Ledelse 7. marts 2018

Den 7. marts 2018 er de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning det gennemgående tema.

I dagens to første oplæg præsenteres flere tilgange til at forstå digitale kompetencer. Derefter er de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning temaet for en debat, hvor det diskuteres, hvem der har ansvaret for efteruddannelse.

Du kan få konkret inspiration til, hvordan I på jeres skole kan arbejde med digital dannelse. Det britiske Micro:bit projekt præsenteres. Red Barnet giver indsigt i deres materiale til skoleledere, der ønsker et digitalt værdisæt på deres skole.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for ledelse 7. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling

v. Peter Holdt Christensen             

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Alan November

10.15-11.00

11.15-12.00

Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer

v. Ann-Thérèse Arstorp og Marijana Kelentric?

13.15-14.00

14.15-15.00

15.15-16.00

16.15-17.00

Kunsten at turde fejle - som menneske, medarbejder og leder

v. Mikael Bertelsen

Styr på din organisations digitale modenhed?

Det digitale har vundet indpas (også) i skolerne, hvor elevers digitale kultur og skolens fællesskab er blevet to sider af samme sag. Man kan med andre ord sige, at skolerne har fået en digital rygrad. Det kræver en digital modenhed i organisationen og fra ledelsens side at understøtte denne digitalisering. Fokus er ikke kun på hardware og software, men derimod også på den digitale dannelse der nødvendigvis må ledsage en teknologisk udvikling. Vi må spørge os selv, hvilken overordnet rolle digitaliseringen spiller for vores fællesskaber, værdigrundlag og samvær.

Hvilken indsats kræver det så at sikre en rød tråd mellem online og offline politik? Hvilke aktører skal aktiveres for at sikre at organisationens værdier bevares? Og hvad er en digital ambassadør egentlig? Det og meget mere bliver der sat fokus på gennem Det Digitale Modenhedskort, som er 10 års digitale erfaringer samlet i ét let og overskueligt helhedsbillede. Her sættes der fokus på, hvor de digitale udfordringer ligger begravet, og der gives inspiration til fremtidige digitaliseringsindsatser.

Med dette udgangspunkt dykker Jacob Brøndum Pedersen ned i de unges digitale hverdag, og hvordan denne påvirker skolens digitale fællesskab og daglige trivsel. Konkrete værktøjer til at tale om digital dannelse og kompetenceudvikling med medarbejdere og elever præsenteres, for til sidst at runde af med best-case-eksempler på forskellige digitaliseringsinitiativer fra skoler landet over.

7. marts 2018

Jacob Brøndum Pedersen er en af Danmarks førende eksperter i spændingsfeltet mellem digital dannelse, netetik, digitale normer og virtuelle fællesskaber.

Baggrunden er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet, og før han stiftede Center for Digital Dannelse arbejdede han som kommunikationskonsulent i Rambøll.

Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer

I denne session får du indblik i, hvordan der rundt omkring i Europa er opbygget rammeværk omkring fagprofessionelle digitale kompetencer bl.a. DigComp.  Sessionen går særligt i dybde med Norge, hvor man i 2017 har udviklet et “rammeværk for professionsfaglig digital kompetence” for at have et fælles, nationalt udgangspunkt for at arbejde med at udvikle dette på skoler og i læreruddannelsen.

Rammeværket er nu rygraden i en kæmpe digitaliseringssatsning på læreruddannelserne i Norge på flere fronter. Kom og hør om tankerne bag rammeværket, som sætter lærerrollen i centrum og giver et bredere indblik i, hvad det indebærer at være professionsfagligt digital kompetent i 2018. 

7. marts 2018

 

Karianne Helland, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet. Karianne har en kandidat i engelsk sprog og litteratur og har i mange år arbejdet med norsk uddannelses policy på det digitale område, samt med europæisk uddannelsessamarbejde. Karianne arbejdede som national ekspert i Europa kommisionen med udvikling og implementering af Erasmus+-programmet fra 2011-2016. I dag er hun ansat i Utdanningsdirektoratet og arbejder med digital policy- og praksisudvikling i læreruddannelsen, inklusive med 'Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse'.

 

 

 

7. marts 2018

Ann-Thérèse Arstorp, forsker, ph.d., Utdanningsdirektoratet.

Ann-Thérèse arbejdede i mange år som folkeskolelærer og underviste på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC. Hun har skrevet ph.d. om teknologi i undervisningen på læreruddannelsen i Danmark, men er i dag bosiddende i Norge, hvor hun er ansat som forsker i Utdanningsdirektoratet og samarbejder tæt med læreruddannelserne omkring digitalisering og Future Classroom Labs.

Get creative - get connnected - get coding

I 2015-2016 udviklede og uddelte BBC en microcomputer, micro:bit, til alle Storbritanniens børn på det engelske 7. klassetrin (11-12-årige). BBC udviklede undervisningsmateriale sammen med en lang række partnere og skoler og lancerede en større indholdskampagne på tværs af BBC’s platforme.

Gareth James vil gennem sit oplæg sætte fokus på projektets succeshistorier og ligeledes de udfordinger, der er opstået gennem projektets forløb. Gareth fortæller ligeledes, hvorfor han ser det som afgørende, at folkeskolerne skal arbejde med programmering, og hvad eleverne får ud af, at arbejde med Micro:bit i undervisningen. Gareth sætter endvidere fokus på, hvorledes lærerne fik implementerede projektet, og hvordan budskabet om kodning blev bredt ud til lærerne.

Oplægget vil foregå på engelsk.

7. marts 2018

Gareth James is the Chief of Educatiuon and Strategy for the Micro:bit Educational Foundation – a not-for-profit company established by some of the partners in the original BBC-led partnership that delivered the ground-breaking micro:bit to almost 1 million UK school children in 2016. The Foundation’s objective is to enable every child to be an inventor and, in doing so, encouraging the development of digitial skills that are invaluable for future careers.

Gareth was originally involved in the micro:bit project through his previous role as Head of Education at the Institution of Engineering and Technology (IET), where he led on delivering or supporting many UK-wide and international projects, including FIRST LEGO League. Prior to the IET Gareth worked on education and public engagement around astronomy and particle physics for the UK Research Councils and, before that he ran the education activities for the UK’s National Space Centre. A long time ago he was a science teacher.

 

 

Vær digital – skolens digitale værdisæt

På sessionen vil Dorthe tale om, hvilket ansvar skolen har i forhold til elevernes digitale trivsel og dannelse. Med udgangspunkt i det nye materiale ”Vær digital – jeres digitale værdisæt”, som er udviklet af Red Barnet og finansieret af Undervisningsministeriet, Digitaliseringsstyrelsen og KL, vil Dorthe præsentere nyeste viden om børn og unges digitale liv, og de udfordringer der kan følge med.

Sessionen og materialet skal inspirere skoleledere til, hvordan skolen kan arbejde med at formulere et digitalt værdisæt, hvor alle skolens parter – skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og ikke mindst eleverne – er inddraget.

7. marts 2018

Dorthe Ploug Hansen er leder af Sektion Beskyttelse i Red Barnets nationale afdeling, som primært arbejder med indsatser, der relaterer sig til vold, overgreb og mobning – både online og offline. 

Dorthe kommer fra skoleverdenen, hvor hun har erfaring som lærer, skoleleder og ledelseskonsulent i Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Søg på Danmarks Læringsfestival