Arrangører

Styrelsen for it og læring (STIL) og Centre for Undervisningsmidler Danmark (CFU) arrangerer i fællesskab Danmarks Læringsfestival, som afholdes for 5. gang den 6.-7. marts 2018 i Bella Center.

Festivalen består af en konference, hvor dannelse i en digital verden er den røde tråd. Her kan I blandt andet blive klogere på digital dannelse, teknologi og det 21. århundredes kompetencer. Og Danmarks største udstilling af digitale og analoge læremidler. Præsenteret af de over 200 forlag, producenter og organisationer. De er klar til dialog om nye løsninger og innovation.

Besøg også C.R.A.F.T., som er et område med elever, der arbejder med det 21. århundrede digitale kompetencer og området På sporet af den gode udvikling  er et spændende åbent landskab, hvor der er mulighed for at møde pædagogiske projekter fra

  • Skoler
  • Museumsverden

Vi samler hele uddannelsesverdenen, indenfor områderne:

  • Dagtilbud
  • Grundskole
  • Gymnasium
  • Erhvervs- og Voksenuddannelserne
  • Ledelse

Så kom til 2 dage, hvor I kan netværke og booste jeres viden, sammen med over 8.000 andre engagerede kollegaer.

For mere information om parterne bag Læringsfestivalen, kan du besøge: 

STIL / CFU Danmark

Søg på Danmarks Læringsfestival