Grundskole 6. marts

Se beskrivelser af programmet for grundskolen under oversigten.

Program for grundskole 6. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festival opvarmning om netværk                                                                                                                                                                       

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

11.00-11.30

Undervisningsministeren om teknologi i undervisningen

v. M og udvalgte medlemmer af rådgivergruppen

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

v. Tom Gislev, Pernille Elving og Klaus Thestrup

14.15-15.00

Elevperspektiver på digital læring

v. elever fra Antvorskovskole

15.15-16.00

16.15-17.00

Persondataforordning – en ny dagsorden

Beskrivelse af oplægget følger snarest.

Dieter Christensen

Beskrivelse følger.

WiFive – det gode digitale fællesskab

Med initiativet WiFive – det gode digitale fællesskab sætter Danske Skoleelever og TDC Group fokus på at øge elevernes trivsel online. Det sker gennem udvikling af læringsmateriale og et digitalt kørekort, der skal gøre det nemt at gennemføre forløb, som styrker den gode digitale adfærd. På oplægget præsenteres viden og erfaringer fra projektet, ligesom der stilles skarpt på behovet for digital dannelse. Samtidig byder oplægget på konkret inspiration til undervisning i form af værktøjer og øvelser. Oplægget bliver dialogbaseret med indslag fra bl.a. Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, Jens Aaløse, koncerndirektør fra TDC Group, og Helle Rabøl Hansen, ph.d. med speciale i mobning. Som ordstyrer får vi glæde af Thomas Skov, der er kendt som tv-vært og foredragsholder.

6. marts

Helle Rabøl Hansen er født i 1963.

Hun er Ph.d. og ekstern lektor ved DPU og har forsket inden for bl.a. mobning i grundskolen og i gymnasiet.

6. marts

Jens Aaløse er født i 1966 og er koncerndirektør hos TDC Group for divisionen Stakeholder Relations & Group Chief Customer Officer.

·         Uddannelse: HD (Marketing Management)

·         Ledelseshverv: Bestyrelsesformand for OmniCar Holding AB. Bestyrelsesmedlem i Topdanmark A/S, FDM Travel A/S, Dansk Erhverv og IT-Branchen.

6. marts

Jakob Bonde Nielsen er født i 2001 og netop færdig med niende klasse. Jakob har været engageret i skolepolitik i mange år. Han:

·         blev i 2011 valgt ind i elevrådet på sin skole, Byens skole i Valby

·         blev i 2012 valgt som elevrådsformand

·         startede i 2015 i Danske Skoleelever

·         blev valgt ind i regionsbestyrelsen i 2015

·         blev valgt som formand for Danske Skoleelever i Region Hovedstaden i 2016

·         blev formand for Danske Skoleelever 2. april 2017 og besidder posten året frem. 

Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSIST) har til formål, at skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning. Forskningsprojektet er stadig i gang, men allerede nu har assistentrollen vist sig at være en dynamisk størrelse, som både kan være besat af henholdsvis lærere, pædagoger, udefrakommende eksperter (fx borgere) eller eleverne i klassen.

Se mere om projektet her: https://open-tdm.au.dk/blogs/assist/.

6. marts

Tom Gislev, Konsulent og videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet cand.pæd. i it-didaktisk design.

Undersøger anvendelse af teknologi, særligt digitale medier, i forbindelse med undervisning generelt herunder også online undervisning og MOOCs.

6. marts

Pernille Elving, udviklingskonsulent og videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet cand.it i It, Læring og Organisatorisk Omstilling.

Arbejder med uddannelseskompetencer samt educational technology.

6. marts

Klaus Thestrup, Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet pædagog, dramaturg og har en master i børnekultur.

Forsker og underviser i onlineundervisning, eksperimenterende fællesskaber og åbne laboratorier.

Elevperspektiver på digital læring

I denne session giver vi eleverne ordet. 

Elever fra Antvorskovskole

Søg på Danmarks Læringsfestival