Ledelse 2. marts

De fire sessioner i ledelsesprogrammet den 2. marts byder både på internationale perspektiver og konkrete bud på organisering og kapacitetsopbygning i en dansk kontekst.

Program for ledelse 2. marts

Tidspunkt

Oplæg                                                                                                                           

9.15-10.00

Learning outside the box: Growing an ecosystem for learning

v. William Rankin

13.15-14.00

Fremtidens kompetencer kræver ny organisering

v. Birgitte Reindel, John Klesner og Dorte Andreas

14.15-15.00

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft

v. Anne Skare Nielsen

Integrative complexity thinkers' are prepared for Digital Citizenship

Integrative complexity thinkers' are prepared for Digital Citizenship

eTwinning Denmark invites you to this session

Digital citizenship can be both enriching and engender conflict. Encountering different people in virtual environments can facilitate shared learning or reinforce prejudice.

IC Thinking programs focus on how we think - our thinking style - when facing difference and disagreement. Participants complete the program better able to manage their thinking during disagreement for peaceful outcomes to conflict.

Negotiation without preparation can reinforce and perpetuate conflict. In contrast, contact among different, disagreeing, and even opposing parties after careful preparation can lead to profound breakthroughs toward peace.

IC Thinking programs prepare participants to think in new ways that can harness the potential of digital citizenship for global peacemaking.

Dr. Eolene Boyd-MacMillan, Department of Psychology, University of Cambridge, UK

Kapacitetsopbygning på folkeskolerne med udgangspunkt i Brugerportalinitiativet

Kapacitetsopbygning på folkeskolerne med udgangspunkt i Brugerportalinitiativet
Søren Nielsen

Søren Nielsen, konsulent, Folkeskole og Dagtilbud, KL, præsentere erfaringer fra projektet ”Ledelse af Didaktik og Læring”. Her sættes der fokus på, hvordan en skole som organisation opbygger en varig og bred kapacitet. Alt for ofte forankres it projekter kun hos en mindre klan af ildsjæle frem for bredt på skolen.

Med i udgangspunkt i implementering af læringsplatformen på Kolding kommunes skoler fortæller Camilla Johansen, leder af pædagogisk udviklingscenter, Kolding kommune på godt og ondt om kommunens arbejde med varig opbygning af kapacitet.

Søren Nielsen, konsulent, Folkeskole og Dagtilbud, KL og Camilla Johansen, leder af pædagogisk udviklingscenter, Kolding kommune

Fremtidens kompetencer kræver ny organisering

Med udgangspunkt i en række cases indkredser deltagerne på sessionen, hvorledes man konkret organisatorisk kan styrke at skolen arbejder nytænkende og progressivt med emner som digital dannelse, det 21. århundredes kompetencer og kreativ it anvendelse i skolen som fx programmering og maker teknologier (3d print mv).

Sessionen faciliteres af Birgitte Reindel, Formand for LæringsCenterForening, John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejlederforening og Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen.

Oplægsholderne villægge op til en diskussion af, hvordan de faglige organisationer kan understøtte dette arbejde.

Birgitte Reindel, formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejlederforening og Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen

Fremtidens kompetencer kræver ny organisering
John Klesner
Fremtidens kompetencer kræver ny organisering
Birgitte Reindel
Fremtidens kompetencer kræver ny organisering
Dorte Andreas

Exploring 21st century competencies

Get insight and overview of the OECD project ‘Education 2030 - the future for education and skills' and learn how to lead your school towards the future.

Expert in the identification of 21st century's demand for competencies, Miho Taguma, Senior Policy Analyst of the calls for attention to learning environments and the education system in Denmark.

Miho Taguma, leader of the OECD Education 2030 project

Materialer til sessionen "Integrative complexity thinkers' are prepared for Digital Citizenship"

Læs mere og se interview med Dr. Eolene Boyd-MacMillian

Søg på Danmarks Læringsfestival