Gymnasiale uddannelser 1. marts: Digital dannelse

Digital dannelse er temaet for de tre sessioner, som retter sig mod professionelle i de gymnasiale uddannelser. Der er mange aspekter af digital dannelse og programmet giver både indsigt i begrebet, hvordan det i praksis kan indarbejdes i uddannelsesstedernes politikker, og hvordan det kan bringes i spil i undervisningen.

Program for de gymnasiale uddannelser 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                               

10.15-11.00

Forstå fremtidens læring

v. Anders Hvid

11.15-12.00

Digital dannelse som studiekompetence 

v. Anne Boie Johannesson

13.15-14.00

Digitale krænkelser på skemaet 

v. Morten Emmerik Wøldike

14.15-15.00

Digitalt og skrevet 

v. Kaare Petersen

15.15-16.00

Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede? 

v. Vincent F. Hendricks

Digital dannelse som studiekompetence

Digital dannelse som studiekompetence

Digital dannelse er en moderne studiekompetence og en nødvendig del af den almene dannelse. Det handler om kunne forholde sig både praktisk og reflekterende til bl.a. digital identitet, adfærd i sociale medier, informationssøgning og kildekritik, arbejde i digitale fællesskaber samt produktion til nettet.

Oplægget tager udgangspunkt i praktisk arbejde med at udvikle digital dannelse hos elever - og hos lærere. Der vil blive givet konkrete eksempler samt bud på en progressionsplan.

Anne Boie Johannesson, gymnasiekonsulent, Professionshøjskolen UCC

Digitale krænkelser på skemaet

Digitale krænkelser på skemaet

I denne session sættes fokus på gymnasiernes undervisning i digital dannelse og særligt de temaer, der vedrører billeddeling, omgangsformer og sprogtone på nettet i relation til køn, krop og seksualitet. Sessionen vil bestå af to oplæg og en afrundende diskussion og erfaringsdeling.

I et oplæg fortæller en gymnasielærer om sine erfaringer med at benytte Sex & Samfunds undervisningsforløb ”Rettigheder online/offline”.

I det andet oplæg vil pædagogisk konsulent i Sex & Samfund Morten Emmerik Wøldike diskutere en række pædagogiske perspektiver og give inspiration til undervisningen om digitale medier i forhold til køn, krop og seksualitet på gymnasiet.

Morten Emmerik Wøldike, sociolog og pædagogisk konsulent i Sex & Samfund

Digitalt og skrevet

Digitalt og skrevet

Begrebet digital dannelse er langt fra velkonsolideret, og det er der gode grunde til.

Oplægget handler om digital dannelse som begreb og mål med forskellige nedslag i praksis og med eksempler på, hvordan vi på Århus Statsgymnasium håndterer det praktiske og udviklingsmæssige arbejde.

Kaare Petersen, lektor ved Århus Statsgymnasium

Søg på Danmarks Læringsfestival