Ledelse 7. marts

Se beskrivelse af oplæg under oversigten.

Program for ledelse 7. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling

v. Peter Holdt Christensen             

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Allan November

10.15-11.00

11.15-12.00

Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer

v. Ann-Thérèse Arstorp og Marijana Kelentri?

12.00-13.15

Debat: Lærerkompetencer i en digital verden.

Frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

Get creative - get connnected - get coding

v. The Micro:bit Foundation

14.15-15.00

Styr på din organisations digitale modenhed?

Det digitale har vundet indpas (også) i skolerne, hvor elevers digitale kultur og skolens fællesskab er blevet to sider af samme sag. Man kan med andre ord sige, at skolerne har fået en digital rygrad. Det kræver en digital modenhed i organisationen og fra ledelsens side at understøtte denne digitalisering. Fokus er ikke kun på hardware og software, men derimod også på den digitale dannelse der nødvendigvis må ledsage en teknologisk udvikling. Vi må spørge os selv, hvilken overordnet rolle digitaliseringen spiller for vores fællesskaber, værdigrundlag og samvær.

Hvilken indsats kræver det så at sikre en rød tråd mellem online og offline politik? Hvilke aktører skal aktiveres for at sikre at organisationens værdier bevares? Og hvad er en digital ambassadør egentlig? Det og meget mere bliver der sat fokus på gennem Det Digitale Modenhedskort, som er 10 års digitale erfaringer samlet i ét let og overskueligt helhedsbillede. Her sættes der fokus på, hvor de digitale udfordringer ligger begravet, og der gives inspiration til fremtidige digitaliseringsindsatser.

Med dette udgangspunkt dykker Jacob Brøndum Pedersen ned i de unges digitale hverdag, og hvordan denne påvirker skolens digitale fællesskab og daglige trivsel. Konkrete værktøjer til at tale om digital dannelse og kompetenceudvikling med medarbejdere og elever præsenteres, for til sidst at runde af med best-case-eksempler på forskellige digitaliseringsinitiativer fra skoler landet over.

Jacob Brøndum Pedersen er en af Danmarks førende eksperter i spændingsfeltet mellem digital dannelse, netetik, digitale normer og virtuelle fællesskaber.

Baggrunden er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet, og før han stiftede Center for Digital Dannelse arbejdede han som kommunikationskonsulent i Rambøll.

Rammeværk for professionsfaglige digitale kompetencer

I denne session får du indblik i, hvordan der rundt omkring i Europa er opbygget rammeværk omkring fagprofessionelle digitale kompetencer bl.a. DigComp.  Sessionen går særligt i dybde med Norge, hvor man i 2017 har udviklet et “rammeværk for professionsfaglig digital kompetence” for at have et fælles, nationalt udgangspunkt for at arbejde med at udvikle dette på skoler og i læreruddannelsen.

Rammeværket er nu rygraden i en kæmpe digitaliseringssatsning på læreruddannelserne i Norge på flere fronter. Kom og hør om tankerne bag rammeværket, som sætter lærerrollen i centrum og giver et bredere indblik i, hvad det indebærer at være professionsfagligt digital kompetent i 2018. 

7. marts

Marijana Kelentrić, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet. Marijana har en master i informatik samt engelsk sprog og litteratur og desuden har hun en kandidatgrad i komparativ og international uddannelsesvidenskab.

I øjeblikket er Marijana projektleder for ‘Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse’. Derudover arbejder hun med udvikling af elevtests i digital kompetence, test af skolers digitale modenhed, digital policy udvikling i læreruddannelsen, samt forsker på innovativ pædagogisk praksis.<o:p></o:p>

Get creative - get connnected - get coding

Beskrivelse følger snarest.

The Micro:bit Foundation

Vær digital – skolens digitale værdisæt

På sessionen vil Dorthe tale om, hvilket ansvar skolen har i forhold til elevernes digitale trivsel og dannelse. Med udgangspunkt i det nye materiale ”Vær digital – jeres digitale værdisæt”, som er udviklet af Red Barnet og finansieret af undervisningsministeriet og KL, vil Dorthe præsentere nyeste viden om børn og unges digitale liv, og de udfordringer der kan følge med.

Sessionen og materialet skal inspirere skoleledere til, hvordan skolen kan arbejde med at formulere et digitalt værdisæt, hvor alle skolens parter – skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og ikke mindst eleverne – er inddraget.

7. marts

Dorthe Ploug Hansen er leder af Sektion Beskyttelse i Red Barnets nationale afdeling, som primært arbejder med indsatser, der relaterer sig til vold, overgreb og mobning – både online og offline. 

Dorthe kommer fra skoleverdenen, hvor hun har erfaring som lærer, skoleleder og ledelseskonsulent i Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Søg på Danmarks Læringsfestival