Tekstnetværket samles den 2. marts 2017 i nye rammer

Fra 2017 forankres tekstnetværket i Undervisningsministeriet. Første møde i den nye kontekst vil foregå på Danmarks Læringsfestival den 2. marts 2017. Tekstnetværket vil have et særligt tilrettelagt program med tre sessioner og mulighed for at besøge den gratis udstilling.

Deltagere på konferencen er meget velkomne til at komme til tekstnetværkets arrangement.

Medlemmer af tekstnetværket har mulighed for at deltage i dette særarrangement til en reduceret pris. Se mere under billetter.

Program 2. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Velkomst og morgenmad

9.15-10.00

Learning outside the box: Growing an ecosystem for learning

v. William Rankin

10.15-11.00

Teknologibaseret læsning og skrivning

v. Helle Bundgaard Svendsen

11.15-12.00

Fra tekst til tale

v. Kristoffer Strube Græm, William Nyby Pedersen, Alexander Jensen og Anders Bredgaard

13.15-14.00

EyeJustRead – eyetracking

v. Janus Askø Madsen og Simon Egenfeldt-Nielsen

14.15-15.00

Tid til at besøge udstilling

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft

v. Anne Skare Nielsen

Teknologibaseret læsning og skrivning

Teknologibaseret læsning og skrivning

Hør Helle Bundgaard Svendsen fortælle om hendes ph.d. projekt om teknologibaseret læsning og skrivning. Ph.d. projektets omdrejningspunkt er at undersøge de læse- og skrivestrategier unge ordblinde anvender, når de læser og skriver med læse- og skriveteknologi, samt at indtænke dette i en didaktisk kontekst. I oplægget vil Helle Bundgaard Svendsen også fortælle om og vise eksempler på de unges teknologibaserede læse- og skrivestrategier og desuden forholde sig til, hvad vi med fordel kan sætte fokus på, når vi skal inkludere elever med dysleksi, der anvender læse- og skriveteknologi i den almene undervisning.

Helle Bundgaard Svendsen, Lektor i dansk på Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, Ph.d. stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup

Fra tekst til tale

De danske europamestre i iværksætteri har lavet app’en SubReader, som kan hjælpe ordblinde. Med denne app kan ordblinde få læst tekster op i fx biografen. Hør, hvorfor de mener, at det er vigtigt at udvikle hjælpemidler til ordblinde, og bliv inspireret af deres gå-påmod.

Kristoffer Strube Græm, William Nyby Pedersen, Alexander Jensen og Anders Bredgaard, 3.g på henholdsvis Learnmark Gymnasium HTX og Rybners Gymnasium

EyeJustRead – eyetracking

EyeJustRead – eyetracking
Janus Askø Madsen
EyeJustRead – eyetracking
Simon Egenfeldt-Nielsen

Hvordan håndteres læseforløb med udfordrede læsere?

Hvordan kan systemet EyeJustRead opsamle relevant data?

I denne session kan du høre, hvordan læsevejledning med udgangspunkt i øjets vandring over tekst opleves af elever, læsevejledere og forældre.

Desuden præsenteres de væsentligste erfaringer fra udviklingsarbejde og pilotforsøg.

Få også indsigt i fremtiden for EyeJustRead, når de to stiftere gæster Danmarks Læringsfestival.

Janus Askø Madsen og Simon Egenfeldt-Nielsen, stiftere, EyeJustRead

Ønsker du/I at deltage i særarrangementet for Tekstnetværket?

Gå til bestilling, udfyld først betalingsoplysninger og vælg så Tekstnetværket i billettype - vi ses!

Tekstnetværket 2. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival