Gratis konference om dataetik den 6. marts

Der kommer stadig større fokus på, hvordan data må og bør behandles, opbevares og bruges. Denne halvdagskonference har fokus på dataetik i forskellige sammenhænge. Det vil sige de udfordringer, der kan opstå uden for lovgivningen i forhold til behandling af børn og unges persondata. I kan både få den nyeste viden, konkrete værktøjer og input fra diskussioner.

Program

12.00-12.15 GDPR & dataetik I denne session får deltagerne en kort introduktion til persondataforordningen og begrebet dataetik. v. Catrine Søndergaard Byrne og Pernille Tranberg, DataEthics

12.15-12. 30 Viden om dataetik  Få viden fra undersøgelser om it-sikkerhed og dataetik v. Christian Vestergaard Sloth og Simon Ryberg Madsen, Epinion

 12.30-13.00 Etisk dilemma game Diskussion af løsninger på dataetiske problemstillinger. v. Pernille Tranberg, DataEthics

13.00-13.25 Digitalt selvforsvar og datatidsalderen Hvordan forandrer data vores samfund, og hvordan kan vi tage kontrol over egne data? v. Pernille Tranberg, DataEthics

13.25-13.55 Hands-on på værktøjer Forklaring af digitale selvforsvarsværktøjer efterfulgt af øvelser. v. Pernille Tranberg, DataEthics, og Mads Tegeler, gymnasieelev

13.55-14.15 Brug af data i læringsteknologier Hvordan sikrer vi, at læringsteknologier kan få udbytte af data uden at udnytte eleverne? v. Nikolaj Elf, SDU

14.15-14.45 Hvordan kan undervisningsinstitutioner arbejde med dataetik? Få konkrete værktøjer. v. Catrine Søndergaard Byrne, DataEthics

14.45-15.00 Spørgsmål, debat og afrunding v. Pernille Tranberg, DataEthics

Oplægsholdere

Gratis konference om dataetik d. 6. marts

Pernille Tranberg er journalist, foredragsholder og rådgiver omkring privacy og digitalt selvforsvar til individer og dataetik til virksomheder, organisationer og myndigheder. Hun er medstifter af tænkehandletanken DataEthics.eu og har skrevet en række bøger herunder FAKE IT (2012) om big data, hvordan man tager kontrol over egne data, det lille gule hæfte om digitalt selvforsvar (2017) og er medforfatter på 'DATAETIK - den nye konkurrencefordel' (2016).

Gratis konference om dataetik d. 6. marts

Catrine Søndergaard Byrne er advokat og partner i Labora Legal og specialiseret i persondataret, særligt i forhold til HR samt børn og unge. I 2013 blev hun som en af de første advokater Certificeret International Privacy Professional gennem organisationen, IAPP. Hun underviser DPOer (Data Protection Officers) og rådgiver i GDPR samt er med i projektgruppen i tænkehandletanken DataEthics.

Gratis konference om dataetik d. 6. marts

Nikolaj Elf, ph.d., lektor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet (SDU) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Forsker i fagdidaktik, danskfagets didaktik, skrivedidaktik, teknologibrug i skole og fag, multimodalitet og interkulturel pædagogik på folkeskole og gymnasieniveau.

Medleder af projekt Kvalitet i Dansk og Matematik, et folkeskoleprojekt med fokus på undersøgelsesorienteret undervisning, bl.a. med inddragelse af digital teknologi. Medleder af og forsker i nystartet følgeforskningsprojekt om gymnasiereformen 2017 ved Syddansk Universitet.

Deltagelse

Det er gratis at deltage i dataetikkonferencen, men du skal registrere dig. Hvis du ikke allerede har registreret dig som besøgende i udstilling eller konferencedeltager, kan du registrere dig ved at klikke herunder.

Søg på Danmarks Læringsfestival