Grundskole 7. marts 2018

Den 7. marts 2018 er omdrejningspunktet de fagprofessionelles kompetencer i forhold til digital læring. Efter keynoten med Allan November, som taler om ejerskab til læring, kan du høre børn fortælle om de udfordringer, de oplever i deres digitale liv – og hvordan de gerne vil understøttes af det pædagogiske personale. Efterfølgende kan du høre om spil og læring i det 21. århundrede.

De fagprofessionelles kompetencer i den digitaliserede undervisning bliver temaet for en debat, hvor det diskuteres, hvem der har ansvaret for at ruste det pædagogiske personale til at håndtere det digitale klasseværelse.

Flere kommuner deltager i forsøg med Teknologiforståelse som valgfag i 7. klasse. Bliv klogere på valgfagets opbygning, og hvordan man arbejder med designproces og programmering i valgfaget – og i andre fag. Senere på dagen kan du høre, hvordan man i Norge har brugt MOOCs til videreuddannelse.

Dagen afsluttes med en inspirerende keynote fra Linda Liukas. Som programmør og børnebogsforfatter sætter hun fokus på leg og problemløsning med teknologi.

 Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for grundskole 7. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling

v. Peter Holdt Christensen                                                                                                                                                               

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Alan November

11.15-12.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?

v. Ann-Thérèse Arstorp og Cecilie Aurvoll

15.15-16.00

16.15-17.00

Kunsten at turde fejle - som menneske, medarbejder og leder

v. Mikael Bertelsen

Børn fortæller om udfordringerne i deres digitale liv – en verden skjult for voksne

Kom helt tæt på børns online liv, når DR Ultra vært Sofie Østergaard får børn i alderen 13-15 år fra Red Barnets SoMe-panel, til at løfte sløret for, hvad deres største udfordringer er digitalt, og hvad de mener, at skolerne kan gøre for at hjælpe dem. Debatten får indspark fra DR Ultras fiktionsserie ‘Klassen’ og Børns Vilkår, der formidler børns digitale problemer i øjenhøjde, og begge har til formål at gøre det nemmere for børn at diskutere og reflektere over egne grænser på nettet, og klæde dem på, til når de møder nogle af spørgsmålene og problemerne i virkeligheden.

7. marts 2018

Sofie Østergaard er en populær vært kendt fra bl.a. Ramasjang og MGP på DR1.

Spil og læring i det 21. århundrede

Både blandt lærere og lærerstuderende er der stigende interesse for at arbejde med spil i undervisningen. Det gælder både analoge såvel som digitale spil. I mit oplæg vil jeg give erfaringer videre fra to større forsknings- og udviklingsprojekter omkring brug af spil i folkeskolen: Sæt skolen i spil (sætskolenispil.dk, 2015-2017) og GBL21 (gbl21.aau.dk, 2017-2022).

Det første projekt har især fokuseret på, hvordan multiplayer computerspil kan bruges til at fremme social og faglig inklusion. Det andet projekt undersøger, hvordan elevers design af digitale og analoge spil er særligt velegnede til at udvikle det 21. århundredes kompetencer i form af samarbejde, kommunikation, problemløsning og kritisk tænkning.

7. marts 2018

Thorkild Hanghøj er lektor i spil og læring på Aalborg Universitet, København, hvor han er med til at lede Center for Anvendt Spilforskning.

Thorkilds forskning sætter fokus på læreres brug af spil i undervisningen, koblinger mellem spil og literacy både i og udenfor skolen, samt forholdet mellem spilbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer.

Teknologiforståelse i praksis

På denne session vil der være fokus på vigtigheden af teknologiforståelse i den danske folkeskole. Der vil blive redegjort for tankerne bag faget, samt den didaktiske tilgang som ligger implicit i fagets målbeskrivelser.

Grundet fagets meget anderledes indhold, kan det virke uoverskueligt at komme i gang med teknologiforståelse. Sessionen vil give et bud på, hvordan man som lærer kan komme i gang med faget, og hvilke kompetencer det kræver. Ydermere vil der blive præsenteret eksempler på, hvordan man kan arbejde med både designproces og programmering i praksis - i valgfaget, men også i skolens andre fag, samt et bud på, hvordan en årsplan, som tilgodeser alle fagets mål, kan se ud.

7. marts 2018

Maria Damlund er uddannet lærer i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og biologi, tovholderforløb i programmering og modul i mediepædagogisk håndværk

Maria er både medlem af skrivegruppen for valgfaget "Teknologiforståelse" og af ministerens rådgivningsgruppe for naturfagsstrategi.

Hun har arbejdet 8 år i folkeskolen, men arbejder nu på efterskolen New Nordic Youth, hvor fokus er på innovation og iværksætteri.

Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?

I Norge satses der i disse år massivt på at hæve lærernes professionsfaglige digitale kompetencer både gennem en satsning på digitalisering af læreruddannelsen men også gennem videreuddannelse af lærere på landets skoler. Her har man gode erfaringer med videreuddannelse af landets lærere i matematik gennem en MOOC, og i august 2018 lanceres en MOOC i professionsfaglig digital kompetence.

Men hvordan laver man god videreuddannelse af lærere som MOOC eller e-læring? Hør om de norske erfaringer, og hvordan Utdanningsdirektoratet samarbejder med læreruddannelserne om udvikling af disse videreuddannelsestilbud.

 

7. marts 2018

Ann-Thérèse Arstorp, forsker, ph.d., Utdanningsdirektoratet.

Ann-Thérèse arbejdede i mange år som folkeskolelærer og underviste på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC. Hun har skrevet ph.d. om teknologi i undervisningen på læreruddannelsen i Danmark, men er i dag bosiddende i Norge, hvor hun er ansat som forsker i Utdanningsdirektoratet og samarbejder tæt med læreruddannelserne omkring digitalisering og Future Classroom Labs.

7. marts 2018

Cecilie Aurvoll, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet

Cecilie Aurvoll har en kandidat i pædagogik samt it og læring. De sidste år har hun arbejdet med udviklingen af forskellige MOOCs til videreuddannelse lærere samt netbaseret og fleksibel undervisning. For tiden arbejder hun med udviklingen af en MOOC i profesjonsfaglig digital kompetanse. Cecilie er ansat i det norske Utdanningsdirektorat.

 

 

Søg på Danmarks Læringsfestival