en integreret del af skolens hverdag.

Alinea

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

15.15-16.00

Skab læseglæde

Til dig, der er vild med at få børn og unge til at læse mere, læse bedre og læse med stor læseglæde. Kom og få inspiration og konkrete idéer til, hvordan du strukturerer læsebåndet. 

Alinea

Substy

Gør dine elever til bedre digitale læsere

Følg med udviklingen og gør dine elever til bedre digitale læsere ved at anvende digitale læsestrategier. Hør om KNASTER og få værktøjer samt tips og tricks til, hvordan I arbejder fagligt med digital læsning i undervisningen.

Clio Online

Montessori International Preschool

StyrkeAkademiet

Vi er ikke ansat til at trives v/ Anders Seneca

Anders Seneca

16.15-17.00 Auditorium 15 - GRATIS for alle

Et foredrag, der med bid og smil på læben udfordrer måden, vi tænker trivsel på arbejdspladsen. 

Motivation er ikke noget, vi får af lederen eller selv skal finde - motivation er derimod noget, vi kan skabe sammen - foredraget viser hvordan. 

Vi er ikke ansat til at trives. Trivsel er derimod en væsentlig forudsætning for at lykkes, men det kræver en fælles forståelse af, hvad vi skal lykkes med - sammen. Trivsel er ikke et mål, men derimod en ressource. Mon vi er enige om, hvad vi skal bruge den til?

Et foredrag, der skaber energi, eftertanke... og effekt på arbejdspladsen.

FUI logo

Sponsoreret af FUI - Fonden UndervisningsInformation

Søg på Danmarks Læringsfestival