Grundskole 6. marts 2018

Temaet for årets læringsfestival er Dannelse i en digital verden. Den 6. marts 2018 sættes der fokus på, hvad digital dannelse er. Hvilket der gives bud på i dagens første keynote med Imran Rashid og Anette Prehn. I grundskolesporet er der særligt fokus på digital dannelse fra et elevperspektiv. Danske Skoleelever og TDC har udviklet et digitalt kørekort, som de præsenterer. Du kan også få elevperspektiver på digital læring i praksis fra elever på Antvorskov Skole.

Der er også inspiration at hente til, hvordan I på jeres skole kan håndtere dataetik. Du har måske hørt om persondataforordningen, men har I på jeres skole taget stilling til de etiske dilemmaer, der lægger herudover? Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med dataetik i timerne.

Endelig kan du blive klogere på fjernundervisning – nærmere bestemt assisteret fjernundervisning for skoler i yderområder. Oplægget tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt, som blandt andet er med til at skabe globalt samarbejde – oplægget er således også interessant for dig, som ikke nødvendigvis arbejder med fjernundervisning.

Se beskrivelser af oplæggene for grundskolen under oversigten.

Program for grundskole 6. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festival opvarmning om netværk 

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

12.15-13.00

WiFive - det gode digitale fællesskab

v. Jakob Bonde Nielsen, Jens Aaløse, Helle Rabøl Hansen og Thomas Skov

13.15-14.00

Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

v. Tom Gislev, Pernille Elving og Klaus Thestrup

14.15-15.00

Elevperspektiver på digital læring

v. elever fra Antvorskovskole

16.15-17.00

Vi er ikke ansat til at trives

v Anders Seneca

Persondataforordning – en ny dagsorden

Persondataforordningen har skærpet opmærksomheden på dataetik. I dette oplæg giver Dieter Carstensen indblik i, hvordan LEGO har håndteret dataetiske problemstillinger i kommunikation mellem børn. Kom, og hør mere om både værdigrundlaget, overvejelser om dataindsamling og opmærksomhed på samtykke samt brugeroplevelse.

Dieter Carstensen

 

 

WiFive – det gode digitale fællesskab

Med initiativet WiFive – det gode digitale fællesskab sætter Danske Skoleelever og TDC Group fokus på at øge elevernes trivsel online. Det sker gennem udvikling af læringsmateriale og et digitalt kørekort, der skal gøre det nemt at gennemføre forløb, som styrker den gode digitale adfærd. På oplægget præsenteres viden og erfaringer fra projektet, ligesom der stilles skarpt på behovet for digital dannelse. Samtidig byder oplægget på konkret inspiration til undervisning i form af værktøjer og øvelser. Oplægget bliver dialogbaseret med indslag fra bl.a. Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, Jens Aaløse, koncerndirektør fra TDC Group, og Helle Rabøl Hansen, ph.d. med speciale i mobning. Som ordstyrer får vi glæde af Thomas Skov, der er kendt som tv-vært og foredragsholder.

6. marts 2018

Helle Rabøl Hansen er født i 1963.

Hun er Ph.d. og ekstern lektor ved DPU og har forsket inden for bl.a. mobning i grundskolen og i gymnasiet.

6. marts 2018

Jens Aaløse er født i 1966 og er koncerndirektør hos TDC Group for divisionen Stakeholder Relations & Group Chief Customer Officer.

·         Uddannelse: HD (Marketing Management)

·         Ledelseshverv: Bestyrelsesformand for OmniCar Holding AB. Bestyrelsesmedlem i Topdanmark A/S, FDM Travel A/S, Dansk Erhverv og IT-Branchen.

6. marts 2018

Jakob Bonde Nielsen er født i 2001 og netop færdig med niende klasse. Jakob har været engageret i skolepolitik i mange år. Han:

·         blev i 2011 valgt ind i elevrådet på sin skole, Byens skole i Valby

·         blev i 2012 valgt som elevrådsformand

·         startede i 2015 i Danske Skoleelever

·         blev valgt ind i regionsbestyrelsen i 2015

·         blev valgt som formand for Danske Skoleelever i Region Hovedstaden i 2016

·         blev formand for Danske Skoleelever 2. april 2017 og besidder posten året frem. 

Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen

Forskningsprojektet Forsøg med Assisteret Fjernundervisning i Folkeskolen (ASSIST) har til formål, at skoler i yderområder fleksibelt kan inddrage undervisere med linjefag samt at åbne skolen op for et globalt samarbejde og dermed understøtte en bredere kompetencedækning. Forskningsprojektet er stadig i gang, men allerede nu har assistentrollen vist sig at være en dynamisk størrelse, som både kan være besat af henholdsvis lærere, pædagoger, udefrakommende eksperter (fx borgere) eller eleverne i klassen.

Se mere om projektet her: https://open-tdm.au.dk/blogs/assist/.

6. marts 2018

Tom Gislev, Konsulent og videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet cand.pæd. i it-didaktisk design.

Undersøger anvendelse af teknologi, særligt digitale medier, i forbindelse med undervisning generelt herunder også online undervisning og MOOCs.

6. marts 2018

Pernille Elving, udviklingskonsulent og videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet cand.it i It, Læring og Organisatorisk Omstilling.

Arbejder med uddannelseskompetencer samt educational technology.

6. marts 2018

Klaus Thestrup, Lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Uddannet pædagog, dramaturg og har en master i børnekultur.

Forsker og underviser i onlineundervisning, eksperimenterende fællesskaber og åbne laboratorier.

Opbyg innovative elever

Der kan arbejdes med innovative elever på mange forskellige måder. I dette oplæg får du både viden fra forskning om, hvordan det påvirker elever at arbejde innovativt samt to konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres fra henholdsvis Helsingør og Rødovre Kommune.

Metropol har lavet følgeforskning på projektet: 'Innovation i skolen - didaktiske blikke på elevers deltagelsesmuligheder'. I første del af sessionen præsenteres resultaterne af en kvalitativ undersøgelse af elevers deltagelsesmuligheder i innovative processer, i fag og procesorienterede forløb i skolen. Forskerne bag undersøgelsen fortæller om, hvordan lærere og pædagoger gennem didaktiske greb i undervisningen kan rammesætte en innovativ undervisning, der understøtter elevernes motivation og deltagelse. I kan allerede inden oplægget læse forskningsrapporten

Helsingør Kommune har siden skoleåret 2015/2016 haft et særligt fokus det 21. århundredes kompetencer og på at styrke elevernes innovative kompetencer. Dette sker gennem et stort kompetenceløft af samtlige lærere, pædagoger og ledere. Med krav innovation i fagene i hverdagen, i tværfaglige forløb og i store tværkommunale events har kommunen skabt et fælles fundament med en fælles metode og et fælles sprog for arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer. Projektet handler både om innovation i historie, tysk m.m., om at eleverne opøver kompetencer i finde løsninger på komplekse problemstillinger og om den ledelsesmæssige opgave. Læs mere på: www.innovativskole.dk.

Rødovre Kommune har i en årrække arbejdet med Toolcamp, der danner det oprindelige afsæt for CRAFT (som kan ses på Læringsfestivalens udstilling). Konceptet afvikles hvert år på 6. årgang, og med afsæt det 21.århundredes kompetence, sættes der bl.a. fokus på innovation i læringsforløbet, hvor eleverne via kreativ tænkning skal komme med løsning på et konkret problem. Innovation bliver også fremtidigt en grundsten, når Rødovre Kommune fra august 2018 implementerer Teknolog og Innovation som fag og dimension i kommunens skoler.

 

 

6. marts 2018

Stine Rahr Bruzelius, lektor Professionshøjskolen Metropol

6. marts 2018

Lene Rosendal Mortensen, chefkonsulent, Skoleafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune. Uddannet lærer, PD i organisationsudvikling samt master i Offentlig administration og ledelse. Arbejder med strategisk udvikling af skolen, indhold i indsatserne samt et ledelsesmæssigt fokus i implementeringsprocesserne.

6. marts 2018

Lene Tetzlaff-Petersen, chefkonsulent, Center for Dagtilbud og Skole, Helsingør Kommune

Søg på Danmarks Læringsfestival