Digital dannelse og it-kompetencer i gymnasiet

Den nyeste forskning og de bedste eksempler fra praksis i danske gymnasier fremhæves på konferencen.

Den 1. marts er digital dannelse i de gymnasiale uddannelser det overordnede emne. Der er mange aspekter af digital dannelse og programmet giver både indsigt i begrebet, hvordan det i praksis kan indarbejdes i uddannelsesstedernes politikker, og hvordan det kan bringes i spil i undervisningen.

Den 2. marts er it-kompetencer det gennemgående tema. Kom og hør om de nye informatikfag, produktion med it og sociale medier.

Program for de gymnasiale uddannelser 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                               

10.15-11.00

11.15-12.00

Digital dannelse som studiekompetence 

v. Anne Boie Johannesson

13.15-14.00

Digitale krænkelser på skemaet 

v. Morten Emmerik Wøldike

14.15-15.00

Digitalt og skrevet 

v. Kaare Petersen

15.15-16.00

Program for de gymnasiale uddannelser 2. marts

Tidspunkt

Oplæg

10.15-11.00

Digital dannelse og sociale medier

v. Christine Lehn-Schiøler og Linda Sendrup

11.15-12.00

It i gymnasiet - hvordan og hvorfor? 

v. Daniella Tasic Hansen

13.15-14.00

14.15-15.00

Produktion med it og fremtidens kompetencer

v. Lars Due Arnov                                                                                                                        

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft 

v. Anne Skare Nielsen

Søg på Danmarks Læringsfestival