Ledelse 1. marts

Hvordan kan vi bruge data til at forbedre læring? Hvordan skal begrebet dannelse forstås i den digitale tidsalder? Hvordan kan vi skabe et fælles sprog for lærere og ledelse? Disse spørgsmål bliver stillet i de tre sessioner i ledelsessporet - og svaret er interessant for ledere i både dagtilbud og grundskoler.

Program for ledelse 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                                    

10.15-11.00

Forstå fremtidens læring

v. Anders Hvid

11.15-12.00

14.15-15.00

Vi lærer ikke af eksperter – vi lærer af hinanden

v. Tobias Heiberg og Søren Bøgh Knudsen

15.15-16.00

Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede?

v. Vincent F. Hendricks

Dataunderstøttelse og læringsplatforme til fremtidens kompetencer og læring

Dataunderstøttelse og læringsplatforme til fremtidens kompetencer og læring
Uffe Thomas Jankvist
Dataunderstøttelse og læringsplatforme til fremtidens kompetencer og læring
Morten Misfeldt

I den digitale skole er der adgang til mange typer af data, fx nationale test, data fra elevernes anvendelse af digitale læremidler og trivselsdata. Ligeledes medfører brug af digitale læringsplatforme nye didaktiske potentialer, udfordringer og handlerum.

Sessionen sætter fokus på, hvordan dataunderstøttelse af læring og progression samt anvendelse af læringsplatforme kan støtte op om fremtidens kompetencer og læring.

Derudover præsenteres erfaringer fra projekterne ’Data om elevers læring og progression’ og ’Projekt om anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler’. Begge projekter stammer fra ’It i folkeskolen’ initiativet.

Morten Misfeldt, professor, Aalborg Universitet og Uffe Thomas Jankvist, professor, Aarhus Universitet

Er dannelsen for blød og fagligheden for hård?

Det er et af de store skismaer i dansk uddannelse. Politisk og praktisk, nationalt og lokalt, hos ledere og lærere. På den ene side er det ofte uklart, hvad vi forstår ved dannelse, og på den anden side knyttes faglighed og kundskab tættere og tættere til præstation og måling end tidligere.

Sessionen giver et bud på, hvordan man politisk og praktisk kan håndtere skismaet, og slår til lyd for en styrket dannelsesforståelse, der er tæt knyttet til kundskaber og færdigheder, faglighed og viden.

En sådan vej forudsætter skoler og institutioner, som er langt bedre til at forstå og analysere sig selv, til at bruge viden og data, og til at forene sig i kampen for et fælles formål.

Stefan Hermann, rektor, Professionshøjskolen Metropol, formand regeringens ekspertgruppe for bedre veje til ungdomsuddannelserne, medl. af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Aktuel med bogen ”Hvor står kampen om dannelsen?” (2016)

Vi lærer ikke af eksperter – vi lærer af hinanden

Vi lærer ikke af eksperter – vi lærer af hinanden
Tobias Heiberg
Vi lærer ikke af eksperter – vi lærer af hinanden
Søren Bøgh Knudsen

Netværkssamfundet giver en række nye muligheder for kompetenceløft. Spørgsmålet er, hvordan vi kan sikre kvaliteten af en sådan proces – som er ekstremt effektiv, men som også kan gå grueligt gal, hvis de rigtige rammer ikke er til stede.

Tobias Heiberg CFU, UCC, præsenterer erfaringer med nye kompetenceløftformer fra en række IT i Folkeskolen projekter, bl.a. Lærernetværket for it i folkeskolens fag og projekt IT i undervisning og læring.

Søren Bøgh Knudsen, CFU, UCSJ viser, hvordan de mange elevkonkurrencer og temauger i folkeskolen kan blive til praksisudviklende kompetenceudvikling. Hemmeligheden er at anvende dem som løftestang til at skabe refleksion og fælles sprog i samarbejdet mellem lærere og elever.

 Tobias Heiberg, CFU, Professionshøjskolen UCC, og Søren Bøgh Knudsen, CFU, Professionshøjskolen UCSJ

Søg på Danmarks Læringsfestival