Gymnasiale uddannelser 6. marts

Den 6. marts er digital dannelse og dataetik på programmet – for hvad dækker disse begreber egentlig over? Det kan du få indsigt i gennem dagens oplæg.

Dataetik på den selvejende institution diskuteres. Forståelsen af digital dannelse og brugen af dette i de gymnasiale fag behandles i to forskellige oplæg. Endelig gives inspiration til, hvordan digital læring kan se ud i en nær fremtid.

Ud over oplæg rettet mod gymnasiet kan du høre dagens to keynotes. I den første keynote kan du få viden om, hvordan den stigende brug af digitale værktøjer påvirker kroppen og hjernen. Dagens sidste keynote speaker er Mitchel Resnick, professor ved MIT. Resnick har blandt andet skrevet ”Lifelong Kindergarten”, der sætter fokus på, hvordan man kan bruge den legende tilgang fra børnehaven hele livet igennem – også når man går på en ungdomsuddannelse.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for gymnasiale uddannelser 6. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

Dataetik på den selvejende institution

v. Henrik Bæch og Pernille Tranberg

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

14.15-15.00

Virtual Science Center Danmark

v. Jan Ståhlberg, Labster

15.15-16.00

16.15-17.00

Dataetik på den selvejende institution

Den nye dataforordning giver en række regler for, hvordan data må behandles. Flere selvejende uddannelsesinstitutioner begynder dog også at tage stilling til den etiske dimension, der bygger oven på reglerne. I denne session diskuteres, hvordan de selvejende institutioner kan komme i gang med at arbejde med dataetik.

6. marts

Henrik Bæch deltager som oplægsholder på Danmarks Læringsfestival i sin egenskab af formand for Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for digitalisering.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, og er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Arbejdsgruppen for digitalisering arbejder med foreningens strategiske it-indsats; både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Erhvervserfaring:

Rektor for Espergærde Gymnasium og HF (2012-)

Bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier (2014-)

  • Formand for Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for digitalisering (2018-)

Rektor for TEC (Teknisk Erhvervsskolecenter), Lyngby og Ballerup Tekniske Gymnasier (2007-12)

Uddannelse:

Master of Business Administration (MBA) fra Syddansk Universitet (2011)

Uddannet cand.scient. i kemi og mikrobiologi fra RUC (1998)

Digital dannelse ind i gymnasiet – og ud i fagene

Med gymnasiereformen 2017 er der for alvor skruet op for bestræbelserne med hensyn til at få digital dannelse ind i gymnasiet og ud i fagene. Men hvordan kan det gøres, hvad kan det indholdsmæssigt handle om, og hvorfor er det egentlig så vigtigt?

I dette oplæg vil der først blive taget en kritisk diskussion af begreberne dannelse og digital og hvad de (ikke) betyder. Dernæst fokuseres på konkrete klasserumseksempler fra forskning og udvikling, der arbejder med digital dannelse inden for de fire fakulteter, dvs. naturvidenskabelige fag, samfundsfag, humanistiske fag og sundhedsvidenskabelige fag – samt, ikke mindst, i fagligt samspil, hvor udvikling af elevers digitale dannelse i høj grad også giver god mening.

6. marts

Nikolaj Elf, ph.d., lektor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet (SDU) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Forsker i fagdidaktik, danskfagets didaktik, skrivedidaktik, teknologibrug i skole og fag, multimodalitet og interkulturel pædagogik på folkeskole og gymnasieniveau.

Medleder af projekt Kvalitet i Dansk og Matematik, et folkeskoleprojekt med fokus på undersøgelsesorienteret undervisning, bl.a. med inddragelse af digital teknologi. Medleder af og forsker i nystartet følgeforskningsprojekt om gymnasiereformen 2017 ved Syddansk Universitet.

Digital dannelse til debat

Beskrivelse følger snarest.

Virtual Science Center Denmark

I denne session kan du blive klogere på, hvordan simuleringer, virtuelle læringsrum og virtual reality kan være med til at bringe nye muligheder for undervisningen i ungdomsuddannelserne. Præsentationen vil inddrage både forskning og konkrete eksempler på, hvordan lærere og elever kan få gavn af teknologien i et samspil mod øget motivation, problembaseret læring og praksisorientering. Udgangspunktet vil være naturvidenskabelig undervisning, men der kan tages rigeligt af inspiration med til inddragelse af virtuelle simuleringer i andre fagområder. Virtual reality vil få sit eget fokus, så denne form for uddannelsesteknologi efterfølgende kan undersøges og drøftes nærmere.

6. marts

Jan Ståhlberg har over 25 års erfaring med innovation og udvikling af velfærdsløsninger indenfor uddannelse, sundhed og udsatte samfundsgrupper. Efter længere tid med fremtrædende og nytænkende offentlig innovation og service udvikling i Storbritannien, har Jan i de sidste 10 år bidraget til forandring og nye tilgange til uddannelse, socialt arbejde samt nye børn og unge i Danmark – først som udviklingskonsulent for Ringsted Kommune og derefter med etablering og opbygning af Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Hos Labster har Jan fortsat arbejdet med at omsætte ny viden og forandre uddannelseslandskabet. Han har ansvaret for ledelsen af den strategiske indsats med komplekse og tværsektorielle partnerskaber med universiteter, industripartnere og regeringer over hele verden. Målsætningen er at forbedre den naturvidenskabelige undervisning, forskning og kobling til arbejdsmarkedets behov for videnskabelige og tekniske kompetencer ved hjælp af 3D simuleringer, virtual reality, gamificering og kommende uddannelsesteknologier.

Søg på Danmarks Læringsfestival