Gymnasiale uddannelser 2. marts: It-kompetencer

It i de gymnasiale fag, det nye informatikfag, produktionsdidaktik og sociale medier er emnerne i de fire sessioner rettet mod de gymnasiale uddannelser på konferencen den 2. marts.

Program for de gymnasiale uddannelser 2. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.15-10.00

Learning outside the box: Growing an ecosystem for learning 

v. William Rankin

10.15-11.00

Digital dannelse og sociale medier

v. Christine Lehn-Schiøler og Linda Sendrup

11.15-12.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Produktion med it og fremtidens kompetencer

v. Lars Due Arnov                                                                                                                        

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft 

v. Anne Skare Nielsen

Digital dannelse og sociale medier

Digital dannelse og sociale medier
Linda Sendrup

Dette oplæg fremstiller ved hjælp af en konkret case en mulig tilgang til arbejdet med digitale dannelse og sociale medier.

Casen er baseret på tværgående arbejde mellem to lærere, to skoler, to fag og to klasser. Omdrejningspunktet var peer-to-peer feedback eleverne imellem med Facebook som arbejdsplatform.

Oplægget fremstiller dels casen, men diskuterer også alle de pædagogiske og didaktiske overvejelser involveret i processen, som blev en konkret vej til arbejdet med elevernes digitale dannelse.

Christine Lehn-Schiøler og Linda Sendrup, studieledere, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby/Frederiksberg

It i gymnasiet – hvordan og hvorfor?

It i gymnasiet – hvordan og hvorfor?

I oplægget fortæller Daniella Tasic Hansen om erfaringer med inddragelse af it i de gymnasiale uddannelser med afsæt i et omfattende projekt i Region Midt om digital og pædagogisk innovation på ungdomsuddannelserne.

Med et solidt fælles fokus på pædagogik og didaktik (og begrebet digital dannelse) har nitten skoler eksperimenteret og arbejdet med en meningsfyldt inddragelse af it i undervisningen.

Det har udmøntet sig i en række spændende projekter, som oplægget præsenterer eksempler fra. Der gives også forslag til, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan arbejdes med den pædagogiske inddragelse af it på de gymnasiale uddannelser – med konkrete anvisninger til redskaber og metoder.

Daniella Tasic Hansen, pædagogisk konsulent, Det Nationale Videncenter for e-læring

Informatikfaget og digital dannelse i praksis

Informatikfaget og digital dannelse i praksis

It-udvikler- og it-skaberkompetencerne er en del af de nye Informatikfag og digital dannelse.

I dette oplæg giver Michael Caspersen sammen med to gymnasielærere forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet i egen praksis.

Der gives eksempler fra projektet om Computational Thinking, der gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus universitet og ni midtjyske gymnasier.

Michael E. Caspersen, udviklingschef ved It-vest og grundlægger af Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet

Produktion med it og fremtidens kompetencer

Produktion med it og fremtidens kompetencer

Produktion, fabrikation og kompetencer for det 21. århundrede er nogle af de mest omtalte og ”hypede” begreber og tilgange i den aktuelle undervisningsdebat. Men hvordan kombineres produktion og det 21. århundredes kompetencer med en gymnasiehverdag, hvor læringsmål, teknologi, institutionelle forhold og eksamen sætter sine begrænsninger?

Det sætter Lars Due Arnov fokus på i denne session, hvor han fortæller om erfaringer med produktionsdidaktik, hvor der i høj grad arbejdes med faget, fagets læringsmål og kompetencer gennem udarbejdelse af digitale produkter, der distribueres enten internt eller eksternt til internettet. Desuden lægges op til en diskussion af produktionskonceptets muligheder og udfordringer. 

Lars Due Arnov, underviser i historie, samfundsfag og mediefag på Gribskov Gymnasium og gymnasiekonsulent, CFU, Professionshøjskolen UCC

Materialer til sessionen

"It i gymnasiet - hvorfor og hvordan?":

Inspirationshæfte: Digital dannelse og uddannelse

Inspirationshæfte: Digital dannelse i praksis

Søg på Danmarks Læringsfestival