Gymnasiale uddannelser 6. marts

Se beskrivelse af oplæg under oversigten.

Program for Gymnasiale uddannelser 6. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen, Addfocus

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

Dataetik på den selvejende institution

v. Anne Birgitte Rasmussen og Pernille Tranberg

11.00-11.30

Undervisningsministeren om teknologi i undervisningen

v. M og udvalgte medlemmer af rådgivergruppen

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

14.15-15.00

Virtual Science Center Danmark

v. Jan Ståhlberg, Labster

15.15-16.00

16.15-17.00

Dataetik på den selvejende institution

Den nye dataforordning giver en række regler for, hvordan data må behandles. Flere selvejende uddannelsesinstitutioner begynder dog også at tage stilling til den etiske dimension, der bygger oven på reglerne. I denne session diskuteres, hvordan de selvejende institutioner kan komme i gang med at arbejde med dataetik.

Danske Gymnasiers formand Anne Birgitte Rasmussen går i dialog med Pernille Tranberg fra Dataethics. Du får mulighed for at stille spørgsmål til begge – og deltage i diskussionen af hvorfor og hvordan I kan arbejde med dataetik. 

Digital dannelse ind i gymnasiet – og ud i fagene

Med gymnasiereformen 2017 er der for alvor skruet op for bestræbelserne med hensyn til at få digital dannelse ind i gymnasiet og ud i fagene. Men hvordan kan det gøres, hvad kan det indholdsmæssigt handle om, og hvorfor er det egentlig så vigtigt?

I dette oplæg vil der først blive taget en kritisk diskussion af begreberne dannelse og digital og hvad de (ikke) betyder. Dernæst fokuseres på konkrete klasserumseksempler fra forskning og udvikling, der arbejder med digital dannelse inden for de fire fakulteter, dvs. naturvidenskabelige fag, samfundsfag, humanistiske fag og sundhedsvidenskabelige fag – samt, ikke mindst, i fagligt samspil, hvor udvikling af elevers digitale dannelse i høj grad også giver god mening.

6. marts

Nikolaj Elf, ph.d., lektor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet (SDU) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Forsker i fagdidaktik, danskfagets didaktik, skrivedidaktik, teknologibrug i skole og fag, multimodalitet og interkulturel pædagogik på folkeskole og gymnasieniveau.

Medleder af projekt Kvalitet i Dansk og Matematik, et folkeskoleprojekt med fokus på undersøgelsesorienteret undervisning, bl.a. med inddragelse af digital teknologi. Medleder af og forsker i nystartet følgeforskningsprojekt om gymnasiereformen 2017 ved Syddansk Universitet.

Digital dannelse til debat

Beskrivelse følger snarest.

Virtual Science Center Denmark

Beskrivelse følger snarest.

Jan Ståhlberg, Labster

Søg på Danmarks Læringsfestival