Gymnasiale uddannelser 6. marts 2018

Den 6. marts 2018 er digital dannelse og dataetik på programmet – for hvad dækker disse begreber egentlig over? Det kan du få indsigt i gennem dagens oplæg.

Dataetik på den selvejende institution diskuteres. Forståelsen af digital dannelse og brugen af dette i de gymnasiale fag behandles i to forskellige oplæg. Endelig gives inspiration til, hvordan digital læring kan se ud i en nær fremtid.

Ud over oplæg rettet mod gymnasiet kan du høre dagens to keynotes. I den første keynote kan du få viden om, hvordan den stigende brug af digitale værktøjer påvirker kroppen og hjernen. Dagens sidste keynote speaker er Mitchel Resnick, professor ved MIT. Resnick har blandt andet skrevet ”Lifelong Kindergarten”, der sætter fokus på, hvordan man kan bruge den legende tilgang fra børnehaven hele livet igennem – også når man går på en ungdomsuddannelse.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for gymnasiale uddannelser 6. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

Dataetik på den selvejende institution

v. Henrik Bæch og Pernille Tranberg

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

14.15-15.00

Virtual Science Center Danmark

v. Jan Ståhlberg, Labster

15.15-16.00

16.15-17.00

Vi er ikke ansat til at trives

v Anders Seneca

Dataetik på den selvejende institution

Den nye dataforordning giver en række regler for, hvordan data må behandles. Flere selvejende uddannelsesinstitutioner begynder dog også at tage stilling til den etiske dimension, der bygger oven på reglerne. I denne session diskuteres, hvordan de selvejende institutioner kan komme i gang med at arbejde med dataetik.

6. marts 2018

Henrik Bæch deltager som oplægsholder på Danmarks Læringsfestival i sin egenskab af formand for Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for digitalisering.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler, og er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Arbejdsgruppen for digitalisering arbejder med foreningens strategiske it-indsats; både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Erhvervserfaring:

Rektor for Espergærde Gymnasium og HF (2012-)

Bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier (2014-)

  • Formand for Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for digitalisering (2018-)

Rektor for TEC (Teknisk Erhvervsskolecenter), Lyngby og Ballerup Tekniske Gymnasier (2007-12)

Uddannelse:

Master of Business Administration (MBA) fra Syddansk Universitet (2011)

Uddannet cand.scient. i kemi og mikrobiologi fra RUC (1998)

Digital dannelse ind i gymnasiet – og ud i fagene

Med gymnasiereformen 2017 er der for alvor skruet op for bestræbelserne med hensyn til at få digital dannelse ind i gymnasiet og ud i fagene. Men hvordan kan det gøres, hvad kan det indholdsmæssigt handle om, og hvorfor er det egentlig så vigtigt?

I dette oplæg vil der først blive taget en kritisk diskussion af begreberne dannelse og digital og hvad de (ikke) betyder. Dernæst fokuseres på konkrete klasserumseksempler fra forskning og udvikling, der arbejder med digital dannelse inden for de fire fakulteter, dvs. naturvidenskabelige fag, samfundsfag, humanistiske fag og sundhedsvidenskabelige fag – samt, ikke mindst, i fagligt samspil, hvor udvikling af elevers digitale dannelse i høj grad også giver god mening.

6. marts 2018

Nikolaj Elf, ph.d., lektor i danskfagets didaktik ved Syddansk Universitet (SDU) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Forsker i fagdidaktik, danskfagets didaktik, skrivedidaktik, teknologibrug i skole og fag, multimodalitet og interkulturel pædagogik på folkeskole og gymnasieniveau.

Medleder af projekt Kvalitet i Dansk og Matematik, et folkeskoleprojekt med fokus på undersøgelsesorienteret undervisning, bl.a. med inddragelse af digital teknologi. Medleder af og forsker i nystartet følgeforskningsprojekt om gymnasiereformen 2017 ved Syddansk Universitet.

Digital dannelse til debat

Med gymnasiereformen er der kommet et endnu større fokus på at gøre eleverne 'digitalt dannede'

I aftaleteksten om gymnasiereformen står: ”De gymnasiale uddannelser skal ruste eleverne til fremtidens digitale samfund, hvor teknologisk udvikling er et grundvilkår.”

Men hvad er det egentlig de unge skal lære? Og hvordan?

Mød tre eksperter, som vil give deres bud på, hvad det er for en opgave de gymnasiale uddannelser står over for:

·       Hvad er digital dannelse egentlig? Og kan det overhovedet defineres, når udviklingen går så stærkt?

·       Hvordan hænger digital dannelse sammen med demokratisk dannelse?

·       Hvordan kan vi arbejde med digital dannelse i de gymnasiale uddannelser?

·       Hvordan klæder vi lærerne på til opgaven?

Debatten modereres af Anita Lindquist, vicerektor KVUC. Læs mere om debattørerne herunder.

6. marts 2018

Ole Sejer Iversen, professor i Child-Computer Interaction, Aarhus Universitet. Han argumenterer for, at digital dannelse er meget mere end at lære de unge at begå sig på de sociale medier. Alle unge skal forstå, at der ligger interesser og værdier bag enhver algoritme. De unge skal lære at tage styring over, hvordan vi anvender teknologien. Det er afgørende for vores demokrati og åndsfrihed.

Camilla Hutters, områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Hun vil fortælle om EVA's undersøgelser af, hvordan der i dag arbejdes med it og digital dannelse i de gymnasiale uddannelser, og hvordan eleverne beskriver erfaringerne med at bruge digitale teknologier i deres arbejds- og læreprocesser. Hendes perspektiv vil især være, hvad digital dannelse i praksis handler om, og hvad det er for nye dannelsesbehov, som skoler, lærere og elever oplever.

Katrine Pedersen, leder af ARKEN undervisning og forfatter til bøgerne Phono Sapiens, Modkultur og De digitalt udsatte. Hun har fokus på unge i den digitale virkelighed og på teknologiens blinde vinkler. Desuden kritiserer hun politikere og andre beslutningstagere for ikke at tage ansvar for at følge med digitaliseringens eksplosive udvikling.

Virtual Science Center Denmark

I denne session kan du blive klogere på, hvordan simuleringer, virtuelle læringsrum og virtual reality kan være med til at bringe nye muligheder for undervisningen i ungdomsuddannelserne. Præsentationen vil inddrage både forskning og konkrete eksempler på, hvordan lærere og elever kan få gavn af teknologien i et samspil mod øget motivation, problembaseret læring og praksisorientering. Udgangspunktet vil være naturvidenskabelig undervisning, men der kan tages rigeligt af inspiration med til inddragelse af virtuelle simuleringer i andre fagområder. Virtual reality vil få sit eget fokus, så denne form for uddannelsesteknologi efterfølgende kan undersøges og drøftes nærmere.

6. marts 2018

Jan Ståhlberg har over 25 års erfaring med innovation og udvikling af velfærdsløsninger indenfor uddannelse, sundhed og udsatte samfundsgrupper. Efter længere tid med fremtrædende og nytænkende offentlig innovation og service udvikling i Storbritannien, har Jan i de sidste 10 år bidraget til forandring og nye tilgange til uddannelse, socialt arbejde samt nye børn og unge i Danmark – først som udviklingskonsulent for Ringsted Kommune og derefter med etablering og opbygning af Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge.

Hos Labster har Jan fortsat arbejdet med at omsætte ny viden og forandre uddannelseslandskabet. Han har ansvaret for ledelsen af den strategiske indsats med komplekse og tværsektorielle partnerskaber med universiteter, industripartnere og regeringer over hele verden. Målsætningen er at forbedre den naturvidenskabelige undervisning, forskning og kobling til arbejdsmarkedets behov for videnskabelige og tekniske kompetencer ved hjælp af 3D simuleringer, virtual reality, gamificering og kommende uddannelsesteknologier.

Søg på Danmarks Læringsfestival