Keynotes

Danmarks Læringsfestival 2019 byder på flere spændende keynotes. Indtil disse kan offentliggøres og præsenteres her på siden, har du mulighed for at læse om dette års keynotes, som tiltrak besøgende og skabte debat.

Tirsdag den 6. marts 2018

Klædt på til livet i en digital tidsalder

Årets første keynote på Danmarks Læringsfestival 2018 fokuserer på, hvordan vi bedst kan bruge de digitale muligheder til at fremme læring, dannelse og trivsel på landets uddannelsesinstitutioner.

I en digital tidsalder med konstante fristelser og distraktioner kræver det nemlig en vedholdende og værdibevidst indsats fra både undervisere og elever, hvis man vil styrke de ”stier” i hjernen, som skal forblive en vigtig rygrad på børn og unge resten af livet. En del af svaret er at lære børn og unge at træffe bevidste tilvalg af henholdsvis online eller offline – alt efter relevans og social hensigtsmæssighed – i stedet for at lade dem blive vænnet til kun én eneste virkelighed, nemlig den, hvori konstante forstyrrelser er et grundvilkår. Den digitale udvikling i dag forløber hurtigere og mere indgribende end nogensinde før. En dannelse, som skal kunne forberede individer til livet i det moderne samfund, handler derfor på den ene side om at lære at kunne skelne klogt mellem de kommercielt styrede opmærksomhedstyverier og de reelt brugbare teknologiske redskaber samt at kunne begå sig i nærvær og indre ro i en dynamisk verden, der i stigende grad digitaliseres.

Keynotes

Anette Prehn er sociolog, foredragsholder og forfatter til en række bøger og onlinekurser om hjernens spilleregler - bl.a. Hjernesmart Pædagogik, Hjernesmarte Børn og Hjernevenner-serien.

Prehn er varm fortaler for både online og offline, men advarer mod den zombieagtige mellemtilstand, optional line, med konstant tændte devices, da denne eroderer læring, dannelse og fællesskaber samt forøger menneskers ensomhedsfølelse.

Keynotes

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, iværksætter, hjernen bag flere sundheds-apps samt innovationschef i Danmarks største kæde af privathospitaler, Aleris-Hamlet.

Rashid er forfatter til bogen SLUK, som udkom i april 2017 og med det samme vandt genklang med sine klare budskaber om behovet for at sikre en sund digitalisering, hvor vi mennesker træffer langt mere bevidste valg om, hvilken rolle teknologien skal spille i vores respektive liv. 

Undervisningsministerens tale

Merete Riisager, undervisningsminister, fortæller om sin nye handlingsplan for teknologi i undervisning og interviewer repræsentanter fra sin rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.  

Keynotes

Merete Riisager, (LA), undervisningsminister siden 2016

 

 

Keynotes

Tim Frank Andersen er født i 1967 og er Chief Digital Officer i Charlie Tango - en del af KMD. Tim er uddannet Ms. Sc. Computer science. I dag er han forfatter, foredragsholder, serieiværksætter og medlem af undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.

Keynotes

Lis Zacho er lærer, matematikvejleder og Cand Pæd i IT-Didaktisk Design. Arbejder med børn og læring gennem matematik, teknologi og IT-Kreativitet på Lindevangskolen på Frederiksberg og i Coding Pirates.

Motto: Vi skal gøre eleverne til digitale producenter, kritiske tænkere og kompetente forbrugere af teknologi

Keynotes

Ole Sejer Iversen, professor i Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet. Ole er med i ministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen og er sammen med Michael E. Caspersen formand for den rådgivende ekspertskrivegruppen for forsøgsprogram om styrket teknologiforståelse.

Sowing the Seeds for a More Creative Society

The world is changing more rapidly than ever before. Today’s children will confront a never-ending stream of unknown, uncertain, and unpredictable situations throughout their lives. Their success and happiness will depend upon their ability to think and act creatively. But there is a problem.

Most of today’s educational systems and technologies are not designed to foster creative thinking. In this presentation, I will discuss technologies, activities, and strategies for helping young people develop as creative thinkers, based on a framework of Projects, Peers, Passion, and Play. I will focus especially on examples from the Scratch programming language and online community (scratch.mit.edu).

Keynotes

Mitchel Resnick (@mres), Professor of Learning Research at the MIT Media Lab, develops new technologies and activities to engage people (especially children) in creative learning experiences.

His Lifelong Kindergarten research group develops the Scratch programming software and online community, the world’s largest coding platform for kids. His group also collaborates with the LEGO Company on the development of new ideas and technologies to support learning through play. Resnick co-founded the Computer Clubhouse project, an international network of 100 after-school learning centers, where youth from low-income communities learn to express themselves creatively with new technologies.

Resnick earned an undergraduate degree in physics from Princeton, and a Masters and PhD degrees in computer science from MIT. He was awarded the McGraw Prize in Education in 2011 and the AACE EdMedia Pioneer Award in 2013. He is author of the book Lifelong Kindergarten, published by MIT Press in 2017. For more information about his research and publications, see www.media.mit.edu/~mres

Onsdag den 7. marts 2018

Who Owns the Learning?

Who should be working harder during class? The teacher or the students?  In the "Age of the Empowered Learner" we can equip our students to take responsibility to manage a large proportion of their learning. 

We can also empower our students to create content that contributes to the learning of their peers.   Research indicates that one of the most powerful strategies to improve learning is to provide students with self assessment strategies.  This workshop will provide step-by-step strategies that creates a culture of the empowered self directed and collaborative learner.

Keynotes

Alan November is an international leader in education technology. He began his career as an oceanography teacher and dorm counselor at an island reform school for boys in Boston Harbor. He has been director of an alternative high school, computer coordinator, technology consultant, and university lecturer. He has helped schools, governments and industry leaders to improve the quality of education through technology.

Audiences enjoy Alan's humor and wit as he pushes the boundaries of how to improve teaching and learning. His areas of expertise include planning across curriculum, staff development, new school design, community building and leadership development. He has delivered keynotes and workshops in all 50 states, across Canada, and throughout the UK, Europe, Asia and Central America.

Alan was named one of the nation’s fifteen most influential thinkers of the decade by Tech and Learning magazine. His writing includes numerous articles and best-selling books.   Alan’s most recent book “Who Owns the Learning?” is on the New York Times education best sellers list for 2013.   Alan was co-founder of the Stanford Institute for Educational Leadership Through Technology and is most proud of being selected as one of the original five national Christa McAuliffe Educators. Each summer Alan leads the Building Learning Communities summer conference with world-class presenters and educators from more than 25 countries

De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning til debat

Konferenceprogrammet den 7. marts har fokus på de fagprofessionelles kompetencer. Du kan i en række af oplæggene få forskellige input til, hvordan de fagprofessionelles kompetencer kan måles og udvikles. I denne debat diskuteres, hvilke digitale kompetencer undervisere i dag har brug for, hvor ansvaret for kompetenceopbygning kan placeres, og hvordan de forskellige uddannelser kan lære af hinanden.

Jeanette Sjøberg, Danmarks Lærerforening 

Morten Emborg, vicedirektør TEC, bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium, medlem af Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg

Creativity & computing or Principles of Play

If code is the colouring pens and lego blocks of our times - the tools of creation - how do we teach the curiosity, joy and wonder to our kids? And what does Jean Piaget or Montessori have to do with coding? Linda has spent last years looking at programming and play: how to create experiences that go deeper than just learning logic. So, just like Alice, she swallowed the blue pill and fell down inside the machine. This talk summarises her three principles of play and a few experiments she has learned about preparing our kids for the future.

Keynotes

Linda Liukas is the author and illustrator of Hello Ruby, a children’s picture book about the whimsical world of computers, as well as the founder of Rails Girls, a global movement to teach young women programming in over 260 cities. She loves Muji, Zelda Fitzgerald, software and sparkly things.

Søg på Danmarks Læringsfestival