Pædagoguddannelsen

På læringsfestivallens første dag er der et særligt program tilrettelagt for undervisere på pædagoguddannelsen. Programmet rummer diskussion, refleksion og oplæg, der på forskellig vis handler om fremtidens pædagogiske og digitale kompetencer, digital dannelse og en styrket pædagogisk læreplan. Programmet veksler mellem oplæg i konferencen og et `Teachmeet for undervisere på pædagoguddannelsen'. Der bliver også mulighed for at gå på opdagelse i udstillingen ud fra en guide.

Programmet er tilrettelagt sammen med repræsentanter fra professionshøjskolerne. 

 

Program for pædagoguddannelsen 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes af undervisningsminister Merete Riisager                                                                                                

10.15-11.00

Fælles Kickoff

v. Lotte Nyboe

11.15-12.00

Styrket pædagogisk læreplan

v. Andreas Rasch-Christensen og Christina Barfoed-Høj

12.45-14.00

TeachMeet

v. Michael Hanson og Thea Juhl Roloff Clausen

14.15-15.00

Den store opdagelsesrejse for de helt små 

v. Stine Liv Johansen, Klaus Thestrup, Kjetil Sandvik og Jacob Knudsen

15.00-16.00

Kaffe, kage og frugt og en rundtur i udstillingen med en udarbejdet guide i hånden

Fælles kickoff

Lotte Nyboe, vicedirektør på UCC byder velkommen og sætter rammen for dagens særarrangement.

Derefter er der en række korte indlæg om fremtidens pædagogiske og digitale kompetencer fra Camilla Ottsen, Centerchef i Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Thea Juhl Roloff Clausen, VIA University College og Peter Jensen, mediedidaktisk vejleder, Hjørring Kommune.

Styrket pædagogisk læreplan

Styrket pædagogisk læreplan
Christina Barfoed-Høj
Styrket pædagogisk læreplan
Andreas Rasch-Christensen

Ny styrket pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet formulerer et pædagogisk grundlag for danske dagtilbud på baggrund af en række erfaringer, hvor læreplanstemaerne bindes sammen. Hvordan ser grundlaget ud? Hvad med fx digital dannelse? Hvordan ser den videre proces ud?

Se kort video med Andreas Rasch-Christensen, som fortæller om sessionen. 

Se video

Andreas Rasch-Christensen, formand Mastergruppen, Forsknings- og udviklingschef VIA, og Christina Barfoed-Høj, kontorchef for dagtilbud, Børne- og Socialministeriet

 

 

TeachMeet

Pædagoguddannelsens undervisere præsenterer desuden aktuelle digitale tiltag på professionshøjskolerne.

  • Musikprofilen.dk er en ny studieprofil for de studerende på UCC. Den har vist sig også at være stærkt eftertragtet af studerende, der ikke nødvendigvis besidder de fornødne musikalske færdigheder på forhånd. Med begrænsede ressourcer kan det være svært, for ikke at sige umuligt, at undervise studerende med meget forskellige færdigheder. Det er ikke desto mindre lykkedes ved hjælp af en online-platform med små undervisnings-videoer, der tilgodeser den enkeltes vej til læringsmålene. Der bliver mulighed for at afprøve indsatsen på egen hånd.
  • UCN beskriver et nyligt arbejde med Virtual Reality i daginstitutioner. På denne stand fremviser fire studerende fra UCN, Virtual Reality udstyret HTC Vive. De studerende har arbejdet med at bruge mediet i en didaktisk sammenhæng. De er i øjeblikket i gang med et forløb, hvor de inddrager børn fra deres praktikinstitutioner i at undersøge mediet. Prøv udstyret og snak med os om mediets fremtid i daginstitutioner og potentialer i den pædagogiske praksis.
  • Ved at inddrage forskellige perspektiver af digitale medier i undervisning gives der mulighed for at både at tillære de studerende digitale kompetencer og færdigheder. Ved denne VIA stand demonstreres der forskellige ideer til at bruge digitale medier i undervisningen, hvor de studerende bliver inddrage til at skulle interagere i forhold til undervisningens tema.
  • På UCSJs stand sætter vi spot på robotteknologi, og vi har et udvalg af robotter med. Vi har fokus på en MOOC, der er rettet mod dagtilbud, og vi har forskellige eksempler på standen på, hvordan vi arbejder med digitalisering i forhold til grunduddannelse og videreuddannelse. I forhold til grunduddannelsen vil der blive vist konkrete eksempler på e-læringsundervisning.

Facilitatorer: Michael Hanson, IT-udviklingskoordinator, Professionshøjskolen UCC og Thea Juhl Roloff Clausen, lektor, VIA Pædagoguddannelsen.

Den store opdagelsesrejse for de helt små

Den store opdagelsesrejse for de helt små
Klaus Thestrup
Den store opdagelsesrejse for de helt små
Stine Liv Johansen

Børn, pædagoger, forskere og konsulenter undersøger sammen hvordan digitale medier kan bruges i vuggestuen.

Projektet er en del af Vejle Kommunes digitale strategi. Arbejdsmetoder er mikrolabs med fokus på leg, sanser, kreativitet og eksperimenter – og hvor børnenes nysgerrighed bruges som drivkraft for deres første opdagelser med digitale medier. Hør om og se eksempler fra daginstitutionen Paddehattens projekt.

Du kan se Jacob Knudsen fortælle om oplægget og den tilhørende workshop her:

Se video

Stine Liv Johansen og Klaus Thestrup, Aarhus Universitet, Kjetil Sandvik, Københavns Universitet samt Jacob Knudsen, Vejle Kommune

Ønsker du/I at deltage i særarrangementet for pædagoguddannelsen?

Gå til bestilling, udfyld først betalingsoplysninger og vælg så pædagoguddannelsen i billettype - vi ses!

Pædagoguddannelsen 1. marts
Søg på Danmarks Læringsfestival