Kommunepakke: Dagtilbud

På læringsfestivallens 1. dag er der et særligt program tilrettelagt for medarbejdere i dagtilbud. Kommunepakken om dagtilbud henvender sig til medarbejdere fra dagtilbud: Pædagogisk personale i daginstitutionerne og dagplejen, daglige ledere, områdeledere og pædagogiske konsulenter samt dagtilbudschefer og andre relevante forvaltningsmedarbejdere. Personale knyttet til selvejende institutioner er også velkomne, gerne sammen med deres kommune.

Kommunepakke: Dagtilbud tager udgangspunkt i Styrket pædagogisk læreplan, med særligt fokus på digital dannelse og brug af digitale redskaber i dagtilbud. Det er et tilbud til kommuner om at få et arrangement på Danmarks Læringsfestival skræddersyet til deres behov.

Programmet rummer konferences åbning, den første keynote og de tre oplæg fra konferencens spor Dagtilbud, kombineret med tre tilknyttede workshops og giver tillige tid til at gå på opdagelse på udstillingen. Der er også adgang til dagens afsluttende keynote. Hver kommunegruppe skal desuden selv planlægge og gennemføre en mindre workshopsession for sine deltagere om et selvvalgt emne; fx et fælles kick-off for dagen, uddybning af et af læreplanstemaerne eller arbejde med kommunal digital strategi.

Efter tilmeldingen af sine minimum 20 deltagere aftaler kommunen nærmere med særprogrammets kontaktperson Claus Berg om det konkrete program for dagen, herunder om evt. sparring til workshops.

Program for dagtilbud 1. marts

Tidspunkt

Oplæg/aktivitet

8.30-9.30

Kickoff-sessioner for hver af de kommuner, som har tilmeldt større grupper af deltagere. Den enkelte kommune er ansvarlig for sit eget interne program og faciliterer selv.

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                                                                                         

10.15-11.00

Forstå fremtidens læring

v. Anders Hvid

11.15-12.00

Styrket pædagogisk læreplan

v. Andreas Rasch-Christensen og Christina Barfoed-Høj

13.15-14.00

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?

v. Agi Csonka og Gitte Abildlund Brorsen

14.15-15.00

Den store opdagelsesrejse for de helt små

v. Stine Liv Johansen, Klaus Thestrup og Jacob Knudsen

15.15-16.00

Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede? 

v. Vincent F. Hendricks

En række af dagens aktiviteter ligger tidsmæssigt i parallelle spor og udelukker dermed hinanden.

Hver kommunes deltagere vælger selv deres vej igennem programmet.

Styrket pædagogisk læreplan

Styrket pædagogisk læreplan
Christina Barfoed-Høj
Styrket pædagogisk læreplan
Andreas Rasch-Christensen

Ny styrket pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet formulerer et pædagogisk grundlag for danske dagtilbud på baggrund af en række erfaringer, hvor læreplanstemaerne bindes sammen. Hvordan ser grundlaget ud? Hvad med fx digital dannelse? Hvordan ser den videre proces ud?

Se kort video med Andreas Rasch-Christensen, som fortæller om sessionen. 

Se video

Andreas Rasch-Christensen, formand Mastergruppen, Forsknings- og udviklingschef VIA, og Christina Barfoed-Høj, kontorchef for dagtilbud, Børne- og Socialministeriet

 

 

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?
Agi Csonka
Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?
Gitte Abildlund Brorsen

Dagtilbud spiller en vigtig rolle for børns læring og livsmuligheder.

I denne session får du inspiration fra Rådet for Børns Læring og Københavns Kommune til, hvordan du kan arbejde med kompetenceløft, bekæmpelse af læringsulighed og kvalitetsudvikling via data.

Agi Csonka, formand, Rådet for Børns Læring og Gitte Abildlund Brorsen, Leder af Dagtilbud & Fritid, Københavns Kommune

Den store opdagelsesrejse for de helt små

Den store opdagelsesrejse for de helt små
Klaus Thestrup
Den store opdagelsesrejse for de helt små
Stine Liv Johansen

Børn, pædagoger, forskere og konsulenter undersøger sammen hvordan digitale medier kan bruges i vuggestuen.

Projektet er en del af Vejle Kommunes digitale strategi. Arbejdsmetoder er mikrolabs med fokus på leg, sanser, kreativitet og eksperimenter – og hvor børnenes nysgerrighed bruges som drivkraft for deres første opdagelser med digitale medier. Hør om og se eksempler fra daginstitutionen Paddehattens projekt.

Du kan se Jacob Knudsen fortælle om oplægget og den tilhørende workshop her:

Se video

Stine Liv Johansen og Klaus Thestrup, Aarhus Universitet, Kjetil Sandvik, Københavns Universitet samt Jacob Knudsen, Vejle Kommune

Kommunepakke: Dagtilbud 1. marts

Er du interesseret i en kommunepakke?

Kontakt chefkonsulent Claus Berg for at planlægge et særprogram for din kommune.

Er du interesseret i en kommunepakke?
+45 35 87 83 34 Claus.Berg@stil.dk

 Information til dig, som allerede er tilmeldt 'Kommunepakke: Dagtilbud'

Kommunepakke

Workshops om dagtilbud

I forlængelse af de tre oplæg om dagtilbud er der mulighed for at deltage i workshops. Her arbejdes der videre med temaerne i praksis.

13.15-14.00: Arbejd videre medden styrkede pædagogiske læreplans konkrete betydning for jeres daglige arbejde i denne workshop, som følger op på den første session henvendt til dagtilbud.

Læs mere

 

14.15-15.00: To parallelle workshops om kompetenceløft og data, hvor I får mulighed for at reflektere over, hvordan I sætter data i spil på en effektiv måde. Fra Københavns Kommune bidrager klyngeledere med input fra foreløbige erfaringer og fra Rudersdal Kommune er det konsulenter fra Pædagogisk Center, der faciliteter om anvendelse af data til styrkelse af børns læring.

Læs mere

 

15.15-16.00: Malene Skjærris og Louise Sørensen, daginstitutionen Paddehatten og Anne Charlotte Petersen, VIFIN, Vejle Kommune giver en praktisk introduktion til "Den store opdagelsesrejse for de helt små" og tager bl.a. deltagerne med på en tur ind i det digitale laboratorium for vuggestuebørn.

Læs mere

 

 

Søg på Danmarks Læringsfestival