Særarrangementer på Danmarks Læringsfestival

Danmarks Læringsfestival danner rammen om en række særarrangementer, hvor it og læring behandles.

De fem særarrangementer har programmer skræddersyet til henholdsvis undervisere på pædagoguddannelserne, undervisere på læreruddannelserne, kommunale medarbejder inden for dagtilbud, medlemmer af tekstnetværket og medlemmer af forskernetværket.

 

Kommunepakke: Dagtilbud er et tilbud til kommuner om at få et arrangement på Danmarks Læringsfestival skræddersyet til deres behov.

Undervisere på pædagoguddannelserne får mulighed for at høre særlige oplæg og arbejde videre med oplæggets tema i en workshop.

Undervisere på læreruddannelsen kan prøve kræfter med fremtidens kompetencer og digital læring, når de i deres program blandt andet får mulighed for at komme i dialog med Maria Langworthy, Worldwide Research Director, Education Solutions, Microsoft.

Tekstnetværket er et netværk for alle, som interesserer sig for ordblindhed. Alle konferencedeltagere er velkomne til at deltage i netværkets sessioner.

Forskernetværket er et lukket netværk for forskere, som hovedsageligt beskæftiger sig med pædagogisk it. 

 

Deltagere i særarrangementerne har ikke mulighed for at deltage i det øvrige program for konferencen.

Søg på Danmarks Læringsfestival