Ledelse 6. marts 2018

Den 6. marts 2018 kan du som leder få inspiration til, hvordan du kan forholde dig til digital dannelse og læring. Dagen byder bl.a. på debat om mobilfrie skoler. Kom og hør en læge, en forsker og en lærer debattere fordele og ulemper – og bliv udfordret på din egen holdning.

Du kan også få nye bud på, hvordan du kan bruge LMS og digitale læremidler som et ledelsesværktøj – eller hvordan I kan implementere en digital strategi.

Digitale remedier kan åbne verdenen og få international inspiration ind i klasseværelserne. Det kan ledere understøtte på flere måder. Kom og hør hvordan, når Rute Baptista fra eTwinning gæster Danmark.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for ledelse 6. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

v. Imran Rashid og Anette Prehn

10.00-10.45

Debat om mobilfrie skoler

v. Imran Rashid, Nikolaj Elf og Lis Zacho

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Implementering af digitale strategier

v. Stine Sund Hald, Anne Wieth-Knudsen og Jesper Østrup

16.15-17.00

Vi er ikke ansat til at trives

v Anders Seneca

Debat om mobilfrie skole

Flere skoler har valgt at konfiskere elevernes telefoner i løbet af skoledagen. Det er der forskellige meninger om. Imran Rashid har i flere medier støttet ideen om mobilfrie skoler. Der er dog også kritikere herunder Lis Zacho og Nikolaj Elf. I denne session får de tre mulighed for at debattere ud fra deres faglige udgangspunkt som henholdsvis læge, underviser og uddannelsesforsker. Kom og bliv klogere på de forskellige argumenter i debatten. 

6. marts 2018

Lis Zacho er lærer, matematikvejleder og Cand Pæd i IT-Didaktisk Design. Arbejder med børn og læring gennem matematik, teknologi og IT-Kreativitet på Lindevangskolen på Frederiksberg og i Coding Pirates.

Motto: Vi skal gøre eleverne til digitale producenter, kritiske tænkere og kompetente forbrugere af teknologi

6. marts 2018

Nikolaj Elf, ph.d., lektor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet (SDU) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Forsker i fagdidaktik, danskfagets didaktik, skrivedidaktik, teknologibrug i skole og fag, multimodalitet og interkulturel pædagogik på folkeskole og gymnasieniveau.

Medleder af projekt Kvalitet i Dansk og Matematik, et folkeskoleprojekt med fokus på undersøgelsesorienteret undervisning, bl.a. med inddragelse af digital teknologi. Medleder af og forsker i nystartet følgeforskningsprojekt om gymnasiereformen 2017 ved Syddansk Universitet.

6. marts 2018

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, iværksætter, hjernen bag flere sundheds-apps samt innovationschef i Danmarks største kæde af privathospitaler, Aleris-Hamlet.

Rashid er forfatter til bogen SLUK, som udkom i april 2017 og med det samme vandt genklang med sine klare budskaber om behovet for at sikre en sund digitalisering, hvor vi mennesker træffer langt mere bevidste valg om, hvilken rolle teknologien skal spille i vores respektive liv. 

En guide i implementeringsprocesser af LMS og digitale læremidler på ledelsesniveau

En strategisk indflyvning i implementeringsprocessen af nyt LMS system og ny digital platform på en ungdomsuddannelse. Oplægget vil indeholde overvejelser i arbejdet med at få en hel arbejdsplads til at flytte platform og erfaringer med at skabe motivation i nye digitale muligheder. Ledelsens rolle og arbejdsprocesser vil være centrale elementer i oplægget. Oplægget er interessant for ledere på alle typer undervisningsinstitution fra grundskole til voksenuddannelse.

6. marts 2018

Lena Søllingvraa Walters er vicerektor (konstitueret rektor) på Randers HF og VUC og har arbejdet med ledelse i uddannelsessektoren de seneste 10 år. Hun har et stærkt fokus på digitale læringsplatforme og trives i netværk med fokus på den digitale udvikling og de muligheder den giver uddannelsessektoren. En sektor, som skal være på forkant med udviklingen og uddanne til fremtiden. Lena har de seneste år haft fokus på e-didaktik i fjernundervisningen, som kan blive en virkelighed for mange elever og undervisere i fremtiden.

eTwinning: a new way to look at school

eTwinning is a vibrant community that has involved, in its 12 years of existence, more than 500,000 teachers working in more than 189.000 schools of 42 countries. More than 69,000 projects have been run, involving more than 2,000,000 pupils across the continent over the years.

Due to the way it works, as a community that offers a wider range of tools and opportunities, eTwinning has positively impacted teachers and schools in several levels. Collaboration, Project based learning, team work, online safe environment, professional development, inclusion, multiculturalism, peer learning, community, new teaching strategies, innovation and recognition are some of the aspects that define eTwinning.

eTwinning – www.eTwinning.net the Community for schools in Europe – is an action for schools funded by the European Commission, via the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, within the framework of the Erasmus+ programme.

 

6. marts 2018

Rute Baptista is the Pedagogical and Professional Development Officer in eTwinning Central Support Service. She works closely with teachers supporting them in eTwinning Professional development opportunities. She is also responsible for organizing, validating and following up all face to face and online professional development opportunities offered to eTwinning Community.

Originally from Portugal, she holds a degree in Pedagogy with specialization in curriculum development, and has been part of the Portuguese National Support Service for the eTwinning initiative, LLP, since 2004.

Rute is also a Teacher Trainer and trains trainers in private companies in Portugal. She also cooperates with training institutions as pedagogical consultant.

 

Implementering af digitale strategier

Hvorfor er der behov for at arbejde med digitale strategier? Og hvordan griber ledelsen det konkret an, hvis digitalisering skal skabe værdi for såvel elever og undervisere som for resten af skolen som organisation? Det er de spørgsmål, som denne session vil besvare.

Sessionen starter med at give et helikopterperspektiv på, hvorfor skolernes ledelser overhoved skal arbejde med digitale strategier. Herefter vil vi med konkrete eksempler vise, hvordan erhvervsskolerne i fællesskab og hver især arbejder med implementering af digitale strategier.

6. marts 2018

Stine Sund Hald er specialkonsulent i erhvervsskolernes interesseorganisation Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Hun arbejder med tværgående projekter herunder foreningens Udsynsforum, som har til formål at sætte fokus på nationale og internationale tendenser, der præger erhvervsskolerne og deres uddannelser nu og i fremtiden.

6. marts 2018

Anne Wieth-Knudsen er specialkonsulent i erhvervsskolernes interesseorganisation Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Hun arbejder med økonomi og digitalisering med særlig fokus på, hvordan digitalisering kan være med til at understøtte alt fra administrative funktioner til læring på erhvervsskolerne.

6. marts 2018

Jesper Østrup er direktør på Roskilde Tekniske Skole.

Skolen har digitalisering som overordnet strategisk mål frem til 2020. Målet er at ruste skolen, eleverne og medarbejdere til at agere på det digitale arbejdsmarked.

Søg på Danmarks Læringsfestival