Gymnasiale uddannelser 7. marts 2018

Den 7. marts 2018 er der fokus på de fagprofessionelles kompetencer. Dagens første keynote, Allan November, giver sit bud på, hvordan børn og unge engageres i skabende undervisning. Efterfølgende præsenteres resultaterne fra et nyt forskningsprojekt vedrørende gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi.

Du kan også få inspiration til, hvordan du konkret kan arbejde med digital trivsel, sætte fokus på digital dannelse i et fagligt perspektiv og sætte informatikkompetencer i spil i dit fag.

Midt på dagen er der debat på tværs af sporene om de fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning. Dagen afsluttes med en inspirerende keynote fra Linda Liukas, der sætter fokus på leg og problemløsning med teknologi.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for gymnasiale uddannelser 7. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling

v. Peter Holdt Christensen

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Alan November

10.15-11.00

Gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi

v. Anne Katrine Kamstrup og Sarah Richardt Schoop

11.15-12.00

Digital trivsel på gymnasier

v. Morten Emmerik Wøldik, Katrine Andersen, Rasmus Pöckel og Trine Rølle

13.15-14.00

Digital dannelse i et fagligt perspektiv?

v. Nikolaj Andreasen Kjær og Helene Brogaard

16.15-17.00

Kunsten at turde fejle - som menneske, medarbejder og leder

v. Mikael Bertelsen

Gymnasieelevers perspektiver på at lære med teknologi

Oplægget tager udgangspunkt i en undersøgelse, der handler om eleven i den digitaliserede gymnasiale uddannelse. Der vil være fokus på gymnasieelevers perspektiver på, hvornår og hvordan it kan understøtte deres læreprocesser. Der vil blandt andet blive fokuseret på elevers perspektiver på, hvordan it bruges i undervisningen til at:

·   søge information

·   udarbejde opgaver – både i grupper og selvstændigt

·   dele viden med sine klassekammerater og lærere

·   evaluere, give og få feedback på sit skolearbejde

·   strukturere sin egen arbejds- og læreproces.

Elevers forskellige tilgange til at bruge it i læring vil blive fremhævet. Vi vil diskutere, hvordan elevers perspektiver kan blive inddraget i arbejdet med at udvikle digitale strategier på gymnasierne.

7. marts 2018

Sarah Richardt Schoop er uddannet cand. scient. pol. og arbejder som konsulent på EVA, hvor hun beskæftiger sig med de gymnasiale uddannelser.

7. marts 2018

Anne Katrine Kamstrup er uddannet antropolog og har en Ph.d.-grad i uddannelse og læring fra DPU. I dag er Anne Katrine konsulent på EVA og arbejder hovedsageligt med projekter vedrørende digitale teknologiers indflydelse på ungdomsuddannelser og elevernes læring. 

Digital trivsel på gymnasier

I denne session sættes fokus på digital trivsel i forhold til køn, krop, seksualitet og grænser. I sessionen præsenterer Sex & Samfund inspirationskataloget ”Digitale konflikter – Sådan kommer vi videre sammen”. Det peger på vigtigheden af både beredskab og forebyggelse af digitale konflikter og et dialogisk og fælleskabsorienteret undervisningskoncept målrettet 1.g’er, der fremmer unges digitale trivsel i relation til køn, krop og seksualitet.

Projektet er udviklet i samarbejde med Odder Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium. I sessionens sidste oplæg taler repræsentanter fra de to deltagende gymnasier om deres erfaringer i projektet og om at arbejde med digital trivsel på deres gymnasier.

7. marts 2018

Katrine Andersen er pædagogisk konsulent og projektleder i Sex & Samfund og arbejder med udvikling af undervisnings- og oplysningsindsatser til unge på ungdomsuddannelser inden for køn, krop og seksualitet og grænser.

7. marts 2018

Morten Emmerik Wøldike er sociolog og projektleder i Sex & Samfund.

Han arbejder med udvikling af undervisnings- og oplysningsindsatser til unge på ungdomsuddannelser inden for køn, krop og seksualitet og grænser.

Rasmus Pöckel er lektor og pædagogisk IKT leder på Odder Gymnasium samt digital forfatter og redaktør på Systime.

Han arbejder med digitale og pædagogiske tilgange, der har fokus på læring og trivsel. Konkret leder Rasmus projekter om bl.a. digital dannelse, Makerspaces på STX og digital trivsel.

Trine Rølle er elevcoach på Københavns åbne Gymnasium.

Gymnasiet har i år haft særligt fokus på elevernes digitale trivsel og dannelse. Igennem en række workshops og oplæg har vi arbejdet med at styrke elevernes bevidsthed omkring deres ageren på de sociale medier.

Aflyst grundet sygdom: Digital dannelse i et fagligt perspektiv?

Sessionen er aflyst på grund af sygdom. Vi opfordrer i stedet til, at I besøger en af de andre sessioner fx workshoppen i lokale 19.

 

Der er mange tilgange til digitale dannelse – og i denne konference er der forskellige indspark til, hvad digital dannelse er, og hvordan det kan bruges i undervisning. I denne session sættes der specifikt fokus på digital dannelse i forskellige fagligheder.

Sessionen er opdelt i flere dele, hvor faglærere giver deres bud på, hvordan digital dannelse er og kan sættes i spil i forhold til deres faglighed. 

Nikolaj Andreasen Kjær, Århus Statsgymnasium

Helene Brogaard, Århus Statsgymnasium

Sådan sætter du informatikkompetencer i spil i dit fag

Informatik er det nye, almendannende it-fag i gymnasiet. Det er et bredt fag, som blandt andet indeholder etiske problemstillinger, modellering og programmering. Faget er vigtigt i gymnasiet, fordi det gør eleverne i stand til at forstå, hvordan it-systemer udvikles, men mindst lige så vigtigt, fordi modellering i faget kan bruges som et middel til at forstå et problemområde. Derfor er en af fagets styrker, at eleverne lærer at behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

I denne session er der fokus på faget informatik og computational thinking i praksis. Gymnasielærere har sammen med Aarhus Universitet udviklet forløb, som anvender anerkendte didaktiske principper. Eksempler fra disse forløb vil blive præsenteret, og det vil blive illustreret, hvordan faget kan spille sammen med andre fag.

7. marts 2018

Jesper Buch er gymnasielærer i informatik, programmering og matematik, underviser på efteruddannelse for gymnasielærere i informatik, forfatter til bøger i informatik og programmering.

Søg på Danmarks Læringsfestival